Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:

Drugi val pandemije se je umiril in države počasi sproščajo ukrepe. To vnaša več optimizma v gospodarstvo. V Sloveniji se približujemo rumeni fazi in gospodarske dejavnosti so se precej sprostile. Podobno je tudi v svetu. Z naraščajočo prekuženostjo in krepitvijo cepljenja, se gospodarsko zaupanje popravlja. Pričakovana močna podpora gospodarstvu in nadaljnje »tiskanje« denarja ustvarjata likvidnostno plimo, ki sili v vse naložbene kategorije, čeprav so vse glasnejša opozorila pred pregretimi trgi. Trgi so zadnji teden zastali v rasti, saj vse številčnejša opozorila vzbujajo dvome o upravičenosti nadaljnje rasti. Vlagatelji še naprej pričakujejo višjo inflacijo v prihodnje in to je še posebej očitno pri cenah materialov in surovin, kjer je nafta dosegla predkoronske nivoje, nekateri materiali kot so npr. baker, pa so dosegli nove rekordne ravni. Izredno mrzlo vreme v večjem delu ZDA, še posebej v Texasu, je pokazalo zobe in razkrilo ranljivost družbe in ekonomije že na kratkoročne spremembe v vremenskih vzorcih. To bo verjetno še okrepilo pritisk na politiko v smeri zelene transformacije, čeprav se tokrat tudi alternativni viri energije niso izkazali kot rešitev oziroma so po nekaterih ocenah potencirali energetsko krizo na jugu ZDA. Boljši rezultati od pričakovanj za zadnji kvartal 2020, predvsem pa optimistične napovedi za drugo polovico leta 2021 vlagateljem še naprej vlivajo dodatno zaupanje in vzdržujejo visoke ravni na trgih. Zadnje tedne je zanimivo dogajanje na obvezniških trgih, kjer trgi že vračunavajo dvig obrestnih mer v ZDA v obdobju 2022-2024. 10-letna ameriška obveznica se je tako približala nivoju 1,5 % donosa, ki je močno podporna točka iz obdobja pred epidemijo, obenem pa ta točka predstavlja lakmusov papir delniških trgov, saj analitiki pričakujejo, da bo na tej točki posredoval FED, ker drugače lahko pričakujemo močnejšo korekcijo na delniških trgih. Tudi v Evropi že vidimo krepitev retorike držav in ECB, saj nemška desetletna obveznica nezadržno sili višje in je trenutno na nivoju -0,30 %, kar je najbližje ničelnemu donosu po začetku pandemije.

Delniški trgi so zadnje dni stopicali na mestu, čeprav se znotraj trga odvija močnejša rotacija med panogami. Največ interesa vlagateljev so pritegnile delnice iz področja energije in materialov, saj predstavljajo, ob relativno ugodnih vrednotenjih, tudi zaščito pred inflacijo. Nedavna študija ameriške investicijske banke Goldman Sachs, ki je analizirala gibanje posameznih naložbenih kategorij v obdobjih inflacije za zadnjih 100 let, je empirično potrdila, da nobena naložba v polni meri ne ščiti pred inflacijo, a vseeno so surovine druga najboljša zaščita, takoj za nepremičninami. Potem sledijo zlato in srebro. Delnice imajo sicer še vedno pozitivno korelacijo, kar pomeni da ko je inflacija rastejo, a so precej slaba zaščita. Edina naložba z negativno korelacijo, kar pomeni da cene z rastjo inflacije padejo, so po tej študiji dolgoročne obveznice. Vlagatelji so si tudi pri tehnoloških delnicah in delnicah zmagovalkah koronakrize vzeli predah. Dobiček ne boli in iskreno ga je ogromno. Zato vidimo zadnje dni, da le-te padajo, medtem ko nekateri drugi sektorji, predvsem energija, finance in materiali rastejo. Krepi se pritisk v panogi potrošnih dobrin, kjer se dražje kmetijske dobrine začenjajo odražati v poslovanju in pritisku na marže. Povsem druga zgodba so industrijska podjetja, ki z dobrimi napovedmi še naprej presenečajo vlagatelje. Stimulusi se počasi prelivajo v rezultate, kar je dvignilo napovedi za 2021 in s tem pričakovanja vlagateljev. A tudi tu ponekod cene delnic že malo prehitevajo realnost. Rezultati bank so sicer večinoma razočarali, a zaradi reflacijske zgodbe se tečaji le-teh in tudi zavarovalnic držijo zelo dobro in silijo višje. Vremenska ujma in mrzlo vreme sta prizadeli tudi sektor oskrbe, kjer smo v zadnjih dveh tednih videli močno korekcijo, in panoga je šla iz ene najboljših v eno najslabših. Dolgoročna zgodba še naprej ostaja zelo privlačna, zato ta nihaj lahko predstavlja nakupno priložnost. Na obvezniških trgih vidimo že omenjene pritiske predvsem na obveznice daljše ročnosti, zato lahko pričakujemo da se bosta FED in ECB kmalu oglasila in poizkušala umiriti situacijo.

NASVET ZA VLAGATELJE:

Razvoj pandemije, državni stimulusi in likvidnost centralnih bank še naprej krojijo borzne trge, in ti zaradi plime likvidnosti silijo višje. A zadnje tedne prihaja v ospredje vprašanje inflacije. Tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo poslovanja, a ob zelo visokih vrednotenjih previdnost ni odveč in vlagatelji so bolj naklonjeni realizaciji dobičkov. Drage obveznice in negativni bančni donosi vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe, znotraj delnic se nadaljuje špekulativna rast, ki občasno meji na manijo. Naložbe, ki razen zgodbe, ne ponuja ničesar drugega, so vroča roba. Zaradi visokih vrednotenj svetujemo večjo previdnost in ostajamo pri splošnem priporočilu, da je nujna razpršitev portfelja. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Priložnosti izven tehnološkega sektorja ostajajo privlačne zaradi nižjih vrednotenj, še posebej v segmentih trga, kjer se pričakuje močno spremembo poslovnega okolja na bolje zaradi cepiv ali zaradi vpliva novih politik. Eden takih segmentov je vse, kar je povezano s čistejšim okoljem in bolj vzdržnim načinom bivanja, kjer pa je zadnje tedne po močni rasti potrebna previdnost. Močna rast je ponekod prehitela realnost v poslovanje teh podjetij, a v poplavi likvidnosti to vlagateljev zaenkrat ne skrbi. Trend rasti trgov se zaradi stimulusa, ki je bolj usmerjen v industrijo, infrastrukturo in do okolja prijaznejše življenje lahko nadaljuje. Utež v obliki posameznih skladov naj predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, industrijo in oskrbo, med regijami izstopa Azija. Kot zaščita pred inflacijo so zadnje tedne omenjata energija in materiali, v tej panogi vrednotenja še niso pretirana, zato je to lahko zanimiva začimba v portfelju, tako skozi panožni kot tudi regijski pristop (Latinska Amerika, Rusija). Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi in osredotočenost na dolgoročne trende se skozi zgodovino kaže kot pomembna komponenta doseganja nadpovprečnih donosov.