Kanadska naftna industrija pred preporodom

Revolucija izkoriščanja nekonvencionalnih zalog surove nafte in zemeljskega plina, ujetih v skrilavcu, je močno prizadela kanadsko naftno industrijo. Pretekli dve desetletji je naftna industrija v Kanadi predstavljala eno izmed vodilnih virov novih zaposlitev, zaradi izvoza energentov pa je Kanada predstavljala eno izmed največjih trgovskih partnerjev ZDA. Kot kaže, so se Kanadčani začeli prilagajati novim tržnim razmeram, nekonvencionalno izkoriščanje zalog surove nafte pa lahko obudi to nekoč izjemno pomembno dejavnost v državi.

Domača, kot tudi tuja velika naftna podjetja pospešeno raziskujejo potencialno ogromna nahajališča surove nafte in zemeljskega plina v dveh velikih geoloških formacijah Duvernay in Montney. Prvi podatki nakazujejo, da bi bilo na teh območjih v skrilavcu ujetih 500 trilijonov kubičnih metrov zemeljskega plina in 4,5 milijarde sodčkov surove nafte, s čimer bi se ti dve nahajališči po potencialu kosali z največjimi in hkrati najdonosnejšimi nahajališči v ZDA. Podobno kot ZDA tudi Kanada investitorjem ponuja podobno ugodne pogoje, ki bi lahko pospešili razvoj industrije in povzročili nov val investicij v naftno industrijo. Tako kot pri južni sosedi so nahajališča v redko poseljenem območju, ki je poleg tega bogato z vodnimi viri, nujno potrebnim virom pri nekonvencionalnem črpanju surove nafte in zemeljskega plina (vodo z »dodatki« črpajo v vrtine v formaciji skrilavca, ki se zaradi pritiska razpoči in omogoči dostop do naravnih virov).

Nezanemarljiva je tudi globina finančnega trga. Podobno kot v ZDA kanadski kapitalski trg investitorjem omogoča relativno lahek dostop do zadostne količine kapitala, ki bi bil v želji po nadpovprečni donosnosti kljub nekoliko večjemu tveganju pripravljen investirati v tovrstno dejavnost. Pozitivne posledice intenzivnega razvoja naftne industrije so pri Kanadčanih dobro znane. Razvoj peščenih naftnih polj v provinci Alberta je med letoma 2010 in 2014 močno prispeval k 5,5-odstotni letni stopnji gospodarske rasti, kar je bilo v tistih časih dvakrat hitreje, kot je znašala stopnja gospodarske rasti v celi državi. Potencial je zagotovo velik, Kanadčani pa so v preteklosti že pokazali, da ga znajo tudi izkoristiti.

Sašo Šmigić

O avtorju: Sašo Šmigić

Sašo Šmigić je diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 je bil zaposlen kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa kot upravitelj v družbi za upravljanje Generali Investments (prej KD Skladi), kjer je leta 2013 postal pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz. Upravlja sektorski sklad Generali Surovine in energija ter v razvijajoče trge usmerjene sklade Generali Novi trgi, Generali Indija - Kitajska in Generali Latinska Amerika. Septembra 2023 je nastopil 4-letni mandat člana uprave družbe Generali Investments d.o.o.