Mesečno poročilo za januar 2019

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za januar 2019. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

 

Mesečno poročilo za januar 2019

 

Naložbeni komentar – januar 2019

Po decembrskih padcih na globalnih borzah so se delniške naložbe v januarju podražile. Globalni delniški indeks MSCI je pridobil skoraj 8 %. Rast je bila najvišja na trgih v razvoju. Ameriške delnice pa so se podražile več kot evropske. Vsi tečaji so izraženi v evrih.

V ZDA so tečaji največ zrasli v panogah, ki imajo ciklične prihodke. Podražitev je bila manjša v varnejših panogah, kot sta preskrba in zdravstvo, saj se vlagatelji niso zatekali v te panoge. Ameriška centralna banka na prvem letošnjem zasedanju ni spremenila obrestne mere, ki tako ostaja na 2,5 %. To je prineslo dodaten optimizem, saj trg sedaj pričakuje bolj mehko monetarno politiko. Donosnost do dospetja ameriške 10-letne državne obveznice je na koncu meseca znašala 2,6 %. Znižanje donosnosti do dospetja v zadnjem času je vplivalo tudi na nižje obrestne mere na hipotečni dolg, kar je mnogo gospodinjstvom omogočilo cenejše refinanciranje. Pod pritiskom so bili javni uslužbenci, ki niso prejemali plač. Kongresu, zaradi nesoglasij med kongresniki glede imigracijske politike, ni uspelo sprejeti proračunskega načrta. To se je odrazilo tudi na potrošniškem zaupanju. Le-to je bilo po raziskavah Univerze v Michiganu najnižje v zadnjih dveh letih. Stopnja rasti cen življenjskih potrebščin je upadla pod 2 %, prvič po avgustu 2017. ECB na tokratnem zasedanju ni spreminjala svojih smernic glede monetarne politike in prvi dvig obrestne mere se še vedno ne pričakuje prej kot jeseni. Gospodarska rast v evroobmočju je po zadnjih podatkih znašala 1,2 %, kar kaže na ohlajanje gospodarstva, saj je to najnižja rast v zadnjih letih. Skupni indeks PMI je upadel, kar označuje slabše obete podjetij. Potrošniško zaupanje je bilo januarja sicer boljše kot decembra, toda v primerjavi z nivoji iz začetka leta 2018 je le-to danes veliko slabše. Donosnost do dospetja 10-letne nemške državne obveznice je na koncu meseca znašala 0,15 %, kar je več kot 0,5 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani.

Med trgi v razvoju so se najbolj podražile naložbe v Braziliji, in sicer za skoraj 18 %. Sledile so ruske delnice, ki so pridobile več kot 13 %. Nekoliko so z rastjo zaostajale Kitajske naložbe, ki so pridobile nekaj več kot 11 %. Delnice v Indiji so izgubile skoraj 2 %. Slabši donos indijskih naložb je vzrok pocenitve indijske rupije. Vsi donosi so izraženi z indeksi MSCI v evrih. Brazilijo je pretresla nesreča v provinci Minas Gerais. Popustil je jez pri rudniku železove rude, ki je povzročil gmotno in naravno škodo ter terjal več kot 100 življenj. Cena delnice rudarja Vale, ki je upravljal rudnik in jez, se je znašla pod prodajnimi pritiski.

Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev se je večina delnic podražila, indeks pa je v mesecu pridobil približno 3,5 %. Na ostalih borzah v regiji so bili donosi večinoma negativni. Najbolj je upadel romunski BET, in sicer za približno 7,5 %.