Nov obrazec zaradi obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas, da zaradi obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja na podlagi Enotnega standarda poročanja OECD in Direktive Sveta 2014/107/EU ter Zakona o davčnem postopku so finančne institucije dolžne izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov in zbirati informacije ter jih letno sporočati pristojnemu davčnemu organu. Tako nova zakonodaja vpliva na […]

Spoštovani vlagatelji,

obveščamo vas, da zaradi obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja na podlagi Enotnega standarda poročanja OECD in Direktive Sveta 2014/107/EU ter Zakona o davčnem postopku so finančne institucije dolžne izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov in zbirati informacije ter jih letno sporočati pristojnemu davčnemu organu.

Tako nova zakonodaja vpliva na fizične in pravne osebe, ki:

  • bodo postale vlagatelji družbe za upravljanje po 1. 1. 2016 ali
  • so na dan 31. 12. 2015 že obstoječi vlagatelji družbe za upravljanje in imajo svoj začasni/stalni naslov zunaj Republike Slovenije ali
  • bodo v času poslovanja spremenile svoje podatke.

Od 1. 1. 2016 mora zato vlagatelj ob pristopu k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada (torej ob sklenitvi pristopne izjave) izpolniti obrazec:

Obrazec mora izpolniti vlagatelj tudi ob izplačilu ali spremembi podatkov, če je pri njem prišlo do spremembe pri davčnem rezidentstvu.

Vlagatelji so dolžni sami izpolniti obrazec glede na svoje davčno rezidentstvo in po potrebi priložiti dodatna dokazila.

Dodatne informacije k vsebini nove zakonodaje so objavljene na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije in zbrane v zloženki Finančne uprave Republike Slovenije

V primeru dilem glede rezidentstva predlagamo, da se vlagatelji obrnejo na svojega davčnega svetovalca. Družba za upravljanje ne izvaja davčnega svetovanja in tudi ni pristojna za določanje davčnega rezidentstva vlagateljev.