KD Skladi – družba za upravljanje z največ »naj skladi« v tri- in petletnem obdobju po izboru revije Mojih financ

Na včerajšnji podelitvi nagrad revije Moje finance najboljšim vzajemnim skladom so KD Skladi prejeli največ, kar 9 od 29 podeljenih priznanj. Ravno tako so med 12 najboljšimi upravitelji v zadnjem triletnem obdobju kar štirje iz KD Skladov, kar je največ med vsemi slovenskimi DZU. Prejete nagrade skupaj z doseženimi donosnostmi izkazujejo odličnost v upravljanju KD Skladov in upravičujejo izkazano zaupanje naših vlagateljev.

V Sloveniji trži 250 skladov 17 različnih ponudnikov. KD Skladi so družba za upravljanje, ki je med vsemi družbami za upravljanje prejela največ priznanj. Letošnji zmagovalci z najboljšo oceno, pet zvezdic, so:

  • KD RASTKO naj sklad zadnjih treh let v kategoriji delniški – evropski sklad,
  • KD NOVI TRGI naj sklad zadnjih treh let v kategoriji delniški -trgi v razvoju,
  • KD MM naj sklad zadnjih pet let v kategoriji denarni – evro sklad,
  • KD VZHODNA EVROPA naj sklad zadnjih treh let in zadnjih pet let v kategoriji delniški – evropski trgi v razvoju,
  • KD INDIJA – KITAJSKA naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategoriji delniški – Azija in Oceanija
  • KD BALKAN naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategoriji delniški – Balkan.

Na lestvico naj upravljavec zadnjega triletnega obdobja so se uvrstili kar štirje upravitelji KD Skladov, in sicer Luka Flere (3. mesto), Sašo šmigić (7. mesto), Aleš Lokar (8. mesto) in Primož Cencelj (12. mesto). Sašo šmigić se je na lestvico uvrstil vseh pet let zapored, od kar poteka izbor revije Moje finance. Glavno merilo za najboljšega upravitelja je znanje upravljavca oziroma, tako imenovani informacijski kazalec, ki kaže, za koliko je upravljavec presegel primerjalni indeks s privzetim tveganjem. Tudi v slednjem, po preseganju lastnega primerjalnega indeksa, smo KD Skladi naj družba za upravljanje, saj smo v triletnem obdobju s kar 10 od 11 ocenjenih podskladov presegli primerjalni indeks, v petletnem obdobju pa s štirimi.

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov, je ob tem dejal: »Prejete nagrade so skupaj z doseženimi donosnostmi pokazatelj odličnosti v upravljanju naše ekipe, na katero smo zelo ponosni. Zavedamo se pomena kakovostnega upravljanja in vsekakor se bomo tudi v prihodnosti trudili upravičiti zaupanje vlagateljev«.

(z leve proti desni: Primož Cencelj, Aleš Lokar, Luka Podlogar, Grega Meden, Sašo šmigić, Luka Flere) 

Spomnimo, izbor revije Moje finance je potekal že peto leto zapored. Letos so vzeli pod drobnogled 248 skladov, ki se tržijo v Sloveniji (za tri-in petletno obdobje), in jim podelili zvezdice, od tega tudi 11 podskladom družbe KD Skladi. Naziv naj upravljavca je že leta 2010 pripadel Davidu Zormanu, leta 2013 pa Primožu Cenclju iz KD Skladov. Ravno tako je bila družba KD Skladi že leta 2013 najboljša družba za upravljanje. Podeljene zvezdice so namenjene v pomoč vlagateljem pri odločitvi med številnimi skladi na slovenskem trgu. Hkrati pa številne nagrade, podeljene s strani neodvisne revije, potrjujejo odličnost in strokovnost družbe KD Skladi.