Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Začetek oktobra je poskrbel za razburjenje, saj se je s korona virusom okužil ameriški predsednik Donald Trump, virus pa se je razširil tudi med nekatere druge člane ameriške administracije. Okužba v Beli hiši je bila zaradi odnosa do virusa samo vprašanje časa, Trump pa je okužbo pričakovano predvolilno izkoristil in se v ponedeljek že ekspresno vrnil nazaj v Belo hišo, kapitalski trg pa je to pozdravil z močno rastjo praktično v vseh segmentih. Vseeno se virus pospešeno širi po celem svetu, razen na Kitajskem, kar sili države v dodatno zaostrovanja in omejitve. Tako smo prišli do nove črke, ki opisuje gibanje gospodarstva med pandemijo. Črka »K«. Odboj po zaustavitvi javnega življenja spomladi se bo nadaljeval v industrijskih dejavnostih, medtem ko se bodo storitvene dejavnosti z zaostrovanjem ukrepov zopet obrnile navzdol. To potrjujejo tudi PMI kazalci gospodarske aktivnosti, na koncu pa tudi gibanje posameznih delnic na borzah. Fed in ECB zaenkrat nadaljujeta z relativno pasivno politiko in novi ukrepi v naslednjih nekaj tednih niso predvideni. Predvolilna bitka v ZDA je kljub Trumpovi okužbi v polnem teku, podobno tudi pogajanja o brexitu. Trg trenutno oba rezultata volitev vidi kot pozitivna, saj bi zmaga Trumpa prinesla nadaljevanje ukrepov kot so nižji davki, zmaga Bidna pa bi ukrepe naredila bolj predvidljive, s tem bi padla nihajnost administracije in posledično trgov. Scenarij, kjer ni zmagovalca oziroma je rezultat zapletena pravna bitka za trge ni dober, a njegova verjetnost je trenutno majhna. Brexit drvi proti prepadu, se pravi izstopu brez dogovora, kar evropski trgi po naši oceni nimajo vračunano. Na relaciji ZDA – Kitajska ni novih zapletov in v mesecu pred volitvami teh tudi ne pričakujemo. Vidimo pa na trgih v razvoju krepitev monetarnih in fiskalnih pritiskov zaradi pandemije in rastočih primanjkljajev v javnih blagajnah, kar države nadomeščajo z dodatnim zadolževanjem, predvsem v tujih valutah. To ustvarja ugodno okolje, da v prihodnje vidimo več argentinskih in turških scenarijev, se pravi padec vrednosti lokalnih valut in potrebe po prestrukturiranju dolgov.

– Trgi so se sprva negativno odzvali na okužbo v Beli hiši, a so v začetku tega tedna to korekcijo hitro nadoknadili. Trg še zmeraj vodijo največje IT družbe in podjetja iz segmenta e-trgovine ter dela od doma. Razkorak med posameznimi panogami ostaja visok oziroma se povečuje. Najslabše so jo letos odnesli deli panoge široke potrošnje, predvsem turizem, letalstvo, gostinstvo, zelo slabo pa gre tudi panogam energije in financ, predvsem bankam. Poletni optimizem v delu storitvenega sektorja se je jeseni hitro obrnil v pesimizem in več kot očitno je, da podjetja iz tega segmenta brez dodatne, predvsem državne pomoči, ne bodo preživela. Tako Lufthansa porabi 500 milijonov na mesec, TUI rabi novo dodatno dokapitalizacijo, tudi npr. Dufry, največji operater brezcarinskih trgovin na letališčih, rabi 500 milijonov švicarskih frankov, da preživi zimo. A za ta podjetja je kljub zelo poceni denarju vsako zbiranje denarja brez pomoči držav zelo velik izziv. Na drugi strani vidimo, da se vlagatelji grebejo, kdo bo postal delničar v hitrorastočih podjetjih s pravljičnimi vrednotenji. Razkorak med principi, kako so trgi funkcionirali v preteklosti in kako danes, še nikoli ni bil tako velik. V takem okolju je uporabna vrednost analiz relativno zmanjšana, saj je zgodba precej močnejša od golih številk. Trenutno trg nagrajuje predvsem dobro zgodbo, številke pa niso tako zelo pomembne. Kot vedno se bo tudi tokrat ta pristop obrnil in marsikatera »dobra« zgodba se bo pokazala kot prazne obljube, zato v Generali Investments še naprej verjamemo, da je investiranje brez temeljne analize kot vožnja avtomobila z zavezanimi očmi. Zelo nevaren pristop, ki bo pripeljal do nesreče.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Tudi tokrat ne spreminjamo starih priporočil. Določene panoge in delnice so zelo drage, a ob dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji nimajo alternative. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in kljub kratkotrajni korekciji v prvih dveh tednih septembra je interes med vlagatelji za tehnološke delnice še vedno najmočnejši, a morebitno zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Položaj svetovnih ekonomij je zelo različen in negotova jesen obljublja povišano nihajnost. Trend rasti trgov, predvsem zaradi tehnoloških delnic, se lahko nadaljuje. Krepi se politična negotovost pred ameriškimi volitvami in zaradi napetosti med ZDA ter Kitajsko. Uravnotežen pristop k investiranju je nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti poslovanja dragi. Posledično svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah saj so donosi teh delnic od začetka leta še vedno zelo nadpovprečni. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so kljub zadnji korekciji vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten močnejši obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo. Na drugi strani imamo nekatere delnice in panoge, ki se zdijo zelo poceni, a trenutno niso priljubljene med vlagatelji. Za potrpežljivega vlagatelja je to verjetno čas, da malo poveča izpostavljenost do teh segmentov trga. Kot pravi Buffet – boj se, ko so drugi pohlepni in bodi pohlepen, ko so ostali bojazljivi.