Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

 

 

Pregled dogajanja:
– Politično ekonomska situacija v svetu je še naprej izredno kompleksna in negativno vpliva na trge. Centralne banke in vlade pa to uspešno nadomeščajo s stimulativno politiko, ki podpira trge in jih sili na nove rekorde. Pandemija v državah izven Evrope kaže znake stabilizacije, saj se eksponentna rast umirja. Vprašanje sicer obstaja ali število okuženih raste počasneje, ker države enostavno niso sposobne večjega obsega testiranja kot ga izvajajo, a smrtnost v zadnjih tednih je kljub porastu še vedno krepko pod nivoji iz spomladanskega obdobja. Hiti se s cepivom, kjer so testiranja v pospešeni fazi, trg pa se na vsako novico odziva pozitivno. Vse več pozornosti medijev se usmerja iz pandemije na politične napetosti v svetu, predvsem med ZDA in Kitajsko, kjer je najnovejše jabolko spora predvsem Hong Kong, a tudi notranje politična predvolilna scena v ZDA je vse bolj napeta, negotova in polarizirana, kar vnaša negotovost na trge. Zato se sedaj, v času poletnih počitnic, zdi Evropa oaza miru, kjer nirvano motijo le občasne novico okoli Brexita (kjer se pogajanja ne premaknejo nikamor) ter seveda vse bolj zapleten položaj tako v Turčiji kot nekaterih drugih deželah južnega Mediterana. Višina podpore centralnih bank in držav trgom ter gospodarstvu je od začetka pandemije, po štetju banke Goldman Sachs, presegla 20 trilijonov dolarjev in raste. Ta številka ima močan vpliv na vse trge, ki podpirajo negativne donose pri obveznicah ter jih sili v višave, denar pa se zadnje tedne preliva tudi v zlato. Sproščeni denarni politiki ni videti konca, zato mora vlagatelj biti pripravljen na nova presenečenja v obliki nepričakovane in nenadzorovane rasti posameznih naložb. Zdi se, da ta zgodba ne more imeti srečnega konca, a na tej točki nihče preveč ne razmišlja o tem scenariju. Na trgih vlada pohlep in strah pred tem, da zamudijo rast.

– Sproščena denarna politika, kot omenjeno, še naprej predstavlja gonilne sile trgov. Sezona objav rezultatov za drugo polletje se bliža koncu. V ZDA so podjetja precej presegla sicer močno znižane napovedi, trg se je odzval na to pozitivno in dosegel nove rekordne nivoje. Tu izstopajo predvsem IT delnice, kjer je Apple zopet prehitel savdski Aramco in z vrednostjo blizu 2 trilijonov postal najvrednejše podjetje na svetu. Podjetje sicer že 5 let ustvarja enako višino dobička, dobiček na delnico zaradi odkupov lastnih delnic sicer nekoliko raste, a vrednost podjetja je v tem času zrastla za 3-kratnik. To kaže moč sproščene denarne politike oziroma na drugi strani inflacijo na kapitalskih trgih. Tudi rezultati preostalih največjih IT podjetij so presegli pričakovanja, tako da se razkorak med 10 največjimi podjetji v ZDA in preostalo množico še povečuje. V Evropi so bili rezultati podobno zelo solidni, a ker Evropa nima zvenečih tehnoloških imen, je bil tu odziv precej bolj mlačen. Razloge za slednje lahko iščemo tudi v močnem premiku evra v primerjavi z dolarjem, saj je tečaj v le nekaj tednih narasel iz 1,10 dolarja za evro na 1,18 dolarja za evro. To je prebudilo strah, da bo premik pustil globlje posledice na poslovnih rezultatih evropskih izvoznikov.

– Podobno kot ameriške, so tudi azijske tehnološke delnice blizu ali na novih rekordih, a zadnja poteza ZDA, kot napovedujejo blokado TikToka in WeChata v ZDA, je nekoliko ohladila vroč kitajski tehnološki sektor. Tudi grožnje z odstranitvijo kotacije z največjega in najbolj transparentnega trga na svetu (ZDA) ne morejo pozitivno vplivati na kitajske delnice. Obvezniški trgi zadnje tedne ne beležijo večjih premikov, ob nakupih centralnih bank zaradi zagotavljanja likvidnosti in nizkih obrestnih mer se vse bolj pojavlja vprašanje, kaj je sploh še na voljo, kar ne prinaša 0,50 % negativni letni donos.

NASVET ZA VLAGATELJE
Ohranjamo priporočila iz preteklih tednom. Posamezne panoge in delnice so zelo drage, a ob podobno dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo, zato ni čas za ekstreme v portfeljih. Priporočamo razpršeno alokacijo sredstev v portfelju. Celotnega portfelja ni priporočljivo imeti ne v delnicah in ne v obveznicah oziroma denarju. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in sili v rast predvsem delniških tečajev, a zmanjšanje oziroma umik podpore bi lahko hitro prinesel močno korekcijo. Trend rasti se lahko nadaljuje a položaj svetovne ekonomije je kljub dobrim podatkom še vedno relativno šibek in prihodnost nejasna, politična negotovost pa še posebej pred ameriškimi volitvami ob rasti napetosti med ZDA in Kitajsko narašča. Uravnotežen pristop k investiranju je zato nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, medtem kot so deli panoge tehnologije kljub nadpovprečni rasti dragi. Zato svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Vlagatelji, ki so nadpovprečno izpostavljeni tehnologiji naj razmislijo, da del dobička umaknejo v druge naložbe in tako ponovno nastavijo uteži v portfelju. Trgi ostajajo nepredvidljivi, pričakujemo rast volatilnosti. Razpršitev portfelja je nujen korak za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Trgi lahko ob nadaljevanju stimulativnih ukrepov nadaljujejo z rastjo, a globoki vmesni popravki niso izključeni. Veliko je odvisno od razvoja tako pandemije, predvsem pa mednarodnih odnosov, ki lahko zmerni optimizem na trgih zopet potisne v območje pesimizma, kar bo za sabo potegnilo tudi močnejšo korekcijo na delniških trgih. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrastli in so papirnati dobički veliki, bi morebiten obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo. Ne pozabimo na star borzni pregovor, da kdor unovčuje dobičke, težko propade.