Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

 

Pregled dogajanja:
Prvi septembrski teden prinaša bolj malo novega in več nadaljevanja starih zgodb. Pandemija ostaja na naslovnicah, čeprav se zdi da bolj v našem lokalnem okolju kot v globalnih medijih. Delta varianta se širi, a številke hospitaliziranih in predvsem umrlih so nižje kot v prejšnjih valovih. Negotovost pred jesenskim zaprtjem ostaja in vlagatelje skrbi, kako bo z okrevanjem gospodarstev. Zadnji podatki nakazujejo, da se je spomladanski in poletni pokoronski vzlet izpel, saj se makro podatki poslabšujejo. Nekoliko so se znižala pričakovanja za rast ameriškega BDP v drugi polovici leta, saj je število novo zaposlenih v preteklem tednu močno razočaralo. A to pomeni tudi, da bo FED zelo previden pri umiku stimulativnih ukrepov in na septembrskem zasedanju se sprememb ne pričakuje. Evropa je z vrhom pokoronskega »buma« nekoliko za ZDA, a tudi tu so se gospodarski podatki že začeli ohlajati. Pomembno sporočilo tako iz ZDA kot Evrope je, da kljub ohlajanju gospodarski podatki ostajajo v zelenem območju in pomenijo rast gospodarstev ter podjetij. Več pozornosti bo v prihodnjih dneh namenjeno zasedanju sveta guvernerjev ECB, kjer bo pozornost zopet usmerjena na informacije o mogočem bodočem zmanjševanju programov zagotavljanja likvidnosti. Velikih sprememb ne pričakujemo, saj je okrevanje krhko, a vseeno rastoča inflacija skrbi del sveta guvernerjev, predvsem Nemce. Da bo višja inflacija ostala precej dalj časa kot so predvidevali pred meseci kaže nadaljnja rast cen materialov in surovin. Na globalnem nivoju je zadnje dni v ospredju aluminij, ki dosega nove rekorde, podobno tudi plastika oziroma PVC, v Evropi pa sta se močno podražila plin in elektrika, tudi zaradi CO2 kuponov, kar prinaša povišanje cen izdelkov najkasneje v začetku naslednjega leta, obenem pa pritisk na družinske proračune v prihajajoči zimi. Do nemških volitev sta še dobra dva tedna in po zadnjih anketah še naprej pridobivajo socialdemokrati, ki želijo koalicijo z zelenimi. Analitiki so ob tej koaliciji relativno sproščeni, saj pričakujejo vključitev še ene, gospodarstvu naklonjene stranke. Večjih sprememb v gospodarski politiki Nemčije zato naj ne bi bilo, a zgodovina nas uči, da presenečenje pride, ko ga najmanj pričakujemo, zato naj vlagatelji vseeno pozorno spremljajo dogajanje. Kitajska je zadnje dni nekoliko manj na naslovnicah in trg se je posledično okrepil, tudi zaradi obljube o dodatnih likvidnostnih spodbudah gospodarstvu. A spreminjanje poslovnega okolja in zakonodaje se nadaljuje, negotovost ostaja visoka. Vlagatelji ostajajo zato previdni. Nepriljubljeni japonski premier je napovedal, da na prihajajočih volitvah ne bo kandidiral in japonski trg se je odzval zelo pozitivno, saj pričakuje pozitivne spremembe v gospodarski politiki in klinično praktično mrtvi japonski trg je po dolgem času zopet pokazal znake življenja.

Na delniških trgih se nadaljuje rast in novi rekordi. Vlagatelji pričakujejo nadaljevanje ohlapne denarne politike in morebitno zelo počasno zategovanje pasu. Obvezniški trgi so pretekli teden videli manjšo rast obrestnih mer. Ameriška 10-letna obveznica se trenutno giblje okoli 1,36 %, nemška 10-letna pa na -0,34 %, a premiki so še naprej majhni. Negativni donosi obvezniških trgov in na bankah vlagatelje še naprej silijo v delniške naložbe. Zadnja anketa danskih delniških vlagateljev je pokazala, da skoraj polovica vlagateljev vlaga v delnice le zato, da se izognejo negativnim obrestnim meram. To nakazuje, da je struktura vlagateljev na delniškem trgu nestabilna in ob morebitnem skoku obrestnih mer lahko močno zamaje tudi delniški trg. A kratkoročno to globalnih vlagateljev ne zanima in trg nadaljuje z rastjo. V ospredju so še naprej drage hitrorastoče, predvsem tehnološke delnice, čeprav je zelena barva razpršena relativno široko med panoge in delnice. Trgi v ZDA in Evropi so se gibali v tandemu in podobno gibanje lahko pričakujemo tudi v prihajajočih dneh, saj večjih sprememb ni na vidiku. Pričakovanja o rasti podjetij ostajajo optimistična in vlagatelji to nagrajujejo z dodatnimi nakupi delnic. S koncem sezone objav rezultatov lahko podjetja zopet nemoteno nadaljujejo z nakupi lastnih delnic, ki je pomemben generator rasti delnic, letošnji nakupi pa bodo po pričakovanjih rekordni. Še posebej so zadnje tedne okrepile nakupe lastnih delnic finančna podjetja, predvsem banke. Umiritev vmešavanja kitajskih oblasti v kitajska podjetja je prinesla nekaj okrevanja tehnološkim delnicam, a le te ostajajo nekaj deset odstotkov pod nivoji doseženimi v začetku leta in kot take ostajajo privlačne iz vidika vrednotenj. To je seveda statičen pogled, brez vračunavanja sprememb poslovnega okolja, ki ga je zaradi vladanja z dekreti izredno težko oceniti, vemo pa, da okolje v prihodnosti ne bo enako sedanjemu.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Smer trgov narekujejo pričakovanja o nivoju obrestnih mer ter likvidnosti, ki jo zagotavljajo centralne banke. Inflacijska pričakovanja ostajajo povišana in višja inflacija bo očitno trajala dalj od pričakovanj javnosti. Pandemija ostaja največja neznanka, geopolitika oz. dogajanje na kitajskem pa dodaja svoj delež k premikom trga. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, ki temelji na dolgoročnih trendih, zato ostajajo privlačne, a nižje napovedi ob zadnjih rezultatih skupaj z visokimi vrednotenji so umirila pričakovanja rasti. Ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih in negotovi bodoči politiki centralnih bank, vlagatelji ostajajo previdni in delnice volatilne. Negotovost v tehnološki sektor in azijske trge vnaša vmešavanje kitajskih oblasti v ekonomijo in sam ustroj in pravila trga. Obveznice so drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativni bančni donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta in portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Naložbe izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj ter drugačne dinamike razvoja panoge. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), dele industrije, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo. Dodamo pa lahko se selektivno panogo ožje in široke potrošnje. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska in s tem trgi v razvoju pa je zaradi zadnjih dogodkov ostaja tvegana in s tem manj privlačna za bolj kratkoročno naravnane vlagatelje, saj zaradi vmešavanja politike v gospodarstvo težko predvideti poslovanje podjetij. Za potrpežljive dolgoročno naravnane vlagatelje se zaradi ugodnih vrednotenj kažejo določene naložbene priložnosti. Za manjši del portfelja lepi dividendni donosi in privlačna vrednotenja ohranjajo privlačnost naše regije centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali in bolj špekulativne finance, predvsem banke, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.