Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Tretji teden septembra je na borzne trge prinesel ponovno nekaj več nestanovitnosti. Na večini pomembnejših kapitalskih trgih smo bili priče rahlemu popravku vrednosti delniških tečajev. Oči svetovne investicijske srenje so bile uprte v največjo centralno banko, ameriški Fed, kar glede na to, da večino letošnje rasti delniških tečajev pripišemo ravno poplavi denarja, ki so ga kreirali oni, niti ni tako presenetljivo. Ključno vprašanje, na katerega so vsi nestrpno čakali je, ali bodo na Fed izpolnili obljube, ki so jih javnosti predstavili poleti (zasedanje v Jackson Hole-u), z namenom borbe proti negativnim posledicam pandemije Covid-19, oziroma poenostavljeno, kako dolgo bodo še tiskali denar in držali izjemno nizke obrestne mere. Glede na izjemno radodarna vrednotenja, bi kakršno koli negativno presenečenje glede predčasnega opuščanja izjemno ohlapne denarne politike lahko pripeljalo do nekaj večje korekcije delniških tečajev, še posebej to velja za delnice tehnoloških podjetij, katerih vrednotenja so na nivojih, ki smo jih nazadnje videli na vrhuncu tehnološkega mehurčka iz začetka tisočletja. Na srečo vlagateljev je Fed naznanil, da kljub vzpodbudnim znakom iz ekonomije, še lep čas ne namerava spreminjati politike, oziroma bi morali biti izjemno prepričani da ameriško gospodarstvo deluje s polno paro, preden bi se odločili za spremembo. Pandemija še ne kaže znakov prenehanja in virus še vedno kroji tako usodo naših življenj kot tudi dogajanje v realni ekonomiji. Z boljšim poznavanjem virusa imamo boljši odgovor nanj, a vseeno ostaja strah, kaj bosta prinesli pozna jesen in zima, ko se bo obdobju prehladov in gripe pridružila še korona. Države se še naprej močno izogibajo zaostrovanju obsega omejitev in karanten, saj ima močno negativen vpliv na ekonomijo, a negotovost v nekaterih segmentih je precejšna in zato napovedi glede bodoče gospodarske aktivnosti ostajajo precej nezanesljive. Turizem in letalska industrija, ter s tem povezane storitve, se še naprej krčijo. Jesenska sezona bo tako v Evropi močno okrnjena in odvisna predvsem od lokalnih (domačih) gostov. Gospodarska aktivnost po svetu še naprej kaže znake okrevanja, vendar vse kaže da bo okrevanje dolgotrajnejše kot smo predvidevali spomladi. V preteklem tednu je spodbudna novica glede okrevanja potrošnje prišla s Kitajske, kjer se makroekonomski podatki postopoma izboljšujejo že nekaj časa. Kitajska je ena izmed prvih držav, kjer so analitiki nekoliko izboljšali napovedi rasti BDP, predvsem za 2021. Negativna retorika med ZDA in Kitajsko se nadaljuje, in ne kaže znakov hitre rešitve. Soliden položaj evropskega gospodarstva in zatišje na političnem parketu še naprej krepi položaj evra v primerjavi z dolarjem, kar vse bolj skrbi ECB, a pogajanja o Brexitu, ki ne samo, da se nikamor ne premaknejo, ampak očitno nazadujejo z zaostrovanjem retorike, bodo zavirala rast evra v primerjavi z dolarjem.

– Situacija na ameriškem delniškem trgu še naprej spominja na leti 1999 in 2000, pred pokom balona pika com. Centralne banke skrbijo, da se denar preliva na trge in zadnje sporočilo Fed kaže, da se bo podpora nadaljevala tudi v prihodnosti. Vlagateljem se zdi, da zaradi nizkih obrestnih mer nimajo alternative. Poslovanje tehnoloških podjetij je dobro, stopnje rasti so visoke, a vseeno je razkorak med rastjo poslovanja in rastjo tečajev kljub zadnji korekciji (pre)velik, razloge pa iščemo v že navedeni sproščeni politiki centralnih bank in nizkih obrestnih merah. Visoka vrednotenja trgov in predvsem tehnoloških delnic opozarjajo, da je previdnost na mestu.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Ohranjamo priporočila, ki jih ponavljamo že tedne. Nekatere panoge in delnice so zelo drage, a ob dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in kljub kratkotrajni korekciji v preteklih dveh tednih sili v rast predvsem delniških tehnoloških tečajev, a zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Kljub relativno šibkemu položaju svetovnih ekonomij in negotovi jeseni, se trend rasti trgov lahko nadaljuje. Krepi se politična negotovost pred ameriškimi volitvami in napetosti med ZDA in Kitajsko. Uravnotežen pristop k investiranju je nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti poslovanja dragi. Zato svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Kljub nekajdnevni korekciji pa je le-ta odnesla zgolj avgustovsko rast in donosi teh delnic so od začetka leta še vedno zelo nadpovprečni. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj ga razporedijo na daljše časovno obdobje. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so kljub zadnji korekciji vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten močnejši obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo.