Mesečno poročilo KD Krovnega sklada za april 2018

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za april 2018. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Mesečno poročilo za april 2018

 

Naložbeni komentar – april 2018

Globalni delniški trgi so se v aprilu podražili. Najvišjo rast so zabeležile evropske delnice, in sicer kar 4 %, medtem ko so trgi v razvoju pridobili le nekaj več kot odstotek. Kupci so prevladali tudi na domači borzi, ki se je podražila za skoraj 3 odstotke.

Naložbe v ZDA so v mesecu pridobile nekaj več kot 2 odstotka, merjeno z indeksom MSCI, izraženim v evrih. Največji nakupni pritisk je bil na delnice podjetij iz energetskega sektorja. K povišanju tečajev je vplivala podražitev surove nafte. Zaloge surove nafte v ZDA se znižujejo, trg pa tudi pričakuje napoved novih sankcij proti Iranu, enemu od največjih svetovnih izvoznikov. Prodajni pritiski so bili najbolj očitni v sektorju potrošnih dobrin in industrijskih podjetij. Donosnost do dospetja ameriške 10-letne državne obveznice se je povzpela nad 3 odstotke, oziroma najvišje v zadnjih štirih letih. Gospodarska rast je bila po zadnjih podatkih 2,9 % na letni ravni. Okrepila se je tudi inflacija, ki je bila po zadnjih podatkih 2,4 %, kar je najvišje v zadnjem letu. To daje tudi podporo centralni banki, ki bo nadaljevala s postopno normalizacijo monetarne politike.

Evropske delnice so pridobile 4 %, merjeno z indeksom MSCI. Kljub rasti je indeks še vedno pod vrhom, doseženim januarja. Zadnji ekonomski podatki kažejo, da se rast evropskih gospodarstev upočasnjuje. V prvem četrtletju je bila rast BDP v evroobmočju 2,5 % na letni ravni, kar je nižje od rasti v zadnjem četrtletju lanskega leta, ko je le-ta znašala 2,8 %. Podatki s trga dela kažejo na najnižjo stopnjo brezposelnosti v zadnjih devetih letih. Kompozitni indeks PMI, ki meri optimizem med podjetji, je v aprilu ostal nespremenjen. Potrošniško zaupanje ostaja na visokih nivojih. Inflacija ostaja na nizkih nivojih. Le-ta je po zadnjih podatkih znašala 1,3 %, kar je pod ciljno mejo centralne banke. Tokrat ECB ni spreminjala ključnih obrestnih mer ali napovedala načrta svoje monetarne politike po septembru 2018, ko se zaključi program odkupov obveznic. Nadaljnja pojasnila ECB glede normalizacije monetarne politike se pričakujejo na junijskem zasedanju.

Trgi v razvoju so se podražili le za dober odstotek. Med državami BRIK so se najbolj podražile naložbe v indijska podjetja, delnice kitajskih podjetij pa so pridobile skoraj 2 odstotka. Na nižjo donosnost trgov v razvoju, v primerjavi z razvitimi, so vplivali padci tečajev v Rusiji. Indeks MSCI, merjen v evrih, se je znižal za skoraj 6 odstotkov. Na padec je vplivala uvedba sankcij proti Rusalu, ruskemu proizvajalcu aluminija.

Slovenski borzni indeks SBITOP je pridobil skoraj 3 odstotke. Podražila se je večina delnic v indeksu. Na ostalih trgih v regiji večjih rasti ni bilo.