Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:

Zadnji majski dnevi na trge niso prinesli večjih sprememb. Pomanjkanje večjih novic, ki bi premaknili trge, je očitno. Pandemija kaže znake umirjanja in cepljenje je v razvitem delu sveta precej uspešno, tako da se obetajo bolj normalne počitnice. Optimizem ostaja na visokem nivoju, a na obzorju je nekaj temnih oblakov. Največjega predstavljajo inflacijski strahovi. 10. junija sledi objava majske inflacije v ZDA, ki bo dala že zelo dobro sliko o trenutnih inflacijskih pritiskih v ameriškem gospodarstvu. Določeni artikli so se v zadnjem letu krepko podražili, tako da lahko pričakujemo precej visoko številko. A pojavljajo se prvi znaki, da se stanje vsaj začasno umirja. Povečuje se dotok novih nepremičnin na trgu, kar bo verjetno umirilo rast cen nepremičnin. Kitajsko posredovanje na finančnih trgih je umirilo rast cen surovin in energentov. Sentiment vlagateljev niha med pričakovanji po prvem dvigu obrestnih mer v drugi polovici 2022 do tega, da bodo obrestne mere ostale na obstoječih nivojih še nekaj let. To postaja glavno gonilo trga, saj vrednotenja ostajajo visoka in vlagatelji niso prepričani, da so v danih okoliščinah še višja vrednotenja upravičena. Zato grele globalni trg le počasi višje, na nove rekordne vrednosti. Iz trgov v razvoju zadnje dni prihajajo nekoliko slabši ekonomski podatki. Indijsko gospodarsko aktivnost in rast BDP je korona v zadnjem valu močneje prizadela, tudi kitajski ekonomski podatki v določenih segmentih nakazujejo nekaj šibkosti. To bi lahko kazalo na umirjanje divjega pokoronskega potrošniškega povpraševanja v največjih zahodnih ekonomijah. Kitajsko bremeni še upad novih rojstev, ki zadnja leta dobiva pospešek. Zato so spremenili politiko dveh otrok in omejitev dvignili na 3 otroke, a podobne izkušnje iz drugih držav kažejo na le majhen vpliv teh politik na število novorojenih otrok. Večji vpliv na trge ima nadaljevanje trenj v odnosih med ZDA in Kitajsko, ki nikakor ne pojenjajo.

Ohlapno politiko centralnih bank vse bolj nadomeščajo države, tako najnovejši predlog proračuna ZDA predvideva skoraj 2 trilijona primanjkljaja oz. več kot 30 % primanjkljaj. Zakaj so pred nekaj leti Italijo skoraj potisnili iz EU zaradi le nekaj %? Šibkejši dolar ostaja na nivoju okoli 1,22 dolarja za evro in kakršen koli premik proti 1,25 bo imel negativen vpliv na evropsko gospodarstvo, zato lahko pričakujemo ukrepanje ECB in Evropske komisije. Obveznice so zaradi manjšega strahu pred inflacijo nekoliko pridobile, a za kakršen koli močnejši skok obveznic bo potreben dokaz, da je inflacija dejansko le prehoden pojav.

Delnice proizvajalcev luksuznih dobrin iz Evrope so novi Nasdaq. Te delnice so eden izmed zmagovalcev pandemije in optimistična pričakovanja so potisnila skupino LVMH in ostale konkurente na nivoje, ko so višje vrednotene od Nasdaqa. To odpira množico vprašanj oziroma nova tveganja, saj rast zelo verjetno ni vzdržna. Ostaja pa ta podsektor eden najboljših na evropskem trgu in eden redkih, ki drži korak z ZDA. Tehnološke delnice ostajajo ujetnik trgovanja z inflacijskimi pričakovanji, podobno na nasprotni strani delnice finančnih družb in materialov. Španski tednik je objavil, da vlada po zadnji močni rasti cen elektrike na borzah razmišlja, da bi uvedla poseben davek v višini 10 eur na Mwh za jedrsko in hidroenergije, kar bi praktično izničilo vse, kar so delnice proizvajalcev te elektrike letos pridobile. To kaže, da države, ki so se vse o vrsti v pandemiji močno zadolžile postajajo kreativne pri iskanju novih proračunskih virov in da morajo vlagatelji vse bolj pričakovati nepričakovano. Morda 15 % globalna davčna stopnja ni zadnja, saj tudi ZDA vse bolj iščejo načine, kako napolniti proračun s dodatnimi viri. V regionalnem pogledu se evropske delnice držijo odlično, italijanski indeks je najvišje po 2008, francoski pa po letu 2000. Na splošno je borzno okolje trenutno bolj naklonjeno evropskim kot ameriškim delnicam, zaradi večjih uteži delnic energije, materialov, financ in cikličnih podjetij v indeksih. Odpiranje Evrope in normalizacija poletne turistične sezone prav tako ponuja nekatere priložnosti za izboljšanje donosa evropskih delnic. Kitajske delnice kljub bolj zanimivim vrednotenjem ostajajo trenutno nekoliko ob strani, saj intervencije kitajskih oblasti zahtevajo višji nivo preudarnosti in previdnosti. Kar za slovenske vlagatelje ostaja zanimivo so domače delnice, ki nudijo nadpovprečne dividendne donose ob relativno dobrih donosih, a depoziti (žal, zaradi negativne donosnosti) ostajajo z naskokom največja utež v portfeljih domačih varčevalcev.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Pandemija se pri diktiranju smeri in tempa na trgih vse bolj umika inflacijskim pričakovanjem in s tem pričakovanjem o nivoju obrestnih mer, krepi pa se tudi vpliv geopolitike. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, a ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih ter strahu pred inflacijo, vlagatelji ostajajo previdni. Obveznice so drage, saj so donosi, popravljeni za inflacijska pričakovanja, mizerni, večinoma negativni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer odpiranje ekonomij po pandemiji krepi ekonomsko dinamiko, ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), industrijo, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno in oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo, dodamo pa lahko se selektivno panogo široke potrošnje. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna večja previdnost, Kitajska, ki je po zadnji korekciji prišla v območje, ki je zanimivo za nakupe. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj je za manjši del portfelja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti previdnost ni odveč. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, še posebej v primeru, če bo inflacija presegla pričakovanja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.