Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Drugi septembrski teden je na borzne trge prinesel umiritev razmer, čeprav se je popravek predvsem tehnoloških delnic nadaljeval. Pandemija se je umirila v ZDA in Južni Ameriki, kjer je očitno da se testira manj kot v preteklosti, številke okuženih v Evropi pa ob rekordnem testiranju dosegajo rekorde, a smrtnost in hospitalizacije so še naprej bistveno nižje kot spomladi. Z boljšim poznavanjem virusa imamo boljši odgovor nanj, a vseeno ostaja strah, kaj bosta prinesli pozna jesen in zima, ko se bo obdobju prehladov in gripe pridružila še korona. Države se močno izogibajo zaostrovanju obsega omejitev in karanten, saj ima to velik negativen vpliv na ekonomijo, a negotovost v nekaterih segmentih gospodarstva, predvsem storitvenem sektorju je precejšna in napovedi za gospodarsko aktivnost precej nezanesljive. Turizem in letalska industrija ter s tem povezane storitve se še naprej krčijo, jesenska sezona bo tako v Evropi močno okrnjena in odvisna predvsem od lokalnih (domačih) gostov. Gospodarska aktivnost se še naprej krepi, a ostaja krepko pod nivoji izpred koronakrize. Zadnji kitajski gospodarski podatki kažejo solidno sliko tako izvoza kot uvoza, in Kitajska je ena izmed prvih držav, kjer so analitiki nekoliko izboljšali napovedi rasti BDP, predvsem za 2021. Težji del okrevanja je sicer pred nami, ohraniti je namreč potrebno pozitivne trende iz poletja, zato centralne banke in države še naprej delujejo zelo spodbujevalno. Obrestne mere bodo še dolgo časa ostale zelo nizke (govori se o petih letih in več). Države podaljšujejo nekatere ukrepe za pomoč gospodarstvu, sprejete spomladi, a tem ukrepom se počasi izteka rok trajanja. Podjetja, ki v tem času niso uspela prilagoditi poslovanja novemu stanju, v ekonomiji čaka črna prihodnost. Negativna retorika med ZDA in Kitajsko se nadaljuje, sedaj že nekaj časa vidna predvsem skozi pritisk na aplikacijo TikTok, najnovejši poslovni partner pa tokrat kaže da bo Oracle. Soliden položaj evropskega gospodarstva in zatišje na političnem parketu še naprej krepi položaj evra v primerjavi z dolarjem, kar vse bolj skrbi ECB, a pogajanja o Brexitu, ki ne samo da se premaknejo nikamor, ampak očitno nazadujejo z zaostrovanjem retorike, bodo zavirala rast evra v primerjavi z dolarjem.

– Korekcija na trgih se je nadaljevala tudi prejšnji teden, čeprav ni bila več tako izrazita kot v prvem tednu septembra. Zopet so bile najaktivnejše najhitreje rastoče tehnološke delnice in predvsem delnice, kjer so vrednotenja na meji »pravljice«. Čez vikend smo videli nekaj napovedi velikih prevzemom (znotraj tehnoloških delnic Nvidia kupuje ARM Holdings, povezava TikTok Oracle ter Gilead, ki kupuje portfelj zdravil proti raku), kar je trg vrnilo v pozitivno območje, a bomo šele videli če bo to zdravilo delovalo. Vrednotenja, predvsem tehnoloških delnic in delnic povezanih z on-line oz. »ostani doma« ekonomijo, ostajajo zelo visoka. Situacija še naprej spominja na leti 1999 in 2000, pred pokom balona pika com. Centralne banke skrbijo, da se denar preliva na trge in zadnje sporočilo Fed kaže, da se bo podpora nadaljevala tudi v prihodnosti. Vlagateljem se zdi, da nimajo alternative zaradi nizkih obrestnih mer. Poslovanje tehnoloških podjetij je dobro, stopnje rasti so visoke, a vseeno je razkorak med rastjo poslovanja in rastjo tečajev kljub zadnji korekciji (pre)velik, razloge pa iščemo v že navedeni sproščeni politiki centralnih bank in nizkih obrestnih merah. Pripravlja se nova izdaja delnic podjetja Snowflake, ki ponuja storitve interneta v oblaku, in bo očitno razgrabljena, a vrednotenje v višini 34 mrd. dolarjev ob 532 mio dolarjev prihodkov meji na pravljico. Delnica bo verjetno ob začetku kotacije zrastla, saj je medijsko izdaja delnic dobro podprta, a prostora za napake pri takem vrednotenju ni. V ZDA se s približevanjem volitev krepi negotovost, to pa se odraža tudi v povečani nihajnosti na trgih, kar pričakujemo da se bo nadaljevalo v jesensko-zimskem obdobju. Visoka vrednotenja trgov in predvsem tehnoloških delnic opozarjajo, da je previdnost na mestu.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Ohranjamo priporočila, ki jih ponavljamo že tedne. Nekatere panoge in delnice so zelo drage, a ob dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in kljub kratkotrajni korekciji v preteklih dveh tednih sili v rast predvsem delniških tehnoloških tečajev, a zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Kljub relativno šibkemu položaju svetovnih ekonomij in negotovi jeseni se trend rasti trgov lahko nadaljuje. Krepi se politična negotovost pred ameriškimi volitvami in zaradi napetosti med ZDA in Kitajsko. Uravnotežen pristop k investiranju je nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti poslovanja dragi. Zato svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Kljub nekajdnevni korekciji pa je le ta odnesla zgolj avgustovsko rast in donosi teh delnic so od začetka leta še vedno zelo nadpovprečni. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so kljub zadnji korekciji vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten močnejši obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo.