Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

Pregled dogajanja:
Prvomajski prazniki so za nami in vrača se tedenski povzetek dogajanja na trgih. Pandemija je še vedno glavna tema trgov, čeprav le-ta dobiva vse bolj raznoliko obliko. V ZDA in VB se zdi povsem omejena in cepljenje napreduje zelo uspešno. Zadnjih nekaj tednov je cepljenje pospešila tudi Evropa in posledično se javno življenje ter storitve pospešeno odpirajo. A v delih Azije in Južne Amerike pandemija dobiva nov zagon, zato so številke novo okuženih v svetu dosegle nove rekordne vrednosti. Na naslovnicah je predvsem Indija, a tudi nekaj drugih manj razvitih regij in držav ima velikanske probleme z obvladovanjem krize.

A kar zadnje dni zaposluje analitike in prognostike prihodnjega ekonomskega stanja je poleg pandemije še inflacija kot rezultat obilnega tiskanja denarja, zaostrovanje in tudi trganje nabavnih verig, krepitev političnih napetosti na relaciji Zahod – Kitajska ter spremembe v davčni politiki v ZDA ter globalno. ZDA so napovedale višje davke za bogatejše, dosežen pa je tudi nek načelen dogovor med ZDA in Evropo, da bodo globalne korporacije plačevale več kot v preteklosti. Implementacija vsega skupaj bo kompleksna, a očitno se obdobje uspešnega »izogibanja« plačila davkov, predvsem tehnoloških podjetij, končuje. Bolj zaskrbljujoča je rast napetosti v pacifiškem območju. Pritisk na Kitajsko se stopnjuje in trenutno se kot orožje uporabljajo kršitve človekovih pravic, naj bo to nad Ujiguri ali pa v Hong Kongu. Tudi Kitajska na te pritiske odgovarja vse bolj agresivno, zato se zadnje dni zdi, da je trg postal bolj previden in začel vračunavati v tečaje višje geopolitično tveganje. Zato tako ECB kot FED še naprej obljubljata nadaljevanje izdatne stimulativne pomoči, čeprav se na drugi strani krepijo pričakovanja o dvigu obrestnih mer v ZDA v drugi polovici 2021. To podpirajo tudi zelo raznolika inflacijska pričakovanja. Medtem, ko centralni bankirji zagotavljajo, da bo skok inflacije v prihodnjih tednih in mesecih zgolj prehoden, pa vidimo da cene materialov oziroma vhodnih surovin nezadržno rastejo, zaradi česar tudi podjetja dražijo izdelke. V zadnjih objavah rezultatov je bila dvigu cen zaradi rasti cen vhodnih surovin ter težavam v dobavnih verigah namenjena nadpovprečno velika pozornost, kar kaže da podjetja to vidijo kot nekaj, kar bo močno vplivalo na rezultate vsaj v poletnih mesecih.

Podatke iz prejšnje točke trgi interpretirajo tako, da predvsem delniški trgi ostajajo blizu rekordnih nivojev, a odlični rezultati prvega četrtletja, trga niso uspeli potisniti višje. Očitno postaja, da so vlagatelji bolj previdni, vsak manjši padec pa kupci takoj izkoristijo za dodatne nakupe, saj so deleži prostega denarja in likvidnost še naprej rekordna. Tudi stanje obvezniških trgov je umirjeno, saj so centralne banke zadnje dni pospešeno komunicirale in ohranjale status quo. Likvidnost je odlična in stimulusi se še naprej pretakajo navzdol po ekonomiji. Če pogledamo rezultate za prvo četrtletje ter napovedi podjetij za poletne mesece, je stanje zelo dobro, rast dobičkov pa rekordna, saj je bila lani ob tem času pandemija v polnem teku in njen vpliv na poslovanje podjetij izrazito negativen. Izstopajo zopet tehnološka podjetja, ki še naprej poslujejo odlično, čeprav je bil odziv s trgov zelo mlačen. Vlagatelji so očitno te rezultate že vračunali v obstoječe nivoje cen. Dobro gre avtomobilistom, prodaja avtomobilov v ZDA je v aprilu najvišja v zadnjih 15 letih, čeprav se ameriški in japonski, bolj kot evropski, proizvajalci spopadajo s pomanjkanjem polprevodnikov, kar postaja vse širši industrijski problem. Družbe iz panoge energije in materialov prav tako poslujejo odlično, saj cene obojih rastejo.

Na drugi strani so razočarale predvsem delnice družb iz panoge osnovne potrošnje, kjer vhodne cene surovin rastejo hitreje kot prodajne, omejitve javnega življenja pa zmanjšujejo prodajo. S podobnimi težavami se spopada panoga zdravstva, kjer se osredotočajo na boj s pandemijo. Omejevanje stikov pa manjša porabo ostalih zdravil in preparatov ter posledično slabša rezultate podjetij. Najbolj vroče se trenutno zdijo industrijske delnice, kjer glavni učinek stimulusa šele pride v prihodnjih mesecih in predvsem letih. Dobre rezultate so prikazale tudi evropske finančne družbe, čeprav se nekatere ponovno spopadajo s škandali zaradi ohlapnega nadzora poslovanja ali pa preveč tveganih produktov. Regionalno gledano sta letos ZDA in Evropa poravnani z zelo podobnim donosom glavnih delniških indeksov, odstopajo pa trgi v razvoju, kjer kitajska država nadaljuje z »discipliniranjem« tehnoloških podjetij, deli Azije in Južne Amerike pa se spopadajo s slabo epidemiološko sliko in posledično donosi na borzah nekoliko zaostajajo za razvitimi trgi. Dolar ostaja na nivoju 1,20 dolarja za evro in bo ob odsotnosti večji geopolitičnih premikov verjetno še nekaj časa ostal v ozkem trgovalnem pasu.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Pandemija, državni stimulusi in likvidnost centralnih bank ter geopolitika kroji borzne trge. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma tudi po zadnjih rezultatih ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, a ob visokih vrednotenjih in krepitvi geopolitičnih trenj vlagatelji postajajo bolj previdni. Obveznice ostajajo drage, saj so donosi popravljeni za inflacijska pričakovanja mizerni, skupaj z negativni bančnimi donosi pa vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe in nepremičnine. Razpršitev portfelja ostaja prioriteta. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer se pričakuje močno spremembo poslovnega okolja na bolje zaradi cepiv ali zaradi vpliva novih politik. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo (tudi skozi demografske trende), industrijo, zaradi infrastrukturnih stimulusov in oskrbo, zaradi prehoda na »zeleno« energijo, dodamo pa lahko se selektivno panogo široke potrošnje. Med regijami po privlačnosti izstopa Evropa, zaradi lepih dividendnih donosov in privlačnih vrednotenj je za manjši del portfelja zanimiva tudi naša regija centralne in jugovzhodne Evrope. Kot zaščita pred inflacijo ostajata energija in materiali, v teh panogah vrednotenja sicer niso pretirana, a po precejšni rasti v preteklosti previdnost ni odveč. Finance, predvsem banke, ostajajo špekulativna naložba, v primeru če bo inflacija presegla pričakovanja. Za malo bolj potrpežljive vlagatelje je znotraj trgov v razvoju ostajajo privlačne kitajske delnice, ob že omenjenem povečanem geopolitičnem tveganju. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.