Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Zadnji teden v svetu ni prinesel bistvenih novosti v političnem in ekonomskem pogledu. Opazno je poletno zatišje. Ekonomska situacija v svetu je še naprej izredno kompleksna in negativno vpliva na trge, centralne banke in vlade pa to uspešno nadomeščajo s stimulativno politiko, ki podpira trge in jih sili na nove rekorde. Pandemija v državah izven Evrope kaže znake stabilizacije, čeprav so se številke okuženih in umrlih stabilizirale na zgornjih nivojih. Odprto ostaja vprašanje ali število okuženih raste počasneje, ker države enostavno niso sposobne večjega obsega testiranja kot ga izvajajo, a smrtnost v zadnjih tednih je kljub porastu še vedno krepko pod nivoji iz spomladanskega obdobja. Skrbi zadnje dni povzroča predvsem krepitev okužb v prej relativno varnih državah Evrope, kjer se očitno obeta napeto jesensko – zimsko obdobje. Hiti se s cepivom, kjer so testiranja v pospešeni fazi, trg pa se na vsako novico odziva pozitivno. Več pozornosti medijev se usmerja s pandemije na politične napetosti v svetu, predvsem med ZDA in Kitajsko, kjer je jabolko spora kraja intelektualne lastnine, v zadnjem tednu se manifestira z obnovljenimi grožnjami kitajskim podjetjem, ki kotirajo v ZDA. Notranje politična predvolilna scena v ZDA je vse bolj napeta, negotova in polarizirana, kar vnaša negotovost na trge. Zato se v teh trenutkih poletnih počitnic zdi Evropa oaza miru, čeprav z Brexitom ni napredka in se pogajanja selijo v jesen. Ekonomsko je vse bolj zapleten položaj tako v Turčiji kot nekaterih drugih deželah južnega Mediterana. Višina podpore centralnih bank in držav trgom in gospodarstvu od začetka pandemije je po štetju banke Goldman Sachs presegla 20 trilijonov dolarjev in še raste. Ta ogromna številka ima močan vpliv na vse trge, podpira negativne donose pri obveznicah, delniške trge sili v višave, denar pa se zadnje tedne preliva tudi v zlato. Sproščeni denarni politiki ni videti konca, zato mora vlagatelj biti pripravljen na nova presenečenja v obliki nepričakovane in nenadzorovane rasti posameznih naložb. Zdi se da ta zgodba ne more imeti srečnega konca, a na tej točki nihče preveč ne razmišlja o tem scenariju. Trgom vlada pohlep in strah pred tem, da zamudijo rast.

– Sproščena denarna politika še naprej predstavlja gonilno silo na trgih. Sezona objav rezultatov za drugo polletje je večinoma končana. V ZDA so podjetja precej presegla sicer močno znižane napovedi, trg se še naprej odziva pozitivno in pri tehnologiji dosega nove rekordne nivoje. Izstopajo predvsem IT delnice ter delnice, ki so vezane na najnovejšo tehnologijo in pokoronske trende. Problem teh delnic je, da so v večini primerov zelo visoko vrednotene, nekatere še nekaj let ne bodo ustvarile dobička. Zato tveganja naraščajo. A tu se kaže moč sproščene denarne politike oziroma na drugi strani inflacije na kapitalskih trgih. Razkorak med 10 največjimi podjetji v ZDA in preostalo množico se še povečuje. V Evropi so bili rezultati zelo solidni, a ker Evropa nima zvenečih tehnoloških imen je bil tu odziv bolj mlačen. Razloge za slednje lahko iščemo tudi v močnem premiku evra v primerjavi z dolarjem, saj je tečaj v le nekaj tednih šel iz 1,10 dolarja za evro na 1,18 dolarja za evro. To je prebudilo strah, da bo premik pustil globlje posledice na poslovnih rezultatih evropskih izvoznikov.
Podobno kot ameriške so tudi azijske tehnološke delnice blizu ali na novih rekordih, čeprav ameriška politika na dnevnem nivoju napoveduje in uvaja nove ukrepe proti kitajskemu tehnološkemu sektorju. Najmočnejša je grožnja z odstranitvijo kotacije z največjega in najbolj transparentnega trga na svetu (ZDA), kar pa zaenkrat bistveno ne vpliva na kitajske delnice. Obvezniški trgi zadnje tedne ne beležijo večjih premikov, ob nakupih centralnih bank zaradi zagotavljanja likvidnosti in nizkih obrestnih mer se vse bolj pojavlja vprašanje, kaj je sploh še na voljo, kar ne prinaša 0,50 odstoten negativen letni donos.

NASVET ZA VLAGATELJE:
Posamezne panoge in delnice so zelo drage (in postajajo še dražje), a ob podobno dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo. Vseeno ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Celotnega portfelja ni priporočljivo imeti ne v delnicah in ne v obveznicah oziroma denarju. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in sili v rast predvsem delniških tečajev, a zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Trend rasti trgov se lahko nadaljuje, a položaj svetovne ekonomije je kljub boljšim podatkom še naprej relativno šibek in prihodnost nejasna, politična negotovost pa še posebej pred ameriškimi volitvami in rasti napetosti med ZDA in Kitajsko narašča. Uravnotežen pristop k investiranju je zato nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, tudi tehnologijo, a deli te panoge so kljub nadpovprečni rasti dragi. Zato svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Vlagatelji, ki so nadpovprečno izpostavljeni tehnologiji naj razmislijo, da del dobička umaknejo v druge naložbe in tako ponovno nastavijo uteži v portfelju. Trgi ostajajo nepredvidljivi in jeseni pričakujemo rast nihajnosti. Razpršitev portfelja je nujna za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Trgi lahko ob nadaljevanju stimulativnih ukrepov nadaljujejo z rastjo, a globoki vmesni popravki niso izključeni. Epidemiološki trendi zadnje tedne niso dobri, mednarodni odnosi vse bolj napeti, in zmerni optimizem na trgih se lahko obrne v območje pesimizma, kar bo za sabo potegnilo tudi močnejšo korekcijo na pregretih delniških trgih. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so vrednotenja visoka, papirnati dobički pa veliki, bi morebiten obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo. Ne pozabimo na star borzni pregovor, da kdor unovčuje dobičke, težko propade.