Kitajska se odpira tujim vlagateljem

Prejšnji teden je iz Kitajske prišla spodbudna novica o dodatni deregulaciji notranjega kapitalskega trga. Kitajska tujim institucionalnim vlagateljem obljublja lažji dostop do kapitalskega trga z združitvijo obeh investicijskih shem, prek katerih so lahko do zdaj tujci dostopali do naložbenih priložnosti na »notranjem kitajskem trgu«, prav tako pa obljubljajo razširitev palete dostopnih finančnih instrumentov.

Kitajska agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju CSRC), je prejšnji teden objavila osnutek združitve investicijskih shem, in sicer sheme kvalificiranih tujih institucionalnih vlagateljev (QFII) ter njene v juanih denominirane sestre (RQFII). V osnutku so napovedali tudi znižanje praga obsega investicij za prosilce vstopa k shemi ter tudi poenostavljen postopek preverjanja in odobritve. Zadnji točki sta do zdaj veljali za največji oviri za tuje vlagatelje, željne kitajskih naložb, saj so skozi sito prišli le izbrani »posvečeni« investitorji. Konec leta 2018 je bilo v naložbeni shemi QFII registriranih 309 tujih vlagateljev, dodeljena jim je bila skupna kvota potencialnih investicij v vrednosti 101,1 milijarde ameriških dolarjev, katere večji del je ostal neizkoriščen. Odprava kvantitetnih meril in skrajšanje roka odobritve pristopa k shemi naj bi po ocenah CSRC letos pripeljala do podvojitve obsega naložb tujih vlagateljev v primerjavi z lani, kljub temu pa se od »tujcev« še vedno »pričakuje« dolgoročni naložbeni horizont. Posledica lažjega dostopa do »notranjega trga« je za april napovedana vključitev kitajskih obveznic v mednarodno veljavni obvezniški indeks, Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

Pomemben del sprememb je tudi povečanje vrst finančnih instrumentov, do katerih bodo lahko po novem dostopali tuji vlagatelji. Do zdaj so bili omejeni na delnice in obveznice, s premembo regulative pa bodo v shemi registrirani vlagatelji lahko dostopali do finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na glavni kitajski borzi OTC, New Third Board, sredstva pa bodo lahko vlagali tudi v zaprte zasebne sklade. Poleg tega bo po novem omogočeno trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so standardizirane terminske pogodbe in opcije.

 

Objavljeno v časniku Dnevnik, 6. februar 2019.

Sašo Šmigić

O avtorju: Sašo Šmigić

Sašo Šmigić je diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 je bil zaposlen kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa kot upravitelj v družbi za upravljanje Generali Investments (prej KD Skladi), kjer je leta 2013 postal pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz. Upravlja sektorski sklad Generali Surovine in energija ter v razvijajoče trge usmerjene sklade Generali Novi trgi, Generali Indija - Kitajska in Generali Latinska Amerika. Septembra 2023 je nastopil 4-letni mandat člana uprave družbe Generali Investments d.o.o.