Objava portfeljev

Vlagatelje obveščamo, da bomo na spletnih straneh družbe četrtletno objavljali portfelje vzajemnih skladov v svojem upravljanju. Podatke bomo prvič objavili za 31. 10. 2016, nato pa za vsako koledarsko četrtletje – 31. 12., 31. 3., 30. 6. in 30. 9., in sicer predvidoma do petnajstega dne v naslednjem mesecu.