Nerevidirano polletno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008

Nerevidirano polletno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008

Nerevidirano polletno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008