Kitajska gospodarska rast za las presegla pričakovanja analitikov

Kitajska gospodarska rast je v tretjem četrtletju znašala 6,9 odstotka in tako za odtenek presegla napovedi analitikov, ki so pričakovali, da bo to drugo največje svetovno gospodarstvo raslo s 6,9-odstotno letno stopnjo rasti. Kljub temu da so podatki o gospodarski rasti presegli pričakovanja, je 6,9-odstotna rast najnižja letna stopnja rasti po nastopu globalne finančne krize, kitajski centralni komite pa je tako vedno bližje novemu valu izdatnih državnih pomoči, ki naj bi obrnil trend gospodarske aktivnosti v državi.

Največji negativni prispevek h gospodarski rasti prihaja iz segmenta investicij, ki kljub ohlapni monetarni politiki, ki jo kitajska centralna banka izvaja že od lanskega novembra, ne kažejo znamenj okrevanja. Znotraj tega segmenta največ preglavic domačim (in tudi tujim) ekonomistom povzroča aktivnost na nepremičninskem trgu, ki kljub nekaterim ukrepom na strani nižje obdavčitve in lažjega dostopa financiranja nikakor ne najde tal pod nogami. Glede na to, da večina investicij na nepremičninski trg prihaja iz zasebnega sektorja, ki kot že rečeno trenutno ni naklonjen večjim izdatkom, se pričakuje, da bo na agregatni ravni Kitajska primanjkljaj investicij iz zasebnega sektorja nadomestila z večjim obsegom javnih naložb, usmerjenih primarno v infrastrukturne projekte. Poleg nepremičninskega trga kitajsko gospodarstvo v zadnjem letu močno pestijo težave v industrijski proizvodnji, ki pada iz meseca v mesec. Da se kitajska industrijska proizvodnja ohlaja hitreje od pričakovanj, pričajo tudi podatki o uvozu, ki so septembra že enajstič zaporedoma padli na mesečni ravni. Ko govorimo o uvozu, se je treba zavedati, da lahko znaten del padca pripišemo močnemu padcu tržnih vrednosti surovin in energentov, ki predstavljajo velik del v celotni strukturi uvoza in zaradi česar relativna primerjava na prvi pogled lahko deluje bolj zaskrbljujoče od dejanskega stanja. Na drugi strani pozitivno preseneča robustnost domače potrošnje in storitvenega sektorja, ki oba rasteta z dvoštevilčno stopnjo rasti in kažeta pozitivne učinke prestrukturiranja kitajske ekonomije.      

Vir: Bloomberg


Sašo šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz