Mesečno poročilo za april 2020

Družba Generali Investments je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo Generali Krovnega sklada za april 2020. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

 

Mesečno poročilo za mesec april 2020

 

Naložbeni komentar – april 2020

Globalni delniški trgi so v aprilu nadaljevali z rastjo. Dno, ki se je oblikovalo v marcu je bilo konec aprila že skoraj pozabljeno. Tečaji so se od najnižje točke, merjeno v evrih, do konca aprila povišali kar za 27 %. Tako se je skozi april nadaljevalo okrevanje delniških trgov, saj so se tečaji v aprilu v povprečju okrepili za 10,9 %. Globalni delniški trgi so bili tako od začetka leta pa do konca aprila okoli 10 % v minusu.

Po zelo slabih makroekonomskih podatkih, ki jih beležimo v zadnjih tednih, pa se je pokazala luč na koncu tunela. Večina držav je svojo ekonomijo v obdobju virusa popolnoma ustavila. To kažejo praktično vsi podatki, ki jih posamezne države objavljajo. Posledično je povsod začela naraščati brezposelnost. Obenem pa se je epidemija začela umirjati. Dnevni prirast novo okuženih je v večini držav vedno manjši. Še vedno pa se zadeve niso začele umirjati v ZDA in v Veliki Britaniji. V nekaterih državah, kot so Brazilija, Argentina, Rusija itd., pa število okuženih še vedno narašča. Obenem se izvaja vedno več raziskav o samem virusu. Tako podatki kažejo, da je okuženih precej več kot kažejo uradne številke. Raziskave kažejo, da od 20 pa kar do 70 krat več. Večina teh okuženih virusa sploh ne zazna, so asimptomatski, oziroma imajo zelo blage znake prehlada. Kar posledično pomeni, da je smrtnost precej nižja od do sedaj objavljenih številk. Vseeno je virus zelo nalezljiv, kar pomeni, da za t.i. prekuženost potrebujemo precej večjo številko od do sedaj okuženih. Vseeno se zdi, da se epidemija, tudi na podlagi ukrepov, umirja in da bodo nova spoznanja o samem virusu prinesla bolj kontrolirano prihodnost. Kar pomeni, da bo zdravljenje in preprečevanje uspešnejše ter da zaenkrat ne gre pričakovati še močnejšega drugega vala. Obenem se razvijajo tudi zdravila in cepivo. Slednje bi bilo lahko na voljo, po najbolj optimističnem scenariju, okoli novega leta. Do takrat pa bo potrebno ekonomijo povrniti v dokaj normalno stanje, saj je trenutno stanje nevzdržno. Višja brezposelnost prinaša več negotovosti, depresij, finančnih težav posameznikov. Ta dejstva pa povečujejo zdravstvene težave tudi drugih prebivalcev. Kako krmariti med čermi, pa je težko vprašanje in vsaka država se ga loteva kot sama misli, da je najbolje za vse. Gre pa trenutno večina držav v umik ukrepov in rahljanje karantene, kar pomeni, da se stvari normalizirajo. Glavno vprašanje pri vsem je, kako uspešne bodo posamezne države in kako so se na nove razmere prilagodila podjetja in posamezniki. Dejstvo je, da je že pred nastopom krize potekala transformacija gospodarstva. Nekatere panoge in podjetja so bila že vrsto let v upadu in nastajali so novi poslovni modeli, ki so s krizo dejansko še pridobili na hitrosti implementacije. To se kaže tudi na delniških trgih, kjer cene delnic posameznih podjetij že kotirajo na nivojih izpred krize, posamezna podjetja pa se še naprej soočajo z izredno težkimi razmerami. Imamo pa tudi podjejta, ki jim je pred krizo šlo odlično in so sedaj doživela strukturno spremembo, ki bo trajala kar nekaj časa.

Gledano po posameznih regijah, so pri rasti prednjačili delniški trgi v ZDA. Ti so se v aprilu okrepili za 13,3 %, kar je dobrih 7 odstotnih točk več, kot so se okrepili delniški trgi v Evropi. Če pogledamo sektorske spremembe pa vidimo, da so določeni sektorji skoraj že na nivojih izpred pandemije. Omenimo lahko zdravstveni in tehnološki sektor. Delniške trge žene tudi nizka cena denarja. Zdi se, da bo ta ostala nizka tudi v bližnji prihodnosti. Omenimo lahko, da se zahtevana donosnost desetletne ameriške obveznice še vedno nahaja v območju okoli 0,6-0,7 %. Nemška pa vztraja v negativnem območju okoli 0,5 %. Cena nafte je še naprej izredno nizka in je konec aprila znašala okoli 19 dolarjev za sodček.

Slovenski borzni indeks SBITOP se ja prav tako v aprilu odbil in porasel za 9,4 %. Regijski trgi pa so se v povprečju okrepili za 7,2 %.