KD SKLADI POKROVITELJ 25. MANAGERSKEGA KONGRESA

Na največjem srečanju najboljših managerjev v Sloveniji je bila glavna tema dvodnevnega srečanja digitalna transformacija. Managerski kongres, ki je potekal pod pokroviteljstvom KD Skladov in nekaterih drugih podjetij, je tudi letos poleg podelitve najprestižnejših priznanj v managementu Manager leta in priznanj Managerkam prijazno podjetje, postregel s paleto pogovorov in predavanj o tem, kako in na kakšen način, že zdaj, v prihodnje pa še bolj, digitalizacija vpliva na prav vsa slovenska podjetja.

Managerski kongres bogati in spodbuja k razvoju slovenski poslovni prostor že 25 let, tej usmeritvi pa sledi tudi letos. Digitalna transformacija je namreč eden izmed treh ključnih ciljev Združenja Manager za letošnje leto, zato je v dveh dneh v Portorožu veliko besed steklo o spremembah delovnih procesov, produktih in storitvah, ter predvsem spremembah, ki jih digitalizacija zahteva, v vodenju ljudi.

V Sloveniji deluje kar nekaj visokotehnoloških družb, med katere nedvomno spadajo tudi KD Skladi. V KD Skladih namreč že dve leti načrtno razvijajo in vlagajo v to področje prihodnosti, od začetka leta 2016 so najnaprednejšo tehnologijo že uspešno vključili v produkt individualnega upravljanja premoženja znotraj KD Krovnega sklada.

Tako so postali prvi v Sloveniji in regiji, ki so svojim vlagateljem ponudili upravljanje njihovega premoženja na podlagi tehnologije, podprte z umetno inteligenco, s tem pa se uvrščajo tudi med najbolj napredne in inovativne v svetovnem merilu. S svojimi produkti individualnega upravljanja premoženja znotraj KD Krovnega sklada in finančnega svetovanja na podlagi kvantitativnih algoritmov – z metodologijo Mean CVaR, optimizirajo portfelje vlagateljev.

Tehnološko orodje prihodnosti KD AI, kot so ga poimenovali pri KD Skladih, je nova filozofija upravljanja premoženja ter finančnega svetovanja družbe KD Skladi.

Cilj uporabe nove tehnologije je dolgoročno boljše upravljanje premoženja in prizadevanje za zmanjšanje izgub v obdobju večjih pretresov na finančnih trgih. S sistematičnim rednim preverjanjem stanja na trgu se portfelj vlagatelja uskladi z razmerami na trgu znotraj izbrane naložbene strategije.