Naložba v študij je naložba za življenje

Z oktobrom smo vstopili v novo študijsko leto in čeprav natančno število vseh vpisanih študentov še ni znano, je sodeč po večletnih podatkih Statističnega urada RS razvidno, da študentska populacija upada. Razlogov za upad števila študentov je veliko, med njimi pa so vsekakor in vedno bolj v ospredju tudi finančni stroški, ki so za študij vsako leto višji.

 

 

Vpisnina ali šolnina, študijska literatura in drugi materiali, ki so potrebni za študij, najemnina za študentsko stanovanje ali sobo v študentskem domu, mesečna vozovnica za vlak ali avtobus, prehrana in drugi tekoči stroški. Vsi ti stroški se pa še bistveno bolj povečajo, če se nadarjeni in ambiciozni študent odloči za študij v tujini.

Redni študij v Sloveniji sicer velja za brezplačnega, vendar še zdaleč ni tako. Vsi stroški, ki jih študij potegne za sabo, namreč močno obremenijo denarnice staršev oziroma celoten družinski proračun. Po zadnjih podatkih raziskave Evroštudent 2016-2018 so povprečni mesečni stroški študenta znašali 468€, kar v petih letih znese približno 28.000 €. Seveda ni smiselno pričakovati, da bi študij v prihodnosti stal manj kot danes. Še več … realno lahko pričakujemo, da bo vedno dražji in kot kaže, bodo v prihodnje študirali le tisti, ki si bodo to lahko privoščili.

Študent naj bo, vendar s čim?

Vsi starši so oziroma smo postavljeni pred dejstvo, da moramo sami poskrbeti za šolanje svojega otroka, da bo lahko študiral kar si bo želel in dosegel zastavljene cilje, tako glede študentske poti kot tudi same izobrazbe. V današnjem času so štipendije žal precej redke, zato naši otroci brez finančne pomoči staršev kmalu ne bodo več mogli študirati. Vpisnine na fakultete so namreč v današnjih časih že tako visoke, da so študijske smeri postale za marsikaterega študenta finančno nedosegljive ali pa zelo težko dostopne.

Vsi želimo svojim otrokom omogočiti kar najboljšo prihodnost, vendar samo želeti ni dovolj. Dovolj zgodaj se moramo vprašati: »Ali bomo zmogli sami plačevati študij za svoje otroke in ali bo to za nas finančno izvedljivo ter kako pravočasno zagotoviti potrebna sredstva za uresničitev tega cilja?«. V nobenem primeru varčevanje za potrebe otroka ni vprašanje, kajti privarčevani denar mu bo še kako prišel prav. Če ne za študij, pa mogoče za nakup prvega avtomobila, plačilo pologa za nakup stanovanja ali karkoli drugega kar bo potreboval. Torej, že danes moramo razmišljati o otrokovi prihodnosti in o tem, kako privarčevati dovolj denarja za čas študija in pokritja vseh stroškov povezanih s študijem.

Načrtovanje varčevanja za študij

Zelo pomembno je, da za varčevanje izdelamo pravi načrt, s katerim bomo dosegli zastavljeni cilj. Potrebno je dobro razmisliti, kje lahko najbolje oplemenitimo svoja sredstva. Varčevanje za otroka oziroma za njegov študij je dolgoročno. Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na izbiro oblike varčevanja pa je čas. Daljše kot je časovno obdobje varčevanja ali investiranja, bolj tvegane naložbe si lahko izberemo in privoščimo bolj dinamične oblike naložb. To pomeni, da so v tem primeru dobra izbira tudi delniški vzajemni skladi z višjim pričakovanim donosom in daljšo priporočeno dobo varčevanja.

V skladih lahko varčujemo tudi z manjšimi zneski. Postopno mesečno varčevanje vsekakor ne bo tako zelo obremenilo našega družinskega proračuna, kot če bi morali vsa sredstva naenkrat zbrati. Zelo pomemben je tudi čas začetka varčevanja ter vztrajnost in disciplina. Prej ko bomo začeli z varčevanjem, manjše mesečne zneske bomo namenili za dosego zastavljenih ciljev. Z mesečnimi vplačili vlagatelj zmanjša tveganje, da bi na kapitalski trg vstopil v napačnem trenutku. Prednost varčevanja v skladih je tudi takojšnja dostopnost do naših prihrankov, kar je nekaterim zelo pomembno v primeru nepredvidenih dogodkov, ko bi sredstva potrebovali prej, kot smo načrtovali.

Kljub vsemu navedenemu, ima še vedno veliko ljudi pomisleke glede varčevanja v delniških naložbah, predvsem zaradi nepredvidljivosti kapitalskih trgov, čeprav si ravno s takšnim varčevanjem zmanjšamo tveganja za večje izgube. Naložbe bodo vedno nihale, tako padale kot rasle – to je dejstvo. Toda v primeru dolgoročnega varčevanja trenutno stanje na trgu ni toliko pomembno. Pomembno je, da ostanemo osredotočeni na svoj investicijski cilj in se ne pustimo zavesti kratkoročnim premikom na trgu kapitala. Obnašati se moramo kot preudarni in odgovorni investitorji oziroma vlagatelji, da bo prihodnost naših otrok vsaj v začetku njihovih samostojnih poti nekoliko lažja, tako za njih kot za nas in našo denarnico.

 

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka