Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

Lanski borzni poraženci so letošnji zmagovalci 
Pretekli teden je bilo trgovanje na ameriških borzah praznično okrnjeno, vseeno pa so najbolj spremljani indeksi še nekoliko izboljšali odličen izkupiček iztekajočega se meseca in nenazadnje tudi leta. Ob dokaj vzpodbudnih podatkih o inflaciji in gospodarski rasti v ZDA vlagatelji optimistično zrejo v preostanek leta. Za razliko od lani, so se v dosedanjem delu leta veliko bolje od povprečja odrezale hitro rastoče delnice na čelu s tehnološkimi velikani. Od prvega januarja do petka (24.11.2023) je indeks ameriških delnic z visoko tržno kapitalizacijo pridobil kar 36,7 %, podoben indeks preostalih delnic pa 4,8 %. Ta dva podatka lepo prikazujeta prevladujočo dinamiko na borzah v zadnjih dveh letih. Ob visoki inflaciji in zategovanju denarne politike so bile lani v prednosti delnice iz panog, ki so manj občutljive na višje obrestne mere, zlasti pa energetske delnice. Inflacija se je v zadnjih mesecih močno znižala, trgi pa v pričakovanju sproščanja denarne politike – po nekaterih aktualnih tržnih projekcijah bi lahko, kljub drugačnim napovedim centralnih bankirjev prihodnje leto videli že 3 do 4 znižanja ključnih obrestnih mer, znova favorizirajo rastoče (growth) delnice.

Neutrudni ameriški potrošniki
Podaljšan vikend ob dnevu zahvalnosti v ZDA poleg tradicionalne večerje zaznamuje tudi črni petek in »cyber« ali tehnološki ponedeljek. V petih dnevih, ki veljajo za enega simbolov ameriške potrošniške kulture, so Američani lansko leto samo na spletu opravili za dobrih 35 milijard dolarjev nakupov. Letos so bile številke po podatkih Adobe Analytics še za dobrih 5 % višje, v primerjavi z letom 2017 pa se je spletna prodaja na ta praznični podaljšan vikend v ZDA skoraj podvojila. Na črni petek so Američani letos samo prek spletne prodaje potrošili 9,8 milijard dolarjev, kar je enako dobrim 15 % slovenskega BDP v lanskem letu. Pri tem je pomembno dodati, da je šla porast prodaje v letošnjem letu v veliki meri na račun povečanega povpraševanja in ne višjih cen. Poleg še zmeraj relativno dobre kondicije ameriških potrošnikov, gre silovito rast potrošnje pripisati tudi spremenjenim navadam, saj je zaradi možnosti enostavnega in hitrega spletnega nakupovanja prek mobilnih telefonov več impulzivnih nakupov.

Nemčija bo še četrto leto zapored presegla omejitev zadolževanja
Nemčija tudi letos ne bo upoštevala najvišje dovoljene meje neto letnega strukturnega primanjkljaja v višini 0,35 % letnega BDP. Gre za ukrep, ki so ga Nemci v prizadevanju za zagotavljanje fiskalne stabilnosti uvedli po krizi 2008 ter ga bolj ali manj uspešno poskusili vpeljati tudi v drugih evropskih državah. Nemško ustavno sodišče je prenos neporabljenih izposojenih »covidnih« sredstev na sklad za financiranje projektov potrebnih za posodobitev nemške industrije in boj proti podnebnim spremembam, označilo kot neustavno. Nemška vlada je zato izkoristila možnost začasne ukinitve omejitve zadolževanja v primeru izrednih razmer. Po dveh letih epidemije Covid in lanski energetski krizi, bo to že četrto leto, ko bo zgornja meja presežena. Pojem »izredne razmere«, ko gre za zadolževanje, torej postaja vse bolj fleksibilen, tudi pri pregovorno discipliniranih Nemcih.

Zahtevane donosnosti na najbolj spremljane državne obveznice so še naprej drsele. Ob povečanih možnostih za to, da bodo centralne banke kmalu začele s sproščanjem denarne politike in v zadnjih tednih znova večjim povpraševanjem po novo izdanih ameriških državnih obveznicah, je zahtevana donosnost na ameriško 10 letno državno obveznico konec prejšnjega tedna znašala 4,47 %, podobno nemško pa 2,63 %.

Kitajske delnice blizu lokalnih minimumov
Kitajska država še naprej poizkuša z raznimi ukrepi zamejiti nepremičninsko krizo, ki pa se vse bolj preliva v krizo zaupanja potrošnikov. Sedaj želijo, da banke neposredno pomagajo nepremičninskim podjetjem, obenem pa praktično demonstrirajo, da so nekatera prevelika, da bi propadla. A vsi ti ukrepi še zmanjšujejo zaupanje zahodnih vlagateljev v kitajski kapitalski trg, ki ga zaradi vmešavanja oblasti in tedenskega spreminjanja nekaterih pravil vse več vlagateljev vidi kot trg, kamor je izredno tvegano vlagati. To je pocenilo delnice na nivoje, ki jih nismo videli praktično 20 let in za izrazito špekulativno naravnane vlagatelje trg postaja dovolj privlačen, da počasi vstopajo na trg.

NASVET ZA VLAGATELJE
Dvigi obrestnih mer so končani. Vlagatelji sicer upajo na hiter obrat politike obrestnih mer in posledične prva reze že spomladi. A verjetno so ta pričakovanja preveč optimistična in obrestne mere bodo očitno ostale višje dalj časa. Inflacija se umirja, trg dela ostaja relativno močan in čeprav se gospodarska aktivnost upočasnjuje, svetovno gospodarstvo predvsem zaradi storitev ostaja v območju rasti. Globalne oziroma ameriške tehnološke delnice ostajajo nadpovprečno vrednotene in predvsem zaradi tega ostajamo pri delniških naložbah previdnejši, čeprav najnovejši podatki poslovanja podpirajo trenutne delniške nivoje. Daljše obvezniške naložbe, predvsem zaradi vrha v ciklu dvigovanja obrestnih mer ter premika proti območju, kjer bo donos obveznic višji od inflacije, pridobivajo na privlačnosti. Ohranjamo razpršen pristop s periodičnim povečevanjem naložb. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Bond, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni je najboljši odgovor na povišana vrednotenja na eni ter upočasnjevanje svetovnega gospodarstva na drugi strani. Kombinacija obvezniških in delniških naložb trenutno predstavlja pravo mešanico donosa in varnosti. Med posameznimi skladi imamo pozitiven pogled na sklad zdravstva  in demografskih trendov Generali Vitalnost. Zdravstvo je ugodno vrednoteno, obenem se kažejo nekatere dobre zgodbe, kot je prodor AI v zdravstvo ter razmah zdravila za debelost. Za vlagatelje, ki so manj naklonjeni tveganju Generali Bond ali Generali MM predstavljata dobro vstopno točko, saj so zahtevani obvezniški donosi dosegli vrh, donosi pa presegajo bančne depozite, obenem pa vlagatelju omogočajo fleksibilnost ki je pri bančnem depozitu nad 1 letom ni. Obveznice lahko ob padajočih zahtevanih donosih na borzah ustvarijo še kapitalski dobiček. Tehnološke delnice ostajajo visoko vrednotene, a predstavljajo otok nadpovprečne rasti in s tem v okolju upočasnjevanja globalne rasti ostajajo privlačne za vlagatelje, saj z pozitivnimi zgodbami kot si AI predstavljajo enega izmed gradnikov bodoče rasti gospodarstva in borz. Generali Tehnologija torej ostaja eden izmed pomembnih naložbenih delov portfelja. Kitajske delnice statično gledano ostajajo zelo privlačno vrednotene, a se je v zadnjih tednih nakopičilo toliko negativnih novic, da je hiter obrat trenda malo verjeten, zato ostajamo previdni in dajemo znotraj sklada večji poudarek Indiji in njenim naložbam. Indija namreč postaja najbolj privlačno gospodarstvo trgov v razvoju, s močno rastjo srednjega razreda in relativno dobro pravno varnostjo temelječo na anglo saksonski zakonodaji ter demokratično izvoljenimi predstavniki oblasti. Lahko rečemo, da Indija vse bolj posnema zgodbo hitre rasti Kitajske iz preloma tisočletja.