Na vrsti so skupščine delničarjev

Za vlagatelji na Ljubljanski borzi so objave rezultatov kotirajočih družb v prvem četrtletju letošnjega leta, pred njimi pa skupščine delničarjev, ki bodo odločale, koliko lani ustvarjenega dobička bo kot dividende razdeljenega med lastnike. Tako lahko v prihodnjih tednih pričakujemo pozitivno gibanje delniških tečajev, saj bo lastništvo delnic prineslo upravičenje do razmeroma visokih dividend.

Odlične dividendne donosnosti, vsaj v primerjavi z donosom privarčevanega denarja na bankah ali pa z donosom državnih obveznic so še posebno opazne letos, ko so obrestne mere za depozite na bankah najnižje v finančni zgodovini.

Kot primer lahko zaznavamo predlagano dividendo Zavarovalnice Triglav. Skupščina delničarjev bo v torek, kjer bo po predlogu uprave in nadzornega sveta izplačana dividenda v višini 2,5 evra bruto. Ob tečaju 26 evrov, kolikor je znašala cena delnice na Ljubljanski borzi v zadnjih dneh, to pomeni skoraj desetodstotno dividendo. Gre za najvišja donosnost med vsemi domačimi delnicami, druge namreč prinašajo nekaj odstotnih točk manj.

Kljub odlični dividendni donosnosti pa smo po objavi četrtletnih rezultatov zaznali padec cene delnice. Za obe zavarovalnici, tako Triglav kot Pozavarovalnico Savo, začetek leta ni bil najbolj dobičkonosen. Zavarovalnicam, ki večino svojega naložbenega portfelja držijo v naložbah s fiksnim donosom, se okolje rekordno nizkih obrestnih mer namreč močna pozna pri poslovnih rezultatih. Rast premij je minimalna in ne more nadomestiti izpada v naložbenem segmentu. Zavarovalnici sta posledično prikazali skoraj 30 odstotkov nižji dobiček kot v istem obdobju lani, zato prihodnje leto najbrž ni več moč pričakovati tako visokih dividend.


Grega Meden, samostojni upravitelj