Kako začeti investirati?

Se tudi vi sprašujete, kam s svojimi prihranki in kako preprečiti, da bi vrednost vašega denarja načela inflacija? V tokratnem prispevku se bomo lotili vprašanja, kako in kdaj začeti investirati ter spoznali različne naložbene razrede in možnosti zaščite vrednosti premoženja.

Investiranje za začetnike

Seznanili se bomo z znanji, ki so potrebna za uspešno krmarjenje med čermi finančnih trgov ter kakšne so različne možnosti investiranja za začetnike. Besedilo je torej namenjeno v prvi vrsti tistim, ki razmišljate o tem, da bi začeli plemenititi svoje premoženje na kapitalskih trgih, niste pa povsem prepričani, kako se lotiti tega delikatnega koraka. Na spodnji grafiki za lažjo predstavo, 5 osnovnih korakov na poti k uspešnemu investiranju.

Grafika 5 korakov za vlagatelje začetnike

Kdaj začeti investirati? 

Pogosta napaka začetnikov je predolgo odlašanje in čakanje na pravi trenutek za investiranje, a dejstvo je, da idealne točke za nakup naložbe ne znajo napovedati niti največji strokovnjaki. Ena od lastnosti finančnih trgov je namreč ta, da tržno ceno oblikujeta ponudba in povpraševanje vlagateljev, ki se  obnašajo na podlagi svojih pričakovanj v prihodnosti, zato lahko vrednost naložb izrazito niha. Kljub temu pa je dolgoročni trend na borzah pozitiven (več o trendih na kapitalskih trgih si lahko preberete v prispevku Finančne krize ter večni krog medvedjih in bikovskih trendov). 

Pravi trenutek je zdaj!

Najbolj primeren način vlaganja za začetnike je zato investiranje po takoimenovani  »metodi povprečnega stroška«. To pomeni, da v enakih časovnih razdobjih vlagate enako visoke zneske, ne glede na gibanje borznih tečajev – na primer vsakega dvajsetega v mesecu 100 evrov. S tem zmanjšamo učinek nihanja tečajev  in lastnih čustev na dejanska vlaganja, povprečna nakupna cena pa se na dolgi rok izravna. 

Grafika prikazuje začetek investiranja z rednimi vložki

Še en pogost vzrok za odlašanje pri tistih, ki se sprašujejo kako začeti investirati, so pomisleki o ustrezno visoki vsoti, ki bi jo temu namenili. Če se vam zdi privarčevan znesek prenizek, da bi vam investiranje prineslo bistvene rezultate, se verjetno motite. S pomočjo obrestno obrestnega računa in nekaj potrpežljivosti vam lahko že relativno nizka mesečna vplačila prinesejo odlične rezultate, pomembno je, da se držite načrta in ne pustite, da bi na vašo strategijo vplivala čustva (zlasti se moramo pri investiranju izogibati strahu in pohlepu). 

Kam s prihranki?
Izrazi, ki jih morajo poznati vlagatelji začetniki

Poznamo veliko različnih naložbenih razredov oziroma možnosti za plemenitenje premoženja. V naslednjih točkah nekaj osnovnih:

  • Nepremičnine: nakup nepremičnine z namenom ustvarjanja dohodka oziroma ohranjanja vrednosti premoženja je pri nas že od nekdaj v samem vrhu priljubljenosti med naložbenimi možnostmi. Spada med bolj stabilne in povprečnemu varčevalcu razumljive oblike. Nepremičnine so relativno stabilna naložba, ki po eni strani služijo kot hranilec vrednosti oziroma zaščita premoženja pred inflacijo, po drugi pa najemnine prinašajo tudi stalen denarni tok. Vseeno pa naložbe v nepremičnine skrivajo nekatere pogosto spregledane pasti, kot na primer podcenjevanje stroškov (vzdrževanje, davki), težave z najemniki, padec vrednosti premoženja v obdobju višanja obrestnih mer in finančnih kriz ter nelikvidnost oziroma težave pri iskanju kupcev.
  • Plemenite kovine: vlagatelji jih v svoj portfelj uvrstijo predvsem kot varovalo pred inflacijo in nepričakovanimi dogodki, kot so vojne ali zlom finančnega sistema, prav v nemirnih obdobjih namreč predstavljajo varno zavetje vrednosti premoženja. Vendar pa plemenite kovine za razliko od večine ostalih naložb ne prinašajo tekočega dohodka oziroma denarnega toka, moč obrestno obrestnega računa zato ne pride tako do izraza.
  • Delnice: so lastniški vrednosti papir. To pomeni, da z nakupom delnice pravzaprav postanete delni lastnik podjetja. Predstavljajte si, da je podjetje Y izdalo 1.000 delnic, ki se prodajajo na borzi po ceni 50 EUR na delnico, tržna kapitalizacija oziroma skupna vrednost podjetja torej znaša 50.000 EUR (1.000 delnic*50 EUR=50.000 EUR). Odločimo se, da v podjetju vidimo potencial za rast in s 500 EUR svojih prihrankov kupimo 10 delnic Y. Na ta način postanemo 1-odstotni lastnik podjetja Y. Če bo podjetje uspešno, bo cena delnic Y (in s tem naše premoženje) rasla, kot lastniku nam bo pripadala tudi dividenda oziroma del dobička, ki je razdeljen lastnikom. Delnice največkrat delimo glede na panogo, velikost in domicil podjetja.
  • Obveznice: so dolžniški vrednostni papirji. Z nakupom obveznice izdajatelju v bistvu posodite denar za določen čas. Izdajatelj, ki je lahko podjetje ali pa država oziroma državne institucije, vam bo v zameno za posojilo vrnil investirano vsoto plus obresti. Donos torej predstavljajo obresti, katerih višina je odvisna od različnih dejavnikov, med najpomembnejšimi je: nivo tveganja, da izdajatelj dolga ne bo sposoben v celoti odplačati, ročnost obveznice (daljša kot je doba odplačevanja, višje so obresti) in raven ključne obrestne mere (višje ključne obrestne mere pomenijo tudi višje obresti).
  • Vzajemni skladi: enostaven način investiranje v različne vrednostne papirje, kot so delnice in obveznice. Sklad je pravzaprav združeno premoženje večjega števila vlagateljev, upravljano s strani profesionalnih upravljalcev denarja. Ob vplačilu postanete lastnik sorazmernega dela celotnega premoženja v skladu. Vrednost vašega deleža se giba skupaj z vrednostjo celotnega sklada, svoj delež lahko kadarkoli izplačate. Vzajemne sklade v osnovi delimo glede na različne naložbene politike – delniški skladi (pretežen del sredstev naložen v delniške naložbe), obvezniški skladi (pretežen del sredstev naložen v državne in podjetniške obveznice), mešani skladi (sredstva razdeljena med obvezniške in delniške naložbe), skladi denarnega trga (sredstva naložena pretežno v depozite bank in instrumente denarnega trga).
  • Kriptovalute: mnenja o tem, ali kriptovalute lahko dejansko uvrščamo med naložbene razrede so različna. Gre za novo in povprečnemu varčevalcu težko razumljivo naložbeno možnost oziroma špekulacijo, ki prinaša visoka tveganja. 

Obstaja še veliko drugih bolj ali manj razširjenih naložbenih možnosti, kot so umetniška dela, zemljišča, surovine in cela vrsta finančnih produktov. 

Univerzalna formula, kakšna bi bila optimalna sestava posameznikovega portfelja ne obstaja, osnovno vodilo je, da svoja sredstva razpršimo med več različnih naložbenih razredov in tako omejimo tveganje. Ne smemo pa pozabiti niti na varnostno rezervo za primer nepredvidenih življenjskih dogodkov, kot je okvara avtomobila, popravilo nepremičnine, zdravstveni zapleti ali izguba službe. V ta namen je priporočljivo, da imamo vedno pri roki dovolj denarja, da si pokrijemo 3 do 6 mesecev svojih rednih življenjskih stroškov. Več o tem kako izbrati ustrezno kombinacijo naložb pa v naslednjem poglavju. 

Kako izbrati pravi portfelj zase

Ko pristopate k sestavi svojega portfelja je ključno, da poznate svoj vlagateljski profil. Ta zajema vašo nagnjenost k tveganju, starost oziroma, kako dolgo nameravate vlagati svoja sredstva, življenjski slog in dohodke oziroma premoženje. 

Izdelajte svoj vlagateljski profil

Zelo pomembno je tudi, da svoje naložbe poznate in razumete, kam investirate svoj denar. Procesu presojanja ustreznosti posamezne naložbe pred nakupom pravimo skrbni pregled. Pri delnicah na primer to vključuje analizo prihodkov in odhodkov podjetja, tveganj, denarnega toka, konkurence, vrednotenje podjetja itd. Dobro razumevanje naložbe torej od nas terja čas in ustrezno strokovno znanje.

Kot smo spoznali v poglavju o različnih naložbenih razredih, veliko bolj enostavno možnost vlaganja v vrednostne papirje ponujajo vzajemni skladi. V zvezi z izborom ustreznega sklada in sestavo svojega portfelja znotraj skladov se lahko obrnete na finančne svetovalce, ki vam bodo pomagali tudi pri zadnjem koraku – dokončnem oblikovanju in implementaciji portfelja ter vas opomnili, da boste do željenih rezultatov najlažje prišli, če se boste držali skupaj zastavljene strategije investiranja.  

Prijava na posvet