KD Skladi izbrani upravljavec sredstev SEGIP programa

(Ljubljana, 13. maj 2019) SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta danes z izbranima slovenskima upravljavcema sredstev skladov zasebnega kapitala, med katerima je tudi družba KD Skladi, predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP), ki podpira inovativna in hitro rastoča mala, srednje velika ter »mid-cap« podjetja, ki so ustanovljena v Sloveniji ali tu ustvarjajo delovna mesta.

 

SID Banka je novembra leta 2017 podpisala sporazum z EIF za ustanovitev 100 milijonov EUR obsežnega programa SEGIP z garancijo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Program je namenjen vsem malim in srednje velikim podjetjem z do 3.000 zaposlenimi, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

SEGIP podpira krepitev zmogljivosti skladov zasebnega kapitala, ustanovljenih v Sloveniji, kot tudi prisotnost regionalnih in vseevropskih skladov zasebnega kapitala, s katerimi se bo zagotovilo lastniško in kvazi lastniško financiranje upravičenim malim in srednje velikim podjetjem ter »mid-cap« podjetjem v Sloveniji. Ta sredstva in naložbe morajo upravljati upravljavci skladov, ki izpolnjujejo standarde upravičenosti EIF za strokovno upravljanje. Po postopku zaprtega razpisa s strani EIF smo bili KD Skladi izbrani za upravljanje sredstev sklada zasebnega kapitala in bomo deležni sredstev iz SEGIP-a. Cilj SEGIP programa je rast in nadaljnji razvoj podjetij, kreiranje dodane vrednosti, vstop na nove trge, financiranje naložb in obratnega kapitala ter prevzemov drugih podjetij, izvozno financiranje ter financiranje nasledstva in reorganizacije.

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi, je ob tej priložnosti poudaril: »Mala in srednje velika podjetja so motor slovenskega gospodarstva in znatno prispevajo k rasti gospodarstva. Zaradi pomanjkanja lastniškega financiranja žal mnoga izmed njih ne dosežejo svojega polnega potenciala. Naš sklad zasebnega kapitala bo vlagal v podjetja, ki imajo velik potencial rasti in ambiciozne ekipe, ki potrebujejo kapital za izvedbo svojih načrtov, bodisi za širitev kapacitet, gradnjo prodajne mreže, razvoj produktov ali prevzem konkurentov. Sklad zasebnega kapitala bo slovenskim vlagateljem ponudil novo, alternativno naložbeno možnost lastniške udeležbe v hitro rastočih malih in srednje velikih podjetjih, v katera je neposredno težje investirati.« Dodal je še: »Za nami je intenzivno obdobje, uspešno smo opravili skrbni pravni, ekonomski in tržni pregled skladnosti z EU standardi lastniškega financiranja. Ponosni smo, da smo bili KD Skladi izbrani za sodelovanje v Slovenskem naložbenem programu kapitalske rasti in tako izpolnjujemo tudi naše poslanstvo odgovornega finančnega posrednika ter pripomoremo k razvoju in rasti slovenskega gospodarstva.«