Mesečno poročilo KD Krovnega sklada december 2014

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za december 2014. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji. Naložbeni komentar november 2014 Tudi zadnji mesec je na globalnih kapitalskih trgih prinesel pozitiven donos v višini 0,67 %, kar je na letni ravni več […]

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za december 2014. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar november 2014

Tudi zadnji mesec je na globalnih kapitalskih trgih prinesel pozitiven donos v višini 0,67 %, kar je na letni ravni več kot 16-odstotni donos. Med posameznimi regijami so sicer velike razlike, predvsem zaradi težav v Evropi in vse bolj črnogledih napovedi o Rusiji. Motor svetovnega gospodarstva in kapitalskih trgov so tudi v letu 2014 ostale ZDA s 25,6-odstotnim letnim donosom, medtem ko je Evropa z dobrimi 4 % zaostala za razvijajočimi se trgi s 7,2-odstotnim in za Balkanom s 6,3-odstotnim letnim donosom. Poglavje zase je bil v letu 2014 znova obvezniški trg, ki je presenetil vse in je potisnil donose obveznic na nove rekordno nizke ravni. Indeks evropskih obvezniških trgov je v letu 2014 prinesel več kot 11-odstotni donos, razmerje evro/dolar pa je šlo v nasprotno smer, saj je evro v primerjavi z dolarjem izgubil skoraj 12 %. V zadnjih mesecih leta 2014 je bila v središču pozornosti nafta, saj se je cena s poletnih več kot 100 dolarjev konec leta hitro sesedla na dobrih 53 dolarjev. Za ZDA in Evropo pomeni to pospešek gospodarske rasti, nekaterim razvijajočim se trgom pa prinaša velika neravnovesja in padec BDP.

December je v ZDA minil v znamenju optimizma, saj so končne ocene rasti BDP za 3. četrtletje popravili na 5 %, pa tudi vsi drugi makroekonomski kazalniki so pozitivni, zato so obeti za prvo četrtletje 2015 zelo optimistični. Vlagatelji so se umikali z nekaterih bolj tveganih trgov (Rusija, Evropa) in selili sredstva v ameriške naložbe, kar je trgu prineslo v decembru skoraj 2,2-odstotno rast, kar je edini pozitiven rezultat med regijami. Nasprotno je Evropa decembra izgubila skoraj 1,5 %, predvsem zaradi močnega padca vrednosti rublja in s tem povezanega ohlajanja evropskega gospodarstva. Dodatna težava je tudi novo zaostrovanje finančne krize v Grčiji in predčasne volitve v januarju. ECB s svojo retoriko, a relativno počasnim dejanskim ukrepanjem, vlagateljev ni uspela ogreti, zato se zdaj čaka na prve mesece novega leta ter odločnejše ukrepe ECB in tudi Evropske komisije s 300-milijardnim investicijskim načrtom, da pospešita anemično evropsko gospodarsko rast in se aktivneje spopadeta z vse bolj kronično visoko brezposelnostjo. To je pomembno tudi zaradi Rusije, saj eden največjih trgovinskih partnerjev drsi v globoko recesijo ter se napovedi za leto 2015 gibljejo od 2- in vse do 5-odstotnega gospodarskega upada.

Razvijajoči se trgi so prav zato decembra zaznali več kot 2,8-odstotni padec, saj je ruski indeks, merjen v evrih, izgubil skoraj 22 % vrednosti. Edini pozitivni trg znotraj držav BRIK je bil kitajski, s skoraj 4-odstotno rastjo, na katerem se nadaljuje renesansa kapitalskega trga, ki je od začetka leta prinesla več kot 20-odstotni donos, merjen z indeksom MSCI China. Notranji kitajski trg je od začetka junija prinesel skoraj 75-odstotni donos v evrih. Indija se je po jesenski evforiji decembra nekoliko ohladila, a obeti ostajajo zelo optimistični za leto 2015, saj vlada vleče vlagateljem in tržni ekonomiji všečne poteze. Brazilija se spopada s stagnacijo v gospodarski rasti in pretirano odvisnostjo gospodarstva od surovin, pa tudi vmešavanje politike v poslovanje podjetij vlagatelji zelo redko nagradijo, zato je decembra trg dosegel skoraj 9-odstotni padec. Tudi slika za prve mesece leta 2015 ostaja zelo meglena.

Lokalni trgi so se decembra ohladili, predvsem zaradi manjših privatizacijskih pričakovanj v Sloveniji, ki je dosegla 3,6-odstotni padec, čeprav skoraj 20-odstotni letni donos leto 2014 postavlja kot eno najboljših v zgodovini. Tudi v letu 2015 se pričakuje na lokalnih trgih pozitiven donos, zlasti zaradi nadaljevanja in dokončanja nekaj velikih privatizacijskih procesov ter tudi nižjih povprečnih vrednotenj kot na drugih mejnih trgih. Zaradi nadpovprečnih vrednotenj na razvitih trgih se pričakuje večje zanimanje tujih vlagateljev za balkanski trg.

Na obvezniških trgih se je verjetnost po aktivaciji konvencionalnega kvantitativnega popuščanja v decembru povečala, saj bo najverjetneje inflacija v naslednjih mesecih še naprej slabela in obstaja tveganje prehoda v deflacijo. Ob določenih političnih negotovostih v Grčiji je nemška 10-letna obveznica zagotavljala najnižjo donosnost do dospetja v zgodovini, saj se je ta v mesecu znižala za dodatnih 16 b. t., na 0,54 odstotka konec meseca. Zniževanje zahtevanih donosnosti je bilo mogoče opaziti tudi v drugih evropskih državah z izjemo Grčije.