Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Konec novembra je na svetovne kapitalske trge prinesel umiritev. Število covid-19 pozitivnih primerov se je umirilo in v zadnjem tednu nekoliko znižalo. V svetu beležimo nekaj pod 600.000 primerov dnevno, število umrlih je v posameznih dnevih preseglo 12.000, a zdi se, da je drugi val dosegel svoj vrh. Novih informacij o cepivu zadnji teden ni bilo. Več informacij lahko pričakujemo konec leta ali v začetku naslednjega. Visoko število okužb je spet pripeljalo do zaprtja, podobno tistemu iz pomladi, kar bo imelo velik negativen vpliv na gospodarstvo. Zadnji ekonomski podatki o rasti BDP za tretji kvartal 2020, v primerjavi z enakim obdobjem 2019, kažejo upad v vseh državah EU. Še slabše podatke lahko pričakujemo za zadnji kvartal. Zato države nadaljujejo z obstoječimi ter sprejemajo nove ukrepe lajšanja gospodarskih težav. Rasteta zadolženost in javno finančni primanjkljaji. Trgi še naprej vidijo to kot kratkoročen efekt do časa po pandemiji. Cepiva v njihovih očeh obljubljajo skorajšnji konec pandemije in vrnitev v normalnost. Optimizem se zdi nekoliko prehiter, saj lahko normalizacijo pričakujemo šele poleti, ob pogoju, da bodo cepiva delovala, a vlagatelji nadaljujejo z menjavo naložb med panogami in podjetji. Prej najbolj prizadete panoge in delnice so še naprej privlačnejše, čeprav neznank v poslovanju ostaja odprtih še naprej veliko. Saga ameriških volitev se bliža koncu, čeprav Trump še ni priznal poraza. A kakršna koli sprememba se zdi neverjetna. Bidnova administracija dobiva prve obrise in trg se je pozitivno odzval na napoved imenovanja bivše predsednice Fed, Janett Yellen, za bodočo finančno ministrico. Pričakujemo lahko močnejši stimulus v začetku naslednjega leta, zato se je nanj odzval tudi dolar, ki zadnje dni nekoliko izgublja v primerjavi z ostalimi globalnimi valutami. Še naprej so za vlagatelje trenutno zaprtje gospodarstev in posledično slabi gospodarski podatki iz konca 2020 in začetka 2021 nepomembni. Analitiki se pogovarjajo o drugi polovici 2021 in o 2022, ko pandemije ne bo več in se pričakuje precejšnjo rast BDP, dobičkov in poslovanja. Svet se gleda skozi rožnata očala. Vzpodbudno je, da se kitajski gospodarski podatki še naprej krepijo, kar daje dober obet za leto 2021.

– Tudi zadnji teden trgi nadaljujejo s počasnim tempom rasti. Divje stopnje rasti pri menjavi sektorjev in posameznih delnic so se umirile, a še naprej več zanimanja pritegnejo podjetja iz bolj prizadetih panog. Ker imajo ta podjetja majhne uteži v globalnih indeksih, kjer prevladujejo tehnološki velikani, ki zadnje čase stopicajo na mestu, so premiki največjih svetovnih indeksov še naprej majhni. Denarja je v svetu za naložbe na kapitalske trge dovolj in kot se zdi ga bo zaradi politik centralnih bank ter držav v prihodnje še več. Trg zato nezadržno sili višje. Denar zadnje tedne privlači predvsem industrijska panoga, pa tudi biotehnologija, storitvena dejavnost (turizem, gostinstvo, itd), avtomobilisti, finance, pa tudi vse kar je povezano z okoljevarstvom in zeleno energijo. Na drugi strani vidimo manjše zanimanje za tehnološke velikane, podjetja ki služijo z delom od doma in spletno trgovino, pa tudi za podjetja iz prehranske panoge ter nekatere farmacevtske velikane. Zdi se da je Brexit dogovor blizu, a to se je do sedaj zdelo že večkrat. A če pride do njega lahko pričakujemo, da bodo evropski delniški trgi nekoliko pridobili v primerjavi z ZDA. Dogovor bi odstranil veliko oviro oziroma tveganje evropskega trga, sploh iz vidika ameriških in globalnih vlagateljev. Manjši trgi ostajajo še naprej zelo nepredvidljivi in močno pod vplivom posameznih novic. Previdnost zato ni odveč.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Informacije o cepivu in likvidnost centralnih bank bodo še naprej krojili borzne trge. Tehnološki velikani so kratkoročno z objavami o morebitnem cepivu verjetno dosegli nek vrh in pozornost se usmerja tudi v druge segmente trga. Dolgoročno tehnološke delnice in delnice spletne trgovine ter dela od doma ostajajo segmenti z nadpovprečno rastjo, a so še naprej dragi, zato bodo vlagatelji bolj previdni in zadržani. Drage obveznice in negativni bančni donosi vlagatelje še naprej silijo v delniške naložbe. Zaradi pričakovanih cepiv ter pozitivnega razpleta v ameriški politiki je danes vlaganje v delnice manj tvegano kot pred časom. Ostajamo pri splošnem priporočilu, da je razpršitev portfelja nujna. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in interes med vlagatelji za tehnološke delnice bo še naprej močan, a kot smo videli ob visokih vrednotenjih previdnost ni odveč, saj so zadnje korekcije zelo hitre. Priložnosti izven tehnološkega sektorja so privlačne, čeprav je močan odboj ponekod mogoče začel prehitevati realnost v poslovanje teh podjetij. Glavno gonilo rasti teh delnic in panog (finance, industrija, energija, materiali, nekatere druge ciklične panoge) so nižja vrednotenja ter spremembe v pričakovanem bodočem poslovanju podjetij, ki jih prinašajo s seboj pričakovanja o cepivu. Zadnji rezultati poslovanja v nekaterih »pozabljenih« panogah so vzpodbudni in če cepivo dejansko pride na trg spomladi 2021, potem se bo dinamika v najbolj prizadetih sektorjih temeljito spremenila in rotacija med panogami še okrepila. Zgodovina nas uči, da panoge z zelo visokimi vrednotenji navadno v prihodnjem desetletju prinašajo podpovprečne donose. Trend rasti trgov se tudi zaradi pričakovanega stimulusa, ki bo bolj usmerjen v industrijo, infrastrukturo in okolju bolj prijazno življenje lahko nadaljuje, spremenila se bo struktura rasti. Lahko da ne bodo nosilci rasti indeksov največja tehnološka podjetja ampak druga, manjša. Uravnotežen pristop k investiranju je zato nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, industrijo in oskrbo, za začimbo pa lahko tudi bolj prizadete panoge. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Kot vlagatelji na tej točki ne smemo pozabiti dolgoročnih trendov in preveč zreti v drevo, saj bomo spregledali kaj se dogaja z gozdom. Digitalizacija, avtomatizacija, e-trgovina, delo od doma, čistejša energija, poslovanje v skladu z družbenimi normami in spoštovanje t.i ESG priporočil so dolgoročni trendi. Podjetja in panoge, ki se temu težko prilagajajo bodo med vlagatelji vse manj priljubljena. Čeprav so lahko nihaji v eno ali drugo smer močni, nas le ti ne smejo zavesti pri razmišljanju, kako strukturirati in pozicionirati portfelj za dolgo obdobje varčevanja.