Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

Pregled dogajanja:

Prvi avgustovski teden ni prinesel bistvenih sprememb dinamike gospodarstev in kapitalskih trgov. Večina pozornosti je usmerjena v trende razvoja pandemije, kjer je trenutno najslabše stanje v Aziji, medtem ko se ZDA in Evropa držita relativno dobro. Delta različica se še naprej hitro širi, a močan skok okužb v Veliki Britaniji, ko so dosegli nivoje iz začetka leta (hkrati pa le malo povečano število hospitalizacij), potem pa ob odpravi vseh omejitev upad števila novih okužb, begata strokovnjake. Vse več je primerov, ko tudi cepljeni prenašajo virus, a se zdi da so posledice milejše. Obenem dinamika, ko je delta različica povzročila pravo malo katastrofo v Indiji, na drugi strani pa zaenkrat v Evropi ni skoka hospitalizacij, povzroča več vprašanj kot odgovorov o naravi virusa. Vsi ti podatki, ki dnevno spreminjajo tudi pričakovanja o razvoju pandemije in posledično ukrepih za zajezitev njenega širjenja, imajo močan vpliv na gospodarstvo, saj položaj ostaja nepredvidljiv in vidljivost zelo slaba.

Gospodarski kazalci so se zadnje tedne umirili oziroma nekoliko znižali, kar je pričakovano po močnem skoku ob odprtju ekonomij, a vseeno ostajajo v močno pozitivnem območju, kar daje upanje na nadaljevanje gospodarske rasti. Nekoliko slabši so zadnje tedne podatki s Kitajske, kjer sicer indeksi PMI ostajajo v pozitivnem območju, a je optimizem zaradi dobre epidemične slike nekako izpuhtel. Dodatno so razpoloženje poslabšali ukrepi kitajskih oblasti proti največjim tehnološkim podjetjem, ki so močno skrhali zaupanje mednarodnih vlagateljev v kitajsko gospodarstvo. Čez vikend so kitajske oblasti sicer napovedale dodatne stimulativne ukrepe in boljšo likvidnost, kar je na trge privabilo vlagatelje, ki iščejo dobre nakupne priložnosti, a dejstvo ostaja, da so spremembe iz zadnjih nekaj mesecev dolgoročne narave, nepredvidljivost novih ukrepov je zelo visoka in posledično so s tem tudi tveganja precej višja kot v preteklosti. V ZDA se pojavlja vprašanje, kaj bomo videli v gospodarstvu po izteku koronskih ukrepov, zato administracija uvaja nov infrastrukturni paket pomoči, vreden 1 trilijon dolarjev, ki pa vedno znova zadane na republikansko in demokratsko delitev predvsem v senatu. Centralne banke zadnje tedne svoje politike niso spreminjale in tako bo ostalo vsaj do sestanka v Jackson Holu konec avgusta.

Kapitalski trgi so pretekli teden zopet videli precejšnjo divergenco. Delniški trgi ostajajo visoko, zelo blizu rekordnih ravni, predvsem zaradi nadaljevanja ohlapne investicijske politike in znižanja pričakovanj o prihajajočih dvigih obrestnih mer, a tudi na krilih dobrih rezultatov poslovanja za 2. četrtletje. Obvezniški trgi pa so zaradi znižanih, tako inflacijskih pričakovanj kot pričakovanj o počasnejšem dvigu obrestnih mer, pa tudi zaradi znižanja uteži predvsem trgov v razvoju, v portfeljih spet videli močan skok cen obveznic in s tem padec obrestnih mer. V Evropi je tako spet celotna krivulja nemškega dolga negativna, kar je prvič po februarju letos. Tudi 30-letna nemška obveznica ima sedaj negativen donos. Podobno tudi v ZDA, kjer je 10-letna obveznica doživela močan premik iz območja 1,30 % -1,25 % letnega donosa v območje krepko pod 1,20 %, trenutno na 1,17 %. Dno pri 0,60 % donosu iz lanskega poletja je še daleč, a uresničujejo se napovedi, da se bo donos znova vrnil na 1 %, kar močno znižuje stroške zadolževanja in obenem krepi strah pred krepitvijo balona, predvsem na nepremičninskem trgu. Padanje obrestnih mer ima pomemben vpliv tudi na delniške trge, a ti so zaenkrat še pod vtisom četrtletnih rezultatov, ki so v povprečju še naprej dobri. Zadnji teden se je zgodba nekoliko obrnila, nekoliko so razočarala ameriška, predvsem tehnološka podjetja, manj s samimi rezultati in predvsem s previdnimi napovedmi. Evropska podjetja so zadnji teden objavljala odlične rezultate in razpršitev med panogami je bila res široka. Še najslabše so se odrezala podjetja iz obeh strani Atlantika iz panoge osnovnih potrošnih dobrin, saj so vsa povrsti sporočala, da inflacija vhodnih cen surovin ima in bo imela pomemben vpliv vsaj na nekaj naslednjih kvartalov. Tudi sicer je bila rast cen materialov in vhodnih surovin ena največkrat uporabljenih besed v objavah rezultatov in podjetja so zaradi tega postala previdnejša pri svojih napovedih. Med pozitivnimi presenečenji moramo omeniti panogo zdravstva, saj so podjetja v večini poleg dobrih rezultatov objavila tudi optimistične napovedi, kar so vlagatelji nagradili z rastjo cen delnic. Dodatno negotovost na trge še naprej vnaša »vmešavanje« kitajskih oblasti v gospodarstvo, predvsem v tehnološka podjetja in jasno je, da prihodnost ne bo enaka preteklosti. Namen akcij, ki jih sporočajo kitajske oblasti je sicer vsaj v konceptu smiseln, večja konkurenca, zaščita potrošnikov, preprečevanje zlorab itd., a izkušnje kažejo, da je meja med uspehom in centralno-planskim gospodarstvom zelo tanka. Primeri Turčije ali Rusije, ki sta kot pomembni gospodarstvi trgov v razvoju povsem zašli iz smeri so zelo sveži, zaupanje vlagateljev pa, ko je enkrat izgubljeno, ga je zelo težko pridobiti nazaj. Zato so vlagatelji zmanjšali uteži na trgih v razvoju in večina jih sedaj pasivno opazuje razvoj dogodkov. Še enkrat se je pokazalo, da je uravnotežen portfelj najboljši pristop k vlaganju za nekoga, ki vsak dan ne spremlja trgov.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Glavno vlogo pri diktiranju smeri trgov imajo pričakovanja o nivoju obrestnih mer, inflacijska pričakovanja se umirjajo, geopolitika oz. dogajanje na Kitajskem pa dodaja svoj delež k premikom trga. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, ki temelji na dolgoročnih trendih, zato ostajajo privlačne. A ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih in negotovostjo o bodoči politiki centralnih bank, vlagatelji ostajajo previdni in delnice volatilne. Negotovost vnaša vmešavanje kitajskih oblasti v tehnološko panogo in sam ustroj trga. Obveznice so drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer odpiranje ekonomij po pandemiji krepi ekonomsko dinamiko, kot je panoga nafte in plina, ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), dele industrije, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo. Dodamo pa lahko še selektivno panogo široke potrošnje, čeprav previdno pri delnicah proizvajalcev luksuznih dobrin, kjer so vrednotenja zelo visoka. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska pa je zaradi zadnjih dogodkov postala izrazito tvegana in s tem manj privlačna, saj zaradi vmešavanja politike v gospodarstvo težko predvideti poslovanje podjetij. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj za manjši del portfelja ostaja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti smo sedaj v fazi konsolidacije tečajev. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.