Manj prihodkov in več odhodkov v proračunu

Ob nastopu mandata novega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca je premierka Alenka Bratušek reševanje bančnega sistema opredelila kot trenutno največjo in najtežjo nalogo Slovenije. S tem se vsekakor lahko zgolj strinjamo. Upamo pa, da se bo sodelovanje med Ministrstvom za finance in Banko Slovenije z novo ekipo dejansko okrepilo.

Potem ko je Bruselj v začetku julija za nedoločen čas zavrl delovanje slabe banke, kot je bilo moč sklepati predvsem na podlagi nestrinjanja z vrednotenjem slabih posojil, je za Slovenijo seveda ključno, da se proces nadaljuje tako, da bo v doglednem času omogočil delovanje slabe banke in da bo, upajmo, vsaj delno sprostil kreditni krč v Sloveniji.

Glede na poročilo Banke Slovenije je izguba bank v prvih petih mesecih 2013 znašala 117 milijonov evrov, tudi zaradi znižanja obrestnih prihodkov. Zadnje je predvsem posledica znižanja kreditne aktivnosti bank. Posojila nefinančnim družbam so se v prvih petih mesecih 2013 znižala za 13,8 odstotka, gospodinjstvom pa za 3,1 odstotka. Tovrstni trendi nadalje bremenijo gospodarstvo, saj mala in srednja podjetja težko pridobijo potrebna sredstva za svoje delovanje, ki ga bremeni tudi gospodarska slika Slovenije in Evrope. Ta težava vsekakor ni omejena zgolj na Slovenijo, je pa gospodarska slika Slovenije med najslabšimi v Evropi.

Urad za makroekonomske raziskave in razvoj (Umar) je v svoji poletni napovedi predvidel manjšo gospodarsko aktivnost. Za letos se zdaj pričakuje 2,4-odstotno znižanje BDP in nadaljnje krčenje v 2014. Prav slabša gospodarska aktivnost od predvidene je bila glavni razlog za rebalans proračuna RS v preteklem mesecu. Rebalans kaže, da bodo celotni proračunski prihodki v 2013 6,1 odstotka nižji od predvidenih, kar pri rahlo višjih proračunskih odhodkih povzroči povečanje predvidenega proračunskega primanjkljaja RS v 2013 na približno 1,5 milijarde evrov oziroma 4,4 odstotka BDP (prej predvideno 2,8 odstotka). Slabšanje fiskalnega položaja in makroekonomskih kazalnikov pa je slaba popotnica za ceno državnega dolga in dostopnost financiranja za Slovenijo.

Petra Lesjak, CFA, pomočnica direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja dobro poučenih vlagateljev, KD Skladi