Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:

– Zadnji septembrski teden je trgom prinesel novo dozo nihajnosti, saj so se negativne novice iz sveta prezrcalile v borzno dogajanje. Okužbe s koronavirusom se krepijo praktično povsod po svetu in število žrtev je preseglo milijon. Na drugi strani se ukrepi držav v boju s korona krizo spet krepijo, tako omejevalni ukrepi kot tudi ukrepi za omilitev gospodarskega vpliva te krize. V osnovnem scenariju še vedno ni predvideno omejevanje javnega življenja kot smo ga videli spomladi, a tempo v še vedno zgodnji jeseni ne vzbuja velikega zaupanja. Zato smo prejšnji teden ponovno videli že videno reakcijo vlagateljev na te informacije. Prodajali so ciklične, bolj izpostavljene delnice, in kupovali delnice podjetij povezanih s tehnologijo, delom od doma ter e-trgovino in zdravstvom. Takih reakcij lahko to jesen in zimo verjetno pričakujemo še več, saj trg izgleda precej nestabilno. Do ameriških volitev je še dober mesec dni in kampanja je v polnem teku. Tudi iz tega vira lahko pričakujemo višjo nihajnost. Gospodarska aktivnost zadnje tedne ubira zelo različne poti. Kitajska nadaljuje s počasnim okrevanjem, kazalci se izboljšujejo, Evropa in ZDA sta videli manjši obrat navzdol, razlog za slednje pa lahko iščemo predvsem v storitvenem sektorju, medtem ko se industrija še naprej krepi. Dolar se je v primerjavi z evrom nekoliko okrepil, popravek so doživele tudi plemenite kovine. Udeležili smo se tudi ene večjih gospodarskih konferenc v Nemčiji (tokrat on-line), kjer so bila prisotna vsa pomembnejša podjetja iz regije nemško govorečega dela Evrope. Povzetek je, da je gospodarski položaj boljši kot se zdi na prvi pogled, podjetja so se prilagodila na hitro se spreminjajoče okolje in vseeno zrejo v prihodnost z optimizmom, vidijo rast poslovanja. V optimizmu prevladujejo sektorji IT, še posebej programske opreme, osnovne potrošnje, zdravstva in vse kar je povezano z e-trgovino in delom od doma. Težave so v storitvenem sektorju (turizem, gostinstvo, letalska in avtomobilska industrija ter materiali).

– Trgi so pretekli teden zopet stopili na zavoro in vlagatelji so si bolj želeli naložb, ki v njihovih očeh predstavljajo varnost oziroma odpornosti na korona krizo. To je pomenilo rast predvsem tehnoloških delnic, kar je zopet okrepilo visoka vrednotenja. Kljub temu pa trgi dajejo vtis izčrpanosti, kar pomeni da bo za premik na višje nivoje in vnovično rast potrebno več dobrih novic in zelo verjetno še več denarja. Pri slednjem se zadnje čase zatika, saj je Fed zaenkrat nakazal, da bo obrestne mere še dolgo časa držal na nizkih nivojih, a da trenutno ne načrtuje dodatnih likvidnostnih vzpodbud. Žogico je prepustil ameriškemu kongresu in senatu, ki nekako ne uspeta doseči dogovora o višini novega stimulusa za prebivalstvo. Dogovor pred volitvami je vse manj verjeten, zato oktober, kot navadno, postaja nevaren mesec za delnice. V Evropi se počasi približujemo kritičnemu trenutku dogovora o Brexitu, ki se zdi vse manj verjeten. Vse gre v smeri dokončnega izstopa brez dogovora, kar bo pripeljalo do carin in s tem precejšnjih ovir pri trgovini, kar lahko v določenih segmentih gospodarstva močno načne že tako krhko zaupanje v gospodarsko rast. Zdi se, da trgi niso povsem vračunali slabega scenarija, saj večina globalnih analitikov v tem trenutku evropske delnice vidi privlačnejše od ameriških, predvsem zaradi nižjih vrednotenj. Posebna zgodba so trgi v razvoju, kjer zadnje tedne izstopa Turčija. S slabo gospodarsko politiko, ki jo nadomeščajo s pospešenim zaostrovanjem na zunanjepolitičnih frontah vidimo počasno implozijo turškega gospodarstva, najbolj očitno pa se to odraža na hitrem padcu vrednosti turške lire v primerjavi z evrom in dolarjem. Na drugi strani imamo Poljsko, kjer ta teden poteka največji evropski IPO letošnjega leta, saj se na borzo uvršča še eno zelo uspešno e-trgovinsko podjetje Allegro.

NASVET ZA VLAGATELJE
Ohranjamo stara priporočila. Določene panoge in delnice so zelo drage, a ob dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in kljub kratkotrajni korekciji v prvih dveh tednih septembra je interes med vlagatelji za tehnološke delnice še vedno najmočnejši, a morebitno zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Položaj svetovnih ekonomij je zelo različen in negotova jesen obljublja povišano nihajnost, a trend rasti trgov, predvsem na krilih tehnologije, se lahko nadaljuje. Krepi se politična negotovost pred ameriškimi volitvami in zaradi napetosti med ZDA ter Kitajsko. Uravnotežen pristop k investiranju je nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti poslovanja dragi. Posledično svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah saj so donosi teh delnic od začetka leta še vedno zelo nadpovprečni. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so kljub zadnji korekciji vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten močnejši obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo.