Lahko evropske delnice še zrastejo?

Kljub nedavni korekciji na globalnih delniških trgih tečaji evropskih delnic letos rastejo in dosegajo nove rekorde. Pojavlja se vprašanje vzdržnosti take rasti, saj vrednotenja niso več nizka kot pred leti oziroma so nad povprečji zadnjih desetih let. Zgodovina nas uči, da so obdobja najmočnejše rasti za nami, in postavlja se vprašanje, ali je v tej pomaranči ostalo še kaj soka ali pa je že popolnoma ožeta?

Veliko je že bilo govora o tem, da se Evropa pobira iz večletne krize in da po prelomnem letu 2013 sledita dobri leti 2014 in 2015. K temu lahko dodamo, da gospodarski podatki pritrjujejo tej sliki, pričakovanja glede gospodarske rasti za letos in prihodnje leto so optimistična in rastoča. A rast BDP ne pomeni nujno tudi rasti na delniških trgih. Za rast delniških trgov je nujni pogoj rastoče poslovanje podjetij in rastoči dobički. Kako nam kaže?

Če pogledamo bruto dobičke in maržo iz poslovanja (EBITDA) evropskih podjetij, vidimo, da se ta giblje nekaj nad 18 odstotki (za vsak evro prihodka ostane 18 centov kot dobiček iz poslovanja). Najnižji nivoji so bili v zadnjih 15 letih doseženi v letu 2003 in 2009 malo pod 16 odstotki, najvišje ravni pa pred krizo 2007 in 2008 z 20 odstotki. To pomeni, da smo na polovici poti ter da podjetja lahko z rastjo bolje izkoristijo dane kapacitete in s tem povečajo dobičke. še očitnejša je razlika pri neto dobičkih (spodnji graf), kjer je zaostanek za najboljšimi leti še kar precejšen (trenutna neto marža znaša 8,8 odstotka). Opazen je razkorak do ameriških podjetij, ki se je v zadnjih nekaj letih močno povečal, saj so ameriška podjetja postala precej bolj učinkovita oziroma so svoje proizvodne zmogljivosti izkoristila bolje kot evropska.

Sklenemo lahko, da bo z okrevanjem Evrope oživela tudi notranja potrošnja v Evropi, ta pa bo poganjala nadpovprečno rast dobičkov in marž ter ustvarila presežno vrednost s tako imenovano ekonomijo obsega. Ti dobički bodo podprli nadaljnjo rast evropskih delnic, ki bo zmernejša kot tista iz minulih let.

Aleš Lokar, KD Skladi, d. o. o.