Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

Tehnološke delnice so zopet predrage

Dogajanje na borzah pretekli teden je bilo umirjeno, v duhu velikonočnih praznikov, ki so skrajšali trgovalne dneve na večini velikih svetovnih trgov. Globalni trgi so zaključili teden nekoliko nižje, predvsem na račun ameriških tehnoloških delnic. Vse več velikih globalnih investicijskih bank ocenjuje, da so tehnološke delnice zopet drage oziroma predrage za položaj v katerem se trenutno nahaja svetovna ekonomija. Porajajoče se nasprotovanje vseobsežni umetni inteligenci oziroma ChatGPT-ju tehnološkim podjetjem trenutno ne koristi. ChatGPT so zaradi zlorabe osebnih podatkov prepovedali v Italiji, podobno pa razmišljajo še v nekaterih drugih državah, medtem ko Kitajska sporoča, da bodo podrobno varnostno pregledali vse AI ponudnike. Tehnološke delnice so tako prejšnji teden izgubile skoraj 1,7 %, medtem ko so se ostale panoge držale precej bolje. Še naprej so okrevale tudi finančne oziroma predvsem bančne delnice, saj se vsaj vzdušje kratkoročno izboljšuje. Glavna bančna skrb ostajajo posojila za poslovne nepremičnine, ki pri ameriških velikih bankah predstavljajo »le« 6,5 % vseh posojil, pri malih regionalnih bankah pa skoraj 30 %. Posojil za poslovne nepremičnine v ZDA je za 3.000 milijard, več kot 50 % jih bo potrebno refinancirati v naslednjih 24 mesecih, obrestna mera pa bo višja za 350 do 450 točk, če FED ne bo bistveno spremenil denarne politike do konca leta. Če k temu dodamo še več kot 620 milijard nerealiziranih izgub na obveznicah, podatek je iz 31. 12. 2022, potem je jasno, da je položaj predvsem ameriških manjših, regionalnih, bank zelo šibek in da se težave lahko zelo hitro vrnejo. Prihajajoči rezultati prvega četrtletja 2023 bodo zelo zanimivi in informativni. Inflacijski pritiski in pričakovanja se še naprej umirjajo, a scenarij, kjer FED ne bo več dvigoval obrestne mere, se trenutno ne zdi realen. A višja bo obrestna mera, hitreje in močneje se lahko pokažejo prej opisane težave. In FED bo takrat prisiljen močno hitro znižati obrestno mero. Vlagatelji posledično donose na državnih obveznicah potiskajo še nižje. Ameriška 10-letna menica se trenutno giblje pri 3,5 %, podobna nemška obveznica pa pri 2,25 %.

Rast evropskih delniških trgov
Položaj v Evropi je vseeno nekoliko drugačen kot v ZDA. Napoved zelo šibke gospodarske rasti se v luči dogodkov zadnjega leta trenutno zdi optimistična in vlagatelji to nagrajujejo z rastjo delniških trgov. Evropske delnice so tako tudi pretekli teden nekaj pridobile. Inflacija ostaja visoka. V Veliki Britaniji imajo že drugi mesec zapored dvomestno inflacijo, ki realnemu upadanju plač in kupni moči že kaže negativne posledice v nekaterih segmentih gospodarstva. Podatki iz marčevskih transakcij na plačilnih karticah kažejo upad potrošnje luksuznih izdelkov ter tudi omejitev potrošnje v gostilnah in barih. Diskrecijska potrošnja bo v obdobju visoke inflacije nadpovprečno prizadeta, saj rast plač po preteklih izkušnjah ne dosega rasti cen.
Warren Buffet je povečal delež japonskih delnic v svojem portfeljuKot zanimivost velja omeniti še Warren Buffeta, legendarnega vlagatelja, ki se ta teden mudi na Japonskem. Po zelo dolgem času je povečal delež japonskih delnic v svojem portfelju in s tem nakazal, da se povečuje privlačnost le-teh. A ker je ob v svojem pristopu k investiranju zelo selektiven, ob tem ne smemo posplošiti, da se japonski trg prebuja iz dolgoletne hibernacije in da so njegove težave odpravljene. Smer in ton daje še naprej BOJ, japonska centralna banka, ki trmasto vztraja pri politiki ničelnih obrestnih mer ter kontroli krivulje japonskih obveznic, kar tudi nov guverner BOJ očitno še nekaj časa ne bo spreminjal. 

NASVET ZA VLAGATELJE:

Centralne banke ostajajo na poti zaostrovanja denarne politike, a konec dviga obrestnih mer se zdi zelo blizu. Inflacija kaže znake ohlajanja, a problem ostaja trdovratna visoka jedrna inflacija. Trg dela je močan in gospodarstvo se kljub turbulencam drži v območju rasti. Zaradi dogajanja v bančnem sektorju, so se pričakovanja vlagateljev o skorajšnjem obratu v politiki obrestnih mer še okrepila. A politika obrestnih mer je postala zelo nepredvidljiva. Optimističen scenarij nižanja obrestnih mer predstavlja precejšnje tveganje za trge. Napovedi podjetij za 2023 ostajajo optimistična, a scenarij ohlajanja gospodarske rasti in s tem upad dobičkov niso upoštevani pri vrednotenjih delniški trgov. Globalne delnice glede na vse izzive in pričakovane spremembe ostajajo relativo drage in predvsem zaradi tega ostajamo pri delniških naložbah nekoliko previdnejši kot v preteklih tednih. Obvezniške naložbe v takem okolju pridobivajo na privlačnosti. Ohraniti je potrebno dolgoročni pristop s periodičnim povečevanjem naložb, ki je dokazal, da v razmerah večje nihajnosti in začasne negotovosti ponuja dober odgovor na investicijske priložnosti in daje najboljši rezultat. Razpršitev portfelja ostaja glavno vodilo ohranjanja in krepitve prihrankov. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Bond, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni še naprej ponuja najboljše rešitve za trenutne politične in gospodarske razmere. Tisti s premalo delniških naložb naj načrtujejo povečanje le teh. Začimbe so skladi kot so Generali Vitalnost, Generali Tehnologija in Generali Amerika. Zdravstvo se v teh razmerah zdi stabilno in poceni, čeprav so farmacevtske družbe leto 2022 začele relativno slabo, saj vlagatelji v odboju iščejo hitreje rastoča podjetja. Ameriške delnice zaradi višjega deleža tehnoloških delnic ter manjšega deleža finančnih trenutno predstavlja varen otok v viharnem delniške morju, a klici zaradi (pre)dragih tehnoloških delnic postajajo vse glasnejši. Obveznice so v 2022 imele najslabše leto v zadnjih 50ih letih. Ne verjamemo, da se to lahko ponovi v 2023. Za potrpežljivega vlagatelja so to časi, ko nadaljuje z dodajanjem obstoječim pozicijam, tako na delniških kot obvezniških trgih. Rezultate bo ta strategija prinašala naslednja leta.