Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

 

Pregled dogajanja:
– Nov teden, a situacija se v primerjavi s preteklim tednom ni bistveno spremenila. Pandemija se je nekoliko umirila v ZDA in Južni Ameriki, se pa krepijo številke v Evropi. Vprašanje, ki počasi prihaja v ospredje je, kaj bosta prinesli pozna jesen in zima, ko se bo letos obdobju prehladov in gripe pridružila še korona. Države zagotavljajo, da bo obseg omejitev in karanten manjši kot je bil spomladi, a negotovost v nekaterih segmentih gospodarstva, predvsem storitvenem sektorju je precejšna in napovedi za gospodarsko aktivnost precej nezanesljive. Znana je večina podatkov za gospodarsko aktivnost v drugem četrtletju. Podatki so pričakovano slabi in upadi so eni najglobljih po drugi svetovni vojni, a situacija se je v poletnih mesecih dovolj popravila, da to prinaša optimizem v gospodarstvo in na trge. Tudi centralne banke še naprej delujejo zelo spodbujevalno, kar je potrdil tudi sestanek v Jackson Holu v ZDA prejšnji teden, kjer je Fed potrdil, da bodo obrestne mere še dolgo časa ostale zelo nizke (govori se o petih letih in več), obenem pa bi Fed inflacijo spustil tudi nad nivo 2 %, saj bo zasledoval cilj 2 % povprečne inflacije v daljšem obdobju, inflacija pa je pod 2 % že praktično slabo desetletje. A kljub vsemu zadnji inflacijski podatki ne kažejo v smer, da bi se nivo inflacije premaknil nad dolgoročno raven Fed. Edina »inflacija«, ki jo vidimo, je trenutno v premoženjskih razredih, zadnje tedne predvsem v tehnoloških delnicah. Negativna retorika med ZDA in Kitajsko se je zadnji teden nekoliko umirila, dobri rezultati poslovanja kitajskih tehnoloških podjetij pa so poskrbeli, da so ti tečaji zabeležili prirast. Odstop japonskega premierja zaradi zdravstvenih razlogov ni prinesel bistvenih sprememb, se je pa zopet nekoliko povečalo zanimanje za japonske delnice. Pri analitikih so v območju »zanimivo za nakup« že vsaj zadnjih 5 let, a nikakor ne uspejo privabiti kupcev, ki bi jih potisnile na višje nivoje. Soliden položaj evropskega gospodarstva in zatišje na političnem parketu krepi položaj evra v primerjavi z dolarjem, zaradi česar zadnji še naprej nekoliko izgublja in tečaj se je povsem približal nivoju 1,20 dolarja za evro.

– Trgi so še naprej v bikovskem trendu, čeprav je rast skoncentrirana na zgolj peščico, predvsem tehnoloških delnic. Apple in Tesla sta po razdelitvi delnic zopet zabeležili rast tečaja in nekatera vrednotenja postajajo neverjetno visoka, razlogi za ta vrednotenja pa mejijo na pravljico, saj se nanašajo na pričakovanja v letih po 2025 ali celo 2030. Situacija spominja na leti 1999 in 2000, pred pokom pika com balona. Centralne banke skrbijo, da se denar preliva na trge, zato le-ti nadaljujejo s svojo rastjo in zadnje sporočilo Fed kaže, da se bo podpora nadaljevala v nedoločeno prihodnost. Na drugi strani je dobro poslovanje tehnoloških podjetij. Stopnje rasti so visoke, a vseeno je razkorak med rastjo poslovanja in rastjo tečajev vse večji, razloge pa iščemo v že navedeni sproščeni politiki centralnih bank in nizkih obrestnih merah. Zadnje tedne se je rast ustavila v ostalih koronsko zmagovalnih panogah kot sta zdravstvo in osnovna potrošnja, saj se v teh dveh panogah pričakuje normalizacijo razmer oz. počasnejšo rast v prihodnjem letu. Na drugi strani imamo podjetja iz najbolj prizadetih panog (turizem, letalska industrija, avtomobilizem itd), kjer počasi narašča nihajnost, tečaji pa se dnevno prilagajajo informacijam o cepivih ali pa večjemu skoku števila okužb v določeni regiji. Negotovost je precejšnja in se s prihodom jeseni/zime v večino razvitih gospodarstvih povečuje, kar manjša zanesljivost napovedi podjetij v teh panogah. Nekateri trendi kot so več online nakupov ali delo od doma počasi postajajo stalnica in investitorji se prilagajajo na spremenjeno situacijo. Visoka vrednotenja tehnoloških delnic večajo tveganja za močnejši popravek, zato je previdnost na mestu.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Ohranjamo priporočila, ki jih ponavljamo že tedne. Posamezne panoge in delnice so zelo drage (in postajajo še dražje), a ob dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Portfelj je priporočljivo razdeliti v različne razrede, med delnice, obveznice oziroma denar. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in sili v rast predvsem delniške tehnološke tečaje, a zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Trend rasti trgov se lahko nadaljuje, a položaj svetovne ekonomije je kljub boljšim podatkom še naprej relativno šibek in prihodnost v jesensko zimskem obdobju nejasna, politična negotovost pa še posebej pred ameriškimi volitvami in zaradi napetosti med ZDA in Kitajsko narašča. Uravnotežen pristop k investiranju je nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti dragi. Zato svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Vlagatelji, ki so nadpovprečno izpostavljeni tehnologiji naj razmislijo, da del dobička umaknejo v druge naložbe in tako ponovno nastavijo uteži v portfelju. Trgi ostajajo nepredvidljivi in v jesensko zimskem obdobju pričakujemo rast nihajnosti. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo. Ne pozabimo na star borzni pregovor, da kdor unovčuje dobičke, težko propade.