Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

 

Pregled dogajanja:
Pandemija še naprej narekuje tempo in smer trgov, a delta različica kljub rasti zaenkrat v Evropi ne prinaša strogega zaprtja kot v ZDA. Znižuje pa pričakovanja o okrevanju in gospodarski rasti. Pričakovanja za rast BDP v 2022 se nekoliko ohlajajo, a zaenkrat so pričakovanja še naprej relativno visoka in podpirajo optimizem na trgih. Epicenter pandemije je trenutno v Aziji, kjer so države kot so Indonezija ali Vietnam močno prizadete, kar je za seboj prineslo strogo zaprtje in omejitve javnega življenja.

Problem za Evropo in ZDA predstavlja predvsem dejstvo, da so azijske države zelo pomembne v dobaviteljskih verigah, saj so v zadnjem desetletju mnoge multinacionalke preselile dele proizvodnje in svoje tovarne v Azijo. Omejitve po sporočilih iz multinacionalk povzročajo zaprtje tovarn in vprašanje je, ali se lahko pojavijo pomanjkanja na trgu v določenih segmentih gospodarstva. To bi lahko pripeljalo do višjih cen in dodatnega pritiska na inflacijo, ki je zadnja dva tedna nekako izginila z naslovnic, saj je med analitiki prevladalo prepričanje, da je inflacija prehodnega značaja.

Azijo poleg pandemije vse bolj zaznamuje tudi spreminjanje poslovnega okolja in redefiniranje pravil kitajskih oblasti. V zadnjem tednu smo videli pospešek uvajanja nove zakonodaje in »discipliniranja« kitajskih tehnoloških podjetij. Privatno izobraževanje in on-line šole so bile praktično ukinjene kar čez vikend, saj lahko delujejo le še neprofitno. V ponedeljek je centralna oblast sporočila, da mora panoga dostave hrane bolje spoštovati delavske pravice in zaposlene plačevati v skladu z lokalnim okoljem. Spreminjanje pravil »čez noč« in zasledovanje nekih drugih ciljev, poleg ekonomskih, je vneslo precejšen nemir med globalne vlagatelje. Negativen sentiment se je razširil predvsem v Aziji, a tudi ostali trgi so pod vplivom dogajanja na Kitajskem. Rezultati poslovanja za drugo četrtletje so še naprej zelo dobri, še posebej v ZDA, kjer nas ta teden čaka največ objav, tako da lahko pričakujemo tudi bolj živahno trgovanje. V Evropi je stanje nekoliko bolj mešano, a vseeno se okrevanje nadaljuje.

Delniški trgi v ZDA so beležili nove rekordne vrednosti, sledi tudi Evropa, medtem ko so kitajski delniški indeksi zaradi spreminjanja pravil in uvajanja nove zakonodaje močno v rdečih številkah. Kitajske delnice, predvsem velika tehnološka podjetja, so v enem tednu izgubila med 10 % in 20 %, medtem ko so najbolj izpostavljena podjetja, npr. iz panoge izobraževanja, izgubila skoraj vso vrednost. To je močno vplivalo ne samo na kitajske indekse ampak na celoten trg v razvoju, saj imajo kitajske delnice tu daleč največjo utež. Negativen sentiment se počasi širi tudi v ZDA in Evropo, čeprav se zdi malo verjetno, da bi to postal razlog za globalno korekcijo. Je pa zaskrbljujoče, da se očitno spreminja poslovni model kitajske gospodarske rasti, kar lahko vnese nemir na kitajske delniške trge za daljše obdobje. Kitajske delnice imajo približno 5 % utež tudi v globalnih indeksih, kar negativno vpliva na globalne sklade, a vseeno utež ni tako velika, da bi bistveno spremenila tok delniških trgov. Že dalj časa menimo, da korekcija do 10 % ne bi bilo nobeno presenečenje, saj so trgi visoko, letošnji donosi pa so še precej višji, in v takem okolju korekcije niso nekaj izrednega ali nenavadnega. Med panogami je tehnološka panoga ponovno v ospredju. Največja tehnološka podjetja iz skupine FAANG bodo večinoma objavila rezultate ta teden, a visoka pričakovanja potiskajo tečaje navzgor. Sledijo tudi ostala nekoliko manjša podjetja iz tega segmenta trga. Pod pritiskom so še naprej predvsem podjetja, ki so bila igra na inflacijo kot so finance, energija in deloma tudi materiali. Po ZDA je ta teden tudi ECB sprostila bankam izplačilo dividend in nakupe lastnih delnic, a to ni dvignilo nivojev, saj pričakovana nižja inflacija poslabšuje poslovne izglede. Presenečajo podjetja iz industrije, predvsem logistike, transporta in vse, kar je povezano z obnovo in gradbenimi materiali, saj so rezultati poslovanja še naprej odlični in posledično tečaji silijo višje. Presenečajo tudi rezultati proizvajalcev luksuznih dobrin, ki presegajo napovedi in zaenkrat upravičujejo zelo visoka vrednotenja. Razočaranje so prinesla podjetja s panoge osnovne potrošnje, predvsem prehrane, kjer kombinacija počasne rasti in upada marž zaradi rasti cen surovin pomenijo najslabšo možno kombinacijo in vlagatelji so se odzvali izrazito negativno. Dobro gre še naprej panogi zdravstva, kjer tudi zaradi ugodnih vrednotenj lahko pričakujemo povečan interes vlagateljev. Na trgu obveznic vidimo počasno rast obveznic in s tem padanje donosov. Nemška 10-letna obveznica je precej pod 0,4 %, medtem ko se ameriška še zadržuje okoli 1,2 %. A morebitno širjenje nezaupanja s kitajskega trga bi lahko te donose hitro potisnilo na nižje nivoje. Dolar še naprej ostaja nekaj pod 1,18 dolarja za evro, medtem ko se cene nafte po dogovoru OPEC+, ki bistveno ne spreminja ustroja naftnega trga, držijo nekaj na 70 dolarji za sodček.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Glavno vlogo pri diktiranju smeri trgov so prevzela pričakovanja o nivoju obrestnih mer, inflacijska pričakovanja se umirjajo, geopolitika oz. dogajanje na Kitajskem pa dodaja svoj delež k premikom trga. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, ki temelji na dolgoročnih trendih, zato se je njihova privlačnost spet povečala. A ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih in negotovosti o bodoči politiki centralnih bank, vlagatelji ostajajo previdni. Negotovost vnaša vmešavanje kitajskih oblasti v tehnološko panogo in sam ustroj trga. Obveznice so drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer odpiranje ekonomij po pandemiji krepi ekonomsko dinamiko, kot je panoga nafte in plina, ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), dele industrije, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo. Dodamo pa lahko se selektivno panogo široke potrošnje, čeprav previdno pri delnicah proizvajalcev luksuznih dobrin, kjer so vrednotenja zelo visoka. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska pa je zaradi zadnjih dogodkov postala izrazito tvegana in s tem manj privlačna, saj zaradi vmešavanja politike v gospodarstvo težko predvideti poslovanje podjetij. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj za manjši del portfelja ostaja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti smo sedaj v fazi konsolidacije tečajev. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.