Nerevidirano polletno poročilo KD ID, delniške investicijske družbe, d. d., za leto 2009