Mesečno poročilo za maj 2020

Družba Generali Investments je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo Generali Krovnega sklada za maj 2020. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

 

Mesečno poročilo za maj 2020

 

Naložbeni komentar – maj 2020  

 

Globalni delniški trgi so v maju nadaljevali z rastjo. Dno, ki se je oblikovalo v marcu, je bilo v maju le še oddaljen spomin, saj se je S&P vrnil na nivo 3000 točk, tehnološki indeks Nasdaq pa je presegel vrednost iz začetka leta. Tečaji so se od dna v marcu odbili več kot 30% in so zopet v pozitivnem območju za zadnjih 12 mesecev. Tiskanje denarja in pomoč držav gospodarstvu sta prinesla močno okrevanje tudi na borze.

Tudi v maju so se nadaljevale objave pričakovano slabih makroekonomskih podatkov, čeprav so bili tedenski podatki iz ZDA proti koncu maja nekoliko boljši od pričakovanj. Vzpodbudni so podatki s Kitajske, ki je prva odpravila karanteno in kjer gospodarstvo najhitreje okreva ter s tem kaže pot Evropi in ZDA. Rast brezposelnosti se je začela umirjati, kazalci pa se počasi obračajo navzgor, čeprav so v primerjavi z enakim obdobjem lani krepko nižje. Največ vprašanj se pojavlja v storitvenem sektorju (turizem, transport ljudi, letalstvo), kjer so nekatere države močno odvisne predvsem od turizma, zato se meje znotraj Evrope pospešeno odpirajo. Na drugi strani vidimo da epidemija svojega vrha še ni doživela v Rusiji in Latinski Ameriki, temu primerno pa se odzivajo tudi trgi.

Najvišjo rast med velikimi trgi so v maju beležili v ZDA, kjer so delnice predvsem tehnoloških družb nadaljevale svojo prevlado. V drugi polovici meseca so se sicer zbudile tudi nekatere zapostavljene delnice, kot so recimo finance, vlagatelji pa so planili tudi po delnicah najbolj prizadetih družb (turizem, itd.), kjer smo videli zelo visoke rasti, res pa da z zelo nizkih nivojev. Konec maja je oživela tudi Evropa in začela zmanjševati zaostanek za ZDA. Evropski trgi so postali privlačnejši, saj ukrepi ECB in držav zmanjšujejo negativne učinke pandemije, po drugi strani so nasilni protesti zmanjšali privlačnost ZDA in s tem povzročili selitev dela kapitala v evropske delnice. Med razvitimi trgi letos izstopa Japonska, ki je eden izmed najdonosnejših trgov, razloge pa lahko iščemo poleg manjše prizadetosti zaradi epidemije tudi v močnih posegih japonske centralne banke na delniških trgih.

Trgi v razvoju so maja beležili negativno rast. Nekaj je posledica obnovljene napovedi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, predvsem pa dejstva, da vrh pandemije tu še ni dosežen in da sta bili Latinska Amerika in Rusija v maju še posebej močno prizadeti. Za trge v razvoju lahko pričakujemo, da bo okrevanje prišlo z zamikom, so pa zelo občutljivi na krepitev političnih in gospodarskih napetosti med ZDA in Kitajsko.

Najdonosnejši trg je bil v maju regija Balkana, razloge lahko iščemo predvsem v dobrem poslovanju lokalnih podjetij v prvem kvartalu 2020 in dobri epidemiološki sliki.
Obvezniški trgi so bili v maju stabilni, podpora centralnih bank z odkupi obveznic se nadaljuje, videli pa smo lahko poplavo novih izdaj, tako držav kot podjetij, ki izkoriščajo nizke obresti za poceni financiranje proti kriznih ukrepov.

Evro je po mesecih izgubljanja vrednosti maja pridobil v primerjavi z dolarjem, ta trend se je še posebej izrazil v zadnjem majskem tednu, verjetno tudi kot posledica protestov v ZDA, čeprav nizki donosi ameriških obveznic ne privlačijo več toliko kapitala v ameriške obveznice kot še pred nekaj meseci.