Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

 

Pregled dogajanja:

Pandemija z delto različico korona virusa dobiva nov zagon. Strah pred novimi omejitvami javnega življenja hromi dele sveta in vpliv na kapitalske trge se zopet krepi. V zahodnem delu sveta sta pred nami še skoraj dva cela poletna meseca, a jesen prinaša vse več skrbi. Močno širjenje okužb in hitra rast umrlih v azijskih državah kaže, da pandemija ni izgubila zagona, ampak se je zgolj prenesel njegov epicenter. Trenutno je Indonezija tista država, kamor je po Indiji usmerjena pozornost. Posledično tudi Japonska, Južna Koreja in ostale države uveljavljajo ostre omejitve, ki se že poznajo na gospodarskih kazalcih. Tudi v ZDA in Evropi je vse več signalov, da so gospodarski kazalci dosegli vrh in se nekoliko ohlajajo. To je seveda pričakovano, saj so bile vrednosti in rasti previsoke, da bi bile vzdržne. Dramatičnega upada ni pričakovati in tudi omejitve v novem valu bodo v Evropi in ZDA verjetno precej milejše, saj Velika Britanija nakazuje, da kljub močni rasti okužb število hospitaliziranih po cepljenju ne raste. Počasi se bližajo nemške zvezne volitve in trenutno vladajoči CDU/CSU tudi po menjavi šefa stranke kaže vse bolje, kar povečuje zaupanje vlagateljev, da bodo vsi premiki v nemški politiki in gospodarstvu zmerni in postopni. Podobno je tudi v odnosu med Evropo in ZDA, kjer se stanje še naprej izboljšuje in tako se že v kratkem pričakuje dogovor med Nemčijo in ZDA o plinovodu Severni tok, ki je bil izgovor za mnoge razprtije ter tudi grožnje s sankcijami. Zadnji teden so se novice o vmešavanju kitajskih oblasti v podjetja umaknile novicam o rasti pandemije in posledičnem upočasnjevanju gospodarske rasti na nekaterih trgih v razvoju. Po znižanju obrestne mere za 0,50 odstotne točke, ki je stopilo v veljavo 15. julija, se je sprostilo dodatnih 150 milijard dolarjev likvidnosti v kitajskem gospodarstvu, a eno največjih nepremičninskih podjetij Evergrande Group je kot kaže zaradi umirjanja nepremičninskega trga vseeno pred bankrotom. To je opozorilo, da lahko zategovanje pasu oziroma likvidnost centralnih bank v Evropi in ZDA pripelje do podobnega položaja podjetja, ki so si v zadnjih letih nabrala preveč dolga ali pa njihovi poslovni modeli temeljijo na preveč optimističnih načrtih. Dejstvo namreč je, da se bodo časi neomejenega tiskanja denarja in zelo ohlapne monetarne in fiskalne politike slej ko prej končali. Do tega nas sicer v ZDA in Evropi ločijo prej leta kot meseci, a opozorilo vseeno ni odveč.

Kapitalski trgi v zadnjem tednu niso več zmogli novih rekordov. Delniški trgi so se po mesecih rasti, ko so donosi od začetka leta mnogokrat dvomestni, večinoma obarvali rdeče. Kombinacija strahu pred širjenjem delte ter posledično znižanjem pričakovanj, ter tudi umirjanjem rasti gospodarskih kazalcev, sta vlagatelje spomnili, da je realizacija dobičkov sestavni del investiranja. Vrednotenja na trgih so visoka in v tečaje so vračunana visoka, v nekaterih primerih pa celo zelo divja pričakovanja o bodoči rasti poslovanja. Realnost kaže, da na dolgi rok podjetja rastejo, a pot je posejana z mnogimi ovirami. Sezona objav dobičkov v drugem četrtletju se je ravno začela, in čeprav so podatki za drugo četrtletje povečini zelo dobri, pa vlagatelji več pozornosti namenjajo komunikaciji podjetij, kako naj bi izgledala prihodnja četrtletja. Tu se enotnost podjetij konča. Vidimo manj prepričljiv pogled v prihodnost, saj so nekatera podjetja postala bolj previdna. Razlogi so sicer različni, od težav v dobavnih veriga, do logističnih izzivov, rasti cen vhodnih surovin ali pa težav na nekaterih trgih. Tudi to je eden izmed znakov, da so trgi kratkoročno dosegli nivo, iz katerega bo premik višje težak. Tehnološka panoga ostaja v ospredju, dobre napovedi iz Appla so tečaj slednjega dvignile na rekorden nivo. Denar v tehnologijo se seli iz inflacijskih panog (materiali, finance, energija) pa tudi nekaterih cikličnih delnic, predvsem industrije. To je skladno s strahovi vlagateljev pred novim pandemičnim valom. A vseeno premiki med posameznimi panogami niso bili izraziti, saj je trenuten popravek zajel vse panoge in delnice. Regijsko jo je zopet najslabše odnesla Azija, kjer je zaradi hitre širitve pandemije sentiment vlagateljev najslabši, obenem pa kitajsko vmešavanje v podjetja še naprej vznemirja vlagatelje in jih pušča ob strani, kljub ugodnim vrednotenjem. Obvezniški trg je pretekli teden nadaljeval z rastjo in donos na 10-letno ameriško obveznico je upadel pod 1,2 %, nekateri donos vidijo že na 1 %. Donos podobne nemške obveznice je upadel pod -0,4 %. Dolar se še naprej rahlo krepi in se je premaknil pod 1,18 dolarja za evro. To je dobro za evropsko izvozno usmerjeno gospodarstvo, je pa verjetno rezultat nakupov ameriških obveznic s strani neameriških vlagateljev, ki za to potrebujejo dolarje.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Glavno vlogo pri diktiranju smeri trgov so prevzela pričakovanja o nivoju obrestnih mer, inflacijska pričakovanja se umirjajo, geopolitika pa še vedno dodaja svoj delež k premikom trga. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, ki temelji na dolgoročnih trendih, zato se je njihova privlačnost zopet povečala. A ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih in negotovostjo o bodoči politiki centralnih bank, vlagatelji ostajajo previdni. Negotovost dodatno vnaša tudi vmešavanje kitajskih oblasti v tehnološko panogo. Obveznice so drage, saj so donosi, popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer odpiranje ekonomij po pandemiji krepi ekonomsko dinamiko, kot je panoga nafte in plina, ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), dele industrije, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo. Dodamo pa lahko se selektivno panogo široke potrošnje, čeprav previdno pri delnicah proizvajalcev luksuznih dobrin. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska je po zadnji korekciji prišla v območje, ki je zanimivo za nakupe, a zaradi vmešavanja politike v gospodarstvo previdnost ni odveč. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj za manjši del portfelja ostaja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti smo sedaj v fazi konsolidacije tečajev. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.