Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:

Zadnji teden je bil bolj umirjen glede gospodarskih novic in vplivov na trge, kar so vlagatelji izkoristili za preurejanje in nekoliko varnejše pozicioniranje portfeljev. Trg dela v ZDA je nekoliko razočaral, saj je očitno da zaradi stimulusov in ostalih prejemkov s strani države podjetja težje najdejo zaposlene. Na drugi strani zadnji inflacijski podatki presegajo pričakovanja, saj cene vhodnih surovin in industrijskih proizvodov rastejo, to pa se na koncu preliva v maloprodajne cene. Kitajska je sicer ta teden z določenimi ukrepi nekoliko ohladila pregreto ozračje na področju materialov, predvsem železa in železove rude, a odprto ostaja vprašanje, koliko bodo države dejansko uspele zaustaviti rast cen surovin, saj se ohlapna monetarna in fiskalna politika povsod po svetu nadaljuje in še naprej ustvarja rekordno likvidnost. Tudi komentarji posameznih članov FED gredo v smer, da v kratkem ne smemo pričakovati obrata pri denarni politiki in obrestnih merah. Pandemija se nadaljuje v valovih, in čeprav trenutno stanje v Evropi in ZDA izgleda precej optimistično, se položaj še naprej slabša predvsem v Aziji, kjer močan skok primerov beležijo prej t.i. varne države kot so Tajska, Vietnam, Filipini itd. Pozornost v teh državah je za ekonomiste nujna, saj le-te predstavljajo pomemben člen v dobaviteljskih verigah, ki so že tako zelo napete oziroma natrgane in vsaka resnejša zaustavitev lahko močno vpliva na svetovno gospodarstvo.

V odnosih med ZDA, Evropo in Kitajsko ta teden ni bilo novih novic, je pa pozitiven dogovor med ZDA in Evropo, da novih zaostrovanj ter uveljavljanja carin do nadaljnjega ne bo. Države na obeh straneh Atlantika se bodo dogovorile, kako bo trgovina izgledala v prihodnje. To kaže da so ZDA in Evropa dosegle nek načelen dogovor o svojih odnosih, kratko lahko tu potegneta predvsem Kitajska in Iran, pa tudi bližnji vzhod izgleda kot neko novo žarišče napetosti. Zadnje ankete dajejo v prihajajočih jesenskih volitvah v Nemčiji prednost Zelenim, njihova kandidatka za novo kanclerko pa že napoveduje močnejšo podporo ogljični nevtralnosti, pa tudi določene spremembe v ostalih gospodarskih usmeritvah (podpora železnici, višji davki za letalski prevoz, sprememba stanovanjske politike, itd). Vsi ti ukrepi imajo lahko velik vpliv ne samo na nemško ampak na celotno evropsko gospodarstvo. A pod črto, večina podjetij ohranja optimizem za drugo polovico leta, zato kapitalski trgi ostajajo blizu rekordov.

Trgi so predelali podatke poslovanja za prvo četrtletje ter napovedi za naprej. Navkljub odličnim rezultatom in optimističnim napovedim, pa so vlagatelji v luči porajajočih se izzivov (geopolitične napetosti, inflacijska grožnja itd.) precenili, da so trenutni nivoji dovolj visoki in da nadaljnja rast zaenkrat ni upravičena. Nadaljuje se rotacija znotraj posameznih sektorjev. IT še naprej izgublja sredstva, ki jih vlagatelji selijo deloma v denar, deloma pa v naložbe z določeno inflacijsko zaščito oz. v sektorje z nižjimi vrednotenji. Še bolj so na udaru podjetja, ki so prišla na trg v zadnjih mesecih ali letu dni, ki razen zgodbe ali pa zelo visokih vrednotenj ne morejo pokazati drugega in so zaradi tega izgubila privlačnost. Investiranje na kapitalske trge ima kljub novi, informacijski, dobi še naprej enake zakonitosti. Naložba mora prinašati lastnikom donos v obliki denarnih tokov. V luči pričakovane višje inflacije in s tem višjih obrestnih mer so ti denarni tokovi, ki naj bi jih ta visoko vrednotena podjetja nekoč dosegla, danes vredni manj, kot so bili pred meseci in posledično se morajo cene delnic znižati. Kdo ima prav bo pokazal čas, a zaradi divje rasti v zadnjem letu so dobički, posebej znotraj tehnološkega sektorja, še vedno visoki, in s tem privlačnost za realizacijo velika. Naslednji tedni bodo postregli z nekoliko jasnejšo sliko o inflaciji, pandemija pa bo dala odgovor, kako bo izgledalo poletje in s tem bomo dobili odgovor, ali bo gospodarska aktivnost, ki je že vračunana v delniške trge oživela. Pot navzgor izgleda zaenkrat omejena, močnejši popravek pa razen ob izrednih okoliščinah tudi manj verjeten. Po močnejšem popravku od začetka leta se predvsem določene kitajske delnice že zdijo zrele za nakupe, seveda v skladu z investicijskimi cilji in razpršitvijo portfelja.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Pandemija, državni stimulusi in likvidnost centralnih bank ter geopolitika krojijo borzne trge. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma tudi po zadnjih rezultatih ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja. A ob visokih vrednotenjih, geopolitičnih trenjih ter strahu pred inflacijo, vlagatelji ostajajo previdni. Obveznice so drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, skupaj z negativnimi bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice ali denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer bo odpiranje ekonomij po pandemiji močno okrepilo ekonomsko dinamiko ali pa bodo stimulativni ukrepi držav spremenili poslovno okolje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), industrijo, zaradi infrastrukturnih stimulusov in prehoda na zeleno ter oskrbo, prav tako zaradi prehoda na »zeleno« energijo. Dodamo pa lahko še selektivno panogo široke potrošnje. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, pri ZDA je zaradi velike uteži IT podjetij potrebna malo večja previdnost. Zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj je za manjši del portfelja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali. V teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti previdnost ni odveč. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, v primeru če bo inflacija presegla pričakovanja. Za malo bolj potrpežljive vlagatelje znotraj trgov v razvoju ostajajo privlačne kitajske delnice, ob že omenjenem povečanem geopolitičnem tveganju ter kitajskem discipliniranju tehnoloških podjetij. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.