Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge in aktualne nasvete za vlagatelje.

Pregled dogajanja:

  • Število okužb z novim koronavirusom še vedno raste. Globalno dosegamo iz dneva v dan nove rekorde glede števila okužb, še posebej slabi podatki pa prihajajo iz največje svetovne ekonomije, ZDA. Napredek v tehnikah zdravljenja bolezni in demografska slika okuženih (obolevajo predvsem mlajši), sta glavna razloga, da je kljub rasti števila okužb, delež obolelih s težkim potekom bolezni relativno nizek. Spodbudne novice prihajajo iz znanstvenih krogov, kjer dosedanja testiranja novih potencialnih cepiv proti SARS-CoV-2 dosegajo pričakovanja, po najbolj optimističnih scenarijih pa bi lahko dobili prve količine cepiva že konec letošnjega leta.
  • Veliko govora je bilo o novem valu državnih pomoči v boju proti negativnim posledicam pandemije. Evropski voditelji so že prejšnji teden uspeli skleniti dogovor glede 750 milijard evrov velikega svežnja pomoči. Nov dogovor pa pričakujemo tudi v ZDA, saj se izjemno hitro približuje konec prvega sklopa državnih subvencij namenjenih prizadetim podjetjem in posameznikom, ki so ostali brez zaposlitve. Prvi sklop državne pomoči poteče konec julija, kar pomeni, da mora senat do konca tega tedna potrditi dodaten bilijon ameriških dolarjev državnih pomoči. Dodatno kreiranje »papirnatega« denarja je med udeleženci na kapitalskih trgih privedlo do nekoliko večje bojazni pred »razvrednotenjem« ameriške valute, zaradi česar je ameriški dolar v zadnjih dnevih začel izgubljati v primerjavi z ostalimi svetovnimi valutami. Identični vzgib je vlagatelje vodil k investiranju v zlato, katerega borzna vrednost se hitro približuje 2.000 dolarjem na unčo.
  • Diplomatski odnosi med ZDA in Kitajsko so se še dodatno poslabšali. ZDA so »zaprle« kitajski konzulat v Houstonu, Kitajska pa je na to odgovorila z »zaprtjem« ameriškega konzulata v Chengduju. Naraščajoče geopolitično tveganje in rast okužb sta konec preteklega tedna povzročila padec delniških trgov, trend pa se je obrnil že v ponedeljek. Sproščena denarna politika je trenutno najmočnejša sila na trgih, s katero se ni pametno pretirano bosti.
  • Vstopamo v obdobje objav poslovnih rezultatov za drugo četrtletje 2020. Konce julija bodo svoje poslovne rezultate objavila največja ameriška tehnološka podjetja, ki so tudi glavni razlog za rast ameriškega delniškega indeksa. Od doseženih rezultatov in pa predvsem napovedi glede poslovanja v drugi polovici leta bo odvisno, ali bodo tehnološke delnice kljub visokim vrednotenjem ostale na teh zgodovinsko visokih nivojih.

 

NASVET ZA VLAGATELJE:

Ohranjamo že predstavljena priporočila. Določene panoge in delnice so drage, a ob podobno dragih obveznicah in negativnih bančnih donosih vlagatelji prave alternative nimajo, zato ni čas za ekstreme v portfeljih. Celotnega portfelja ni priporočljivo imeti ne v delnicah in ne v obveznicah oziroma denarju. Likvidnostna podpora tako obveznicam kot tudi delnicam se nadaljuje in sili v rast tečajev. Ta trend se lahko nadaljuje. Položaj svetovne ekonomije je kljub dobrim podatkom še vedno relativno šibek in prihodnost nejasna, politična negotovost pa še posebej pred ameriškimi volitvami narašča. Uravnotežen pristop k investiranju je zato nujen, utež v obliki posameznih skladov pa lahko predstavljajo panoge, ki so bolje prestale to krizo in kjer vrednotenja niso pretirana. Sem uvrščamo predvsem zdravstvo, potrošnjo in oskrbo, medtem ko deli panoge tehnologije ostajajo dragi. Svetujemo večjo previdnost pri tehnoloških delnicah. Vlagatelji, ki so nadpovprečno izpostavljeni tehnologiji naj razmislijo, da del dobička umaknejo iz mize tako, da ponovno nastavijo uteži v portfelju. Trgi ostajajo nepredvidljivi in pričakujemo rast volatilnosti. Razpršitev portfelja je nujen korak za zmanjšanje tveganja. Vlagatelji z dolgimi varčevalnimi cilji naj vztrajajo in nadaljujejo s periodičnimi vplačili, tisti, ki bi investirali večji znesek, pa naj le-tega razporedijo na daljše časovno obdobje. Trgi lahko v luči trenutnega optimizma in dodatnih stimulativnih ukrepov nadaljujejo z rastjo, a globoki vmesni popravki niso izključeni. Veliko je odvisno od razvoja pandemije in mednarodnih odnosov, ki lahko zmerni optimizem na trgih zopet potisne v območje pesimizma, kar bo za sabo potegnilo tudi močnejšo korekcijo na delniških trgih. Ne pozabimo, tudi ob prvem valu so trgi rasli še februarja, ko je bilo že več kot očitno, da je pandemija resnična in bo imela močan vpliv na ekonomijo. Streznitev je prišla šele marca. Ker so tečaji nekaterih delnic v zadnjih mesecih močno zrasli in so papirnati dobički veliki, bi morebiten obrat trenda s seboj prinesel tudi hitro in globoko korekcijo.