Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

Pregled dogajanja:
Priprave na poletje so povsod v polnem teku. Omejitve javnega življenja se v Evropi in ZDA povsod pospešeno umikajo, pandemija se (vsaj začasno) končuje. Kampanja cepljenja je bila uspešna in virus izgleda obvladan. Povsod ni tako lepo, saj se nekateri deli Azije in Latinske Amerike spopadajo z rekordnim številom okužb, a to globalne slike ne kvari bistveno. Zdi se, da je položaj dober, gospodarstvo teče na polnih obratih in storitveni sektor, predvsem turizem in gostinstvo, oživljata. Gospodarski podatki so posledično zelo dobri. PMI kazalci aktivnosti so večinoma v rdečem območju, kjer kažejo pregrevanje. ZDA, z mesecem ali dvema zamika, sledi še Evropa, zato lahko tudi v Evropi, gospodarsko gledano, pričakujemo odlično poletje. Odnosi med ZDA in Evropo se izboljšujejo zato so napetosti in mala carinska vojna iz obdobja Trumpove administracije preteklost. Po sedemnajstih letih bosta očitno obe trgovinski velesili zgladili tudi spor o nedovoljeni pomoči letalski industriji, ki je bil eden glavnih kamnov spotike v medsebojnih odnosih. Tudi politično je bil na srečanju G7 očitno dosežen sporazum, kdo je nov vir grožnje. NATO je prvič v zgodovini Kitajsko identificiral kot grožnjo. Evropa ponuja alternativo kitajski infrastrukturni svilni cesti in Italija resno razmišlja, da bi izstopila iz Kitajske pobude. Vse skupaj kaže na resne geopolitične premike, ki se dogajajo in ki lahko povečajo predvsem napetosti med ZDA in Evropo na eni ter Kitajsko na drugi strani. Zaenkrat se vse skupaj odvija na bolj retorični ravni, a morebitno povečanje napetosti bi lahko imelo zelo velik vpliv ne samo na kapitalske trge ampak tudi na gospodarsko aktivnost in svetovno trgovino.

Logistični izzivi, ki se pojavljajo zadnje mesece, se bodo tako verjetno nadaljevali, čeprav jeseni z umiritvijo gospodarske aktivnosti po pokoronskem odprtju pričakujemo omilitev pritiskov na nabavne verige. Trgi v razvoju so zaradi slabšega razvoja pandemije še naprej pod pritiskom, čeprav gospodarski podatki kažejo podobno kot na razvitih trgih, da se je obdobje okrevanja začelo. Večjo oviro pri hitrejšem okrevanju vse bolj predstavljajo lokalne politične zgodbe, ki skrbijo globalne vlagatelje in ustvarjajo napetosti znotraj posameznih držav. Inflacija ostaja na naslovnicah, saj so številke, še posebej v ZDA dosegle nivoje zadnjič videne v 1980-ih letih. Centralne banke in države še naprej ocenjujejo, da je ta pojav prehodne narave, a dejstvo je, da gre zgolj za ugibanje. Jesen bo še zelo zanimiva.

Delniški trgi se še naprej zadržujejo blizu rekordnih nivojev. Ohlapna monetarna in denarna politika, ki se bo nadaljevala čez poletje, še naprej zagotavlja izdatno likvidnost trgom. Trgi so še naprej pod vplivom reflacijskega trgovanja, čeprav so se delnice bank in ostalih finančnih družb po objavi 5 % ameriške inflacije pocenile, pridobile pa so tehnološke delnice in zanimivo, ameriške obveznice. To nakazuje, da so bila očitno pričakovanja o inflaciji še višja, na drugi strani pa so vlagatelji pobrali del dobičkov z mize in jih reinvestirali v naložbe, ki so zadnje tedne zaostale za celotnim trgom. Evropske delnice še naprej presenečajo, je pa Evropa s hitrim zmanjševanjem zaostanka za ZDA s cepljenjem ter posledično poletnim odpiranjem gospodarsko v dobrem položaju in vlagatelji to nagrajujejo s selitvijo dela naložb v evropske delnice. Pričakovanja o odboju kitajskih tehnoloških delnic se zaenkrat še niso uresničila, saj geopolitične napetosti skupaj s še vedno prisotnim strahom pred dodatnim vmešavanjem kitajske države v poslovanje vlagatelje ohranjajo pasivne. A vrednotenja ostajajo privlačna in potencial nad povprečne rasti ostaja.

Z odobritvijo Alzeheimerjevega zdravila podjetja Biogen se je znova okrepilo zanimanje za farmacevtske delnice, čeprav poskok pri večini ni bil močan in vrednotenja ostajajo ugodna. Krepijo se predvsem cenovni pritiski v panogi osnovnih potrošnih dobrin in prehrane, ki sicer velja za zelo varno panogo, a rast cen surovin prehiteva rast cen artiklov v trgovinah in opozorila pred krčenjem marž se krepijo. Materiali, še posebej vse kar je povezano z infrastrukturo in gradbeništvom ostaja vroča zgodba, podobno je z industrijo in avtomobilisti. Dolar ostaja na nivojih izpred tedna in pogledi se vse bolj obračajo proti Fed-u. Ali lahko po rednem avgustovskem sestanku v Jackson Holu prinesejo večje spremembe na trge?

NASVET ZA VLAGATELJE:

Pandemija se pri diktiranju smeri in tempa na trgih vse bolj umika inflacijskim pričakovanjem in s tem pričakovanjem o nivoju obrestnih mer, krepi pa se tudi vpliv geopolitike. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, a ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih ter strahu pred inflacijo, vlagatelji ostajajo previdni. Obveznice so drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer odpiranje ekonomij po pandemiji krepi ekonomsko dinamiko, ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), industrijo, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo, dodamo pa lahko se selektivno panogo široke potrošnje. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska je po zadnji korekciji prišla v območje, ki je zanimivo za nakupe, a zaradi rastočih geopolitičnih napetosti previdnost ni odveč. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj za manjši del portfelja ostaja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti smo sedaj v fazi konsolidacije tečajev. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.