Kitajski »notranji« trg kapitala se odpira

Do sedaj je bil dostop do vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje zgolj na šanghajski borzi (notranji trg), omejen na peščico (posvečenih) največjih, zahodnih investicijskih bank. Z vzpostavitvijo povezave med hongkonško in šanghajsko borzo, ki naj bi pričela delovati 17. novembra, pa bo devet bilijonov dolarjev velik kitajski kapitalski trg (delnice in obveznice) dostopen vsem vlagateljem.

Povezava med največjima kitajskima borzama ne bo samo odprla vrat do notranjega kapitalskega trga tujim vlagateljem, ampak je hkrati tudi prvi korak k odpravi omejitev do dostopa in trgovanja z njihovo nacionalno valuto, juanom.  Kljub zgodovinskem pomenu povezovanja obeh borz je treba poudariti, da bodo določene omejitve glede pretoka kapitala še naprej veljale. V prvi fazi programa bo dnevni promet med obema borzama omejen na 3,8 milijarde ameriških dolarjev, trenutno pa še ni znano, ali bi lahko v bodoče to omejitev  zvišali oziroma jo celo odpravili. Po podatkih Bank of America in Templeton Emerging Markets Group naj bi v naslednjih dveh letih prišlo do podobnega sodelovanja med Hongkongom in borzo v  šenzenu, s čimer bi tuji vlagatelji dobili dostop tudi do trgovanja z delnicami podjetij, s katerimi se trguje na tej drugi največji »notranji« borzi.

Novico o odprtju kitajskega kapitalskega trga so vlagatelji sprejeli z navdušenjem. Delniški indeks, ki meri donosnost kitajskih delnic, s katerimi se trguje na šanghajski borzi (Shanghai Composite), beleži najdonosnejše leto po letu 2009. Z odprtjem »notranjega« trga bodo tuji vlagatelji dobili večji dostop do naložb v podjetja, izpostavljena hitro rastočemu segmentu domače potrošnje, nove gonilne sile kitajske gospodarske rasti. Za primerjavo naj navedem, da znaša delež delniškega indeksa Hang Seng Enterprises (s katerim se je lahko že sedaj trgovalo na hongkonški borzi), v sektorju domače potrošnje pet odstotkov, medtem ko je izpostavljenost do istega segmenta v indeksu Shanghai Composite štirikrat večja.

Sašo šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz