Konec poceni kitajskih izdelkov

Prejšnji teden se je končal vsakoletni kongres kitajske komunistične partije, eden najbolj pričakovanih dogodkov v povezavi s Kitajsko, saj postreže s svežimi pogledi in usmeritvami glede razvoja drugega največjega svetovnega gospodarstva. Posebnost tokratnega kongresa je bila močna usmerjenost na teme, povezane z gospodarstvom, večjo liberalizacijo in spremembo strategije iz »tovarne za ZDA in Evropo« v »tovarno za lastne državljane«.

Odziv kitajskega delniškega trga na napovedane spremembe je bil takoj po koncu kongresa negativen, saj so v sredo tečaji znižali. Vlagatelji so se že spraševali, ali je to še eno razočaranje v vrsti razočaranj zadnjega leta in pol. A izkazalo se je, da je bila panika prezgodnja. Nadaljnja sporočila, ki prihajajo na trg iz zelo obsežnega dokumenta, sprejetega na kongresu, vlagateljev ne puščajo več ravnodušnih. Pripravljajo se tektonske spremembe v kitajskem gospodarstvu in vlagatelji računajo, kje so priložnosti največje. Tako smo v drugi polovici prejšnjega tedna in tudi včeraj videli močno rast kitajskega delniškega trga.

Vlagatelje najbolj navdušuje dejstvo, da bo oblast začela močneje spodbujati zasebno potrošnjo. Stopnja varčevanja je namreč na Kitajskem med najvišjimi na svetu, zato večja potrošnja prebivalstva pomeni močno rast prihodkov podjetij in s tem dobičkov. Počasna odprava politike enega otroka pomeni hitrejši prirast prebivalstva, saj se je Kitajska začela soočati z evropskih problemom – staranjem prebivalstva. Več otrok bo pomenilo rast potrošnje, saj dokazano mlajši trošijo več.

S politiko decentralizirane urbanizacije želijo usmeriti prebivalstvo ne več v velemesta, ki se soočajo z velikimi prometnimi in okoljskimi težavami, ampak v manjša urbana središča. To pomeni vlaganja v transportno infrastrukturo. Decentralizirali bodo tudi del odločanja in prenesli več odločitev na lokalno oblast ter jim na drugi strani omogočili zadolževanje  – izdajo obveznic in s tem financirali enakomernejši razvoj. Močan poudarek je bil dan tudi samooskrbi s prehrano, zato so dali kmetom bistveno več pravic kot do zdaj.

Rezultat sprememb bo rast notranje kitajske potrošnje in manjši izvoz. Z močnejšim notranjim povpraševanjem bodo cene kitajskim izdelkom rasle, to pa bo sprostilo pritisk na evropska in ameriška podjetja po selitvi v Azijo, nižanju stroškov, predvsem plač. Mogoče je to točka preobrata, ko bo kupna moč srednjega sloja v Evropi in ZDA po skoraj treh desetletjih spet začela rasti. Gotovo pa je eno: kitajski kapitalski trg se prebuja, delnice so relativno nizko vrednotene in prostora za rast je precej.

Aleš Lokar, KD Skladi