Kitajski delniški trg ostaja robusten

Zadnji objavljeni anketi nabavnih menedžerjev v industrijskem sektorju (PMI) kažeta na hitrejše ohlajanje kitajske ekonomije, vendar delniški trg v pričakovanju novih državnih spodbud ostaja robusten. Komunistična partija je že najavila nove spodbude za delodajalce, s katerimi želi stabilizirati trg dela.

Vrednost indeksa ankete nabavnih menedžerjev v industrijskem sektorju nad 50 kaže na rast, rezultat pod 50 kaže na krčenje ekonomske aktivnosti v primerjavi s preteklim mesecem. Za Kitajsko potekata dve različni anketi nabavnih menedžerjev, in sicer uradna, ki je usmerjena predvsem na večja podjetja pretežno v državni lasti, ter zasebna, ki jo izvaja banka HSBC in je usmerjena na manjša in srednje velika podjetja. Pri spremljanju rezultatov moramo biti pozorni na izvajalca ankete, saj se lahko zaradi različne narave podjetij, ki so vključena v posamezno anketo, rezultati bistveno razlikujejo.

Indeks uradne ankete nabavnih menedžerjev se aprila v primerjavi z marcem ni spremenil in ostaja na ravni 50,1, kar še vedno kaže na rast ekonomske aktivnosti. Ne gre zanemariti podatka, da je to najnižja vrednost indeksa za mesec april po letu 2005. Na drugi strani je indeks ankete nabavnih menedžerjev, ki jo izvaja banka HSBC, zabeležil vrednost 48,9, kar je najnižje v zadnjem letu in kaže na hitrejše ohlajanje kitajske gospodarske aktivnosti. Primerjava kazalcev nam pove, da so velika podjetja v državni lasti, predvsem na račun lastniške strukture, v bistveno boljšem položaju pri pridobivanju finančnih sredstev s strani bančnega sektorja (tudi v večinski državni lasti) kot manjša in srednje velika podjetja, ki do tega vira financiranja dostopajo težje. Velika podjetja so v boljšem položaju tudi pri pridobivanju naročil državnih institucij, medtem ko so mala in srednje velika podjetja v večini primerov prepuščena »prostemu« trgu in izvozu. Glavni razlog za upočasnjevanje industrijske aktivnosti leži predvsem v upadanju domače potrošnje, dodatno skrb pa oblastem povzroča tudi upadanje novih naročil, kar nakazuje, da bi se lahko v prihodnje stvari še dodatno poslabšale. Če k ohlajanju industrijske dejavnosti prištejemo še ohlajanje domačega nepremičninskega sektorja (oba segmenta sta ključni komponenti gospodarske rasti), ne preseneča, da večina analitikov meni, da kitajsko gospodarstvo brez dodatnih spodbud države v naslednjem četrtletju ne bo doseglo ciljne sedemodstotne rasti. In ravno obeti o novem valu državnih spodbud so glavna gonilna sila kitajskega delniškega trga, ki kljub nedavni poplavi slabih makroekonomskih podatkov ne kaže znakov šibkosti.

HSBC PMI in donosnost kitajskih delniških indeksov

Sašo šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz