Leto 2014 – uspešno leto

KD Skladi smo leto 2014 zaključili uspešno. Zaupa nam preko 58.000 vlagateljev, in konec leta zaključujemo s 445.588.474 evri sredstev v upravljanju.

Visoka strokovnost in odličnost v upravljanju izkazujejo tudi rezultati. Pri enajstih od štirinajstih podskladih KD Krovnega sklada smo presegli primerjalne indekse.

Oglejte si predstavitev vlagateljem Luke Flereta, direktorja naložbenega sektorja KD Skladov.

Podsklad Donosnost podsklada
(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Donosnost podsklada v primerjavi s primerjalnim indeksom
(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
KD Galileo 23,5 % 9,3 %
KD Rastko 19,9 % 15,8 %
KD Balkan 22,5 % 16,2 %
KD Prvi izbor 19,9 % 3,5 %
KD Novi trgi 15,3 % 6,6 %
KD Dividendni 24,7 % 8,4 %
KD MM 0,9 % 1,0 %
KD Vitalnost 23,3 % -3,6 %
KD Indija – Kitajska 31,0 % 5,8 %
KD Tehnologija 20,3 % -5,7 %
KD Bond 11,2 % 0,1 %
KD Surovine in energije -1,8 % -3,2 %
KD Vzhodna Evropa -17,7 % 4,6 %
KD Latinska Amerika 1,3 % 4,2 %


Vir: Bloomberg, lastni izračuni KD Skladi