Objava sklepov 12. skupščine investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d