Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
December 2020 nam bo ostal v spominu kot precej drugačen praznični mesec od preteklih. Covid-19 se še naprej hitro širi in število dnevno pozitivnih primerov v svetu ostaja na rekordnih ravneh. Strah pred močnejšim širjenjem virusa zaradi božično-novoletnih praznikov države sili v ostrejše ukrepe, ki se bodo ponekod vlekli vse do 15. januarja 2021. To ne prinaša olajšanja storitvenemu sektorju in trgovini, medtem ko industrijske dejavnosti poslujejo dokaj normalno in vsaj podatki iz tega dela gospodarstva so relativno vzpodbudni. Vzpodbudno je, da je drugi val očitno dosegel svoj vrh v nekaterih evropskih državah in da se je stanje tam izboljšalo, skrbi pa slabšanje stanja v največjem svetovnem gospodarstvu ZDA, kjer novi omejitveni ukrepi močno zavirajo rast. Kapitalski trgi še naprej optimizem gradijo na cepivu, kjer so s Pfizerjevim cepivom že zaceli cepiti v Veliki Britaniji in ZDA, kmalu pa to lahko pričakujemo tudi drugod. Očitno postaja, da so ekonomske napovedi za zadnji kvartal 2020 in prvi kvartal 2021 o rasti BDP v luči zadnjih napovedi zaostritev preveč optimistične. Zato države nadaljujejo z obstoječimi ter sprejemajo nove ukrepe lajšanja gospodarskih težav.

A vlagatelji pozornost večinoma usmerjajo na cepiva, ki v njihovih očeh obljubljajo skorajšnji konec pandemije in vrnitev v normalnost. Optimizem se zdi nekoliko prehiter, saj lahko normalizacijo pričakujemo šele poleti, ob pogoju, da bodo cepiva delovala. Kjer je nadzor nad epidemijo uspešen, npr. Kitajska, vidimo nadaljnjo hitro okrevanje in gibanje gospodarskih kazalcev v obliki črke »V«. To je vzpodbudno in vnaša optimizem na trge. Vlagatelji nadaljujejo z menjavo naložb med panogami in podjetji, čeprav se je prelivanje denarja v koronsko najbolj prizadete panoge in delnice umirilo, saj neznank v poslovanju ostaja odprtih še naprej veliko.

Elektorji so Bidna potrdili za novega ameriškega predsednika in s tem Bidnova administracija dobiva vse jasnejši obris, kar je trgu všeč. Pogovori o stimulusu so trenutno na mrtvi točki a pričakujemo lahko premik v začetku naslednjega leta, saj se krepi tudi pritisk znotraj republikanske stranke, da se stimulus sprejme. Nanj se odziva tudi dolar, ki zadnje dni še naprej izgublja v primerjavi z ostalimi globalnimi valutami. Trenutni nivoji 1,21 dolarja za evro bi po napovedih analitikov do konca 2021 upadel na 1,30 dolarja za evro, kar bo imelo negativen vpliv na evropsko gospodarstvo. Analitiki se vse bolj pogovarjajo o drugi polovici 2021 in o 2022, ko pandemije ne bo več in se pričakuje precejšnjo rast BDP-je, dobičkov in poslovanja. Pri pogledu dovolj daleč v prihodnost, trenutne skrbi in stanje izgubita svojo pomembnost in vpliv.

Kapitalski trgi so zadnji teden večinoma v rdečem, a premiki so zelo majhni. Čuti se, da vlagatelji komaj čakajo konec leta, saj naj bi 2021 prineslo delujoče cepivo ter s tem okrevanje in optimizem. Tudi podjetja so zadnje dno manj aktivna pri objavah, vidimo pa več napovedi prevzemne aktivnosti, kar je znak da je likvidnost še naprej zelo dobra. Ukrepi centralnih bank torej delujejo. Pozornost se je zadnje tedne iz tehnološke delnice preusmerila na nekatere druge sektorje kot so industrija, infrastruktura, tudi v koroni bolj prizadete panoge turizma, gostinstva in zdravstvo. Lahko bi rekli, da se je struktura rasti nekoliko spremenila. Večina gre seveda na račun optimizma zaradi začetka cepljenja, deloma pa lahko optimizem pripišemo tudi pričakovanjem o spremembi gospodarske politike, ki prihaja z novo ameriško administracijo. Industrijska podjetja, sektor oskrbe in ostale dejavnosti, ki so povezane s tako imenovanim »green dealom«, se pravi prehodom na okoljsko bolj sprejemljiv način življenja, so trenutno najbolj vroče zgodbe. Tudi EU bo financirala okrevanja po korona krizi skozi okolju prijaznejši način poslovanja in življenja, zato se zdi, da je to postal eden glavnih investicijskih trendov za 2021. Kapital se vse bolj pospešeno seli v ta naložbeni razred, in to navkljub dejstvu, da so nekatere delnice zelo drage. Čeprav so nekatere bolj »modne« naložbe zaradi visokih vrednotenj neprivlačne, pa na drugi strani še ostaja precej zanimivih investicijskih priložnosti, ki se jih izplača izkoristiti.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Informacije o cepivu in likvidnost centralnih bank še naprej krojijo borzne trge. Tehnološki velikani so kratkoročno zaradi cepiva verjetno dosegla nek vrh, saj se bodo stopnje rasti poslovanja umirile in pozornost se usmerja tudi v druge segmente trga. A dolgoročno tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo. Njihova težava, da so te delnice drage, ostaja, zato bodo vlagatelji bolj previdni in zadržani. Drage obveznice in negativni bančni donosi vlagatelje še naprej silijo predvsem v delniške naložbe. Zaradi cepiv ter pozitivnega razpleta v ameriški politiki je danes vlaganje v delnice manj tvegano kot pred časom. Ostajamo pri splošnem priporočilu, da je razpršitev portfelja nujna. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje. Priložnosti izven tehnološkega sektorja so privlačne, še posebej v segmentih trga, ki pričakuje močno spremembo poslovnega okolja na bolje zaradi cepiv. Eden takih segmentov je vse, kar je povezano s čistejšim okoljem in bolj vzdržnim načinom bivanja. Močan odboj je ponekod mogoče začel prehitevati realnost v poslovanje teh podjetij, a v poplavi likvidnosti to vlagateljev ne skrbi. Zadnji rezultati poslovanja v nekaterih »pozabljenih« panogah so vzpodbudni in če bo cepivo učinkovito, potem se bo dinamika v najbolj prizadetih sektorjih temeljito spremenila in rotacija med panogami še okrepila. Trend rasti trgov se zaradi pričakovanega stimulusa, ki bo bolj usmerjen v industrijo, infrastrukturo in do okolja prijaznejše življenje lahko nadaljuje, a spremenila se bo struktura rasti. Zgodovina uči, da se glavni nosilci rasti trgov skozi obdobja močno spremenijo. Lahko se trend v 2021 iz največjih tehnoloških podjetij prenese v druge, zgoraj omenjene panoge. Uravnotežen pristop k investiranju je zato nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, industrijo in oskrbo, za začimbo pa lahko tudi bolj prizadete panoge. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili. Tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi. Podjetja in panoge, ki se temu težko prilagajajo bodo med vlagatelji vse manj priljubljena. Čeprav so lahko nihaji v eno ali drugo smer močni, nas le ti ne smejo zavesti pri razmišljanju, kako strukturirati in sestaviti portfelj za dolgo obdobje varčevanja.