KD Vitalnost in KD Prvi izbor z najboljšo skupno oceno 5 Morningstar zvezdic

Mednarodna Morningstar ocena KD Skladov na dan 31. 12. 2016 je naslednja: KD Vitalnost in KD Prvi izbor z najboljšo oceno 5 Morningstar zvezdic; KD Bond in KD Tehnologija pa z oceno 4 Morningstar zvezdic*.

V družbi KD Skladi tudi v izredno volatilnem vzdušju in nepredvidljivih razmerah na kapitalskih trgih, ohranjamo strokovnost in odličnost v upravljanju premoženja naših vlagateljev. 4 naši skladi imajo največ 5 ali 4 zvezdice, kar pomeni uvrstitev med najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji (v primeru 5 Morningstar zvezdic) oziroma, naslednjih 22,5 % skladov (v primeru 4 Morningstar zvezdic). Na dan 31. 12. 2016 so imetniki 5-ih ali 4-ih Morningstar zvezdic:

KD Vitalnost, 5 zvezdic v kategoriji delniški – globalni, velika podjetja (Global Large-Cap Blend Equity), 5-letno obdobje, in se uvršča na 750. mesto med 2.181 skladi iste kategorije ?????

KD Prvi izbor, 5 zvezdic v kategoriji fleksibilni delniški (EUR Flexible Allocation – Global), 3-letno obdobje, in se uvršča na 25. mesto med 1.526 skladi iste kategorije ?????

KD Bond, 4 zvezdice v kategoriji EUR razpršeni obvezniški (EUR Diversified Bond), 3-letno obdobje, in se uvršča na 118. mesto med 1.153 skladi iste kategorije ????

KD Tehnologija, 4 zvezdice v kategoriji delniški – tehnologija (Equity Technology), 3-letno obdobje, in se uvršča na 151. mesto med 278 skladi iste kategorije ????


Morningstar zvezdice so ocene upravljanja, ki jih poda neodvisna in mednarodno najbolj priznana agencija za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, ustanovljena v Združenih državah Amerike. Skladom po svetu podeljuje ocene že od leta 1985. Ocene so podeljene na osnovi tveganju prilagojene donosnosti, ki izhaja iz naložbene politike sklada in kjer se upošteva tudi stroškovna učinkovitost upravljanja. Skladi so razdeljeni v naložbene kategorije, ocena je skladu podeljena na osnovi uvrstitve sklada v svoji kategoriji in se mesečno osvežuje. Najvišja ocena je ocena 5 zvezdic. Najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji prejme 5 zvezdic. Naslednjih 22,5 % skladov prejme 4 zvezdice, še naslednjih 35 % prejme 3 zvezdice, naslednjih 22,5 % skladov prejme 2 zvezdici in zadnjih 10 % skladov prejme 1 zvezdico. Vsak sklad je ocenjen v obdobju desetih, petih in treh let. Na podlagi teh ocen se oblikuje skupna ocena sklada. Način oblikovanja skupne ocene: če sklad posluje vsaj 3 in manj kot 5 let, se za skupno oceno uporabi ocena iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 5 in manj kot 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 60 % ocene iz 5-letnega obdobja, in 40 % ocene iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 20 % ocene iz 3-letnega obdobja, 30 % ocene iz 5-letnega obdobja in 50 % ocene iz 10-letnega obdobja.

Avtorske pravice © 2015 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz uporabe teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.