Nov obrazec zaradi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas, da so finančne institucije zaradi začetka veljavnosti Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) dolžne ugotavljati, ali je vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Tako mora vlagatelj od dne, ko je zakon stopil v veljavo, 19. 11. 2016, ob pristopu k pravilom upravljanja KD Krovnega […]

Spoštovani vlagatelji,

obveščamo vas, da so finančne institucije zaradi začetka veljavnosti Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) dolžne ugotavljati, ali je vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba.

Tako mora vlagatelj od dne, ko je zakon stopil v veljavo, 19. 11. 2016, ob pristopu k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada (torej ob sklenitvi pristopne izjave) izpolniti tudi obrazec Izjava o politični izpostavljenosti. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in nam ga posredujte:

• po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
• po elektronski pošti na naslov register@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.