Kako so KD Skladi postali Generali Investments

Družba za upravljanje KD Skladi je s februarjem postala del Skupine Generali, kjer bodo pod imenom Generali Investments in z novo korporativno identiteto nadaljevali večletno tradicijo storitev upravljanja premoženja. Dozdajšnji logotip (črno-oranžen kvadrat) je tako zamenjala podoba beneškega leva. O poteku prenove smo se pogovarjali z Marijo Pregelj, namestnico direktorja sektorja finančnega svetovanja in vodjo marketinga v družbi Generali Investments.

Nova blagovna znamka naj bi ohranila dozdajšnje produkte, ki se bodo preimenovali v skladu z novim imenom in podobo. Hkrati jih bodo nadgradili z novostmi in praksami, podprtimi z mednarodnimi izkušnjami Skupine Generali. Zagotavljajo, da sprememba imena in podobe podjetja ne bo vplivala na vlagatelje in proces poslovanja. Marijo Pregelj smo uvodoma vprašali, kaj si obetajo od novega imena in »priponke« Generali. »Generali je potrditev. Obstoječemu znanju in izkušnjam ter inovativnemu duhu, ki se odražajo v odličnem upravljanju in finančnem svetovanju, dodajamo moč; to je zaledje znanja in izkušenj Skupine Generali,« odgovarja Pregljeva.

Družba Generali Investments je prisotna v 15-ih državah in globalno upravlja 488 milijard evrov sredstev. Pod imenom Generali Investments izvajajo številne aktivnosti upravljanja premoženja; od upravljanja naložb zavarovalnic, investicijskih skladov, zasebnega kapitala, nepremičnin kot tudi zelo nišnih naložbenih strategij pod okriljem osmih specializiranih investicijskih butikov.

Glede imena družbe nas je zanimalo še, zakaj se niso odločili za slovensko različico, na primer za Generali Naložbe. »Generali Investments je mednarodno uveljavljena znamka.

Poleg slovenskega, se prav tako spreminjata tudi imeni naših hčerinskih družb v Severni Makedoniji in na Hrvaškem. Drugačno ime kot Generali Investments bi pomenilo samo nepotrebno razdrobitev kapitala znamke, ki ga nosi to ime. Po drugi strani pa želimo našim vlagateljem že z imenom sporočiti, da smo del te velike globalne platforme.«

 

V financah je zaupanje temelj delovanja

Družba KD Skladi oziroma po novem Generali Investments je bila v Sloveniji pionir med družbami za upravljanje in s svojimi 25-imi leti poslovanja predstavlja pomemben del delovanja in razvoja slovenskega kapitalskega trga. Po besedah Pregljeve so vse tržne raziskave, opravljene v zadnjih petih letih, pokazale, da so bili KD Skladi, ki so hkrati upravljali prvi vzajemni sklad v Sloveniji, Galileo (zdaj Generali Galileo, op. p.), sinonim za vlaganje v sklade. Blagovna znamka KD je bila torej v slovenski javnosti zakoreninjena kot sopomenka za varčevanje v skladih. In preimenovati nekaj, kar je tako globoko zakoreninjeno v zavesti vlagateljev, finančne javnosti in javnosti nasploh, je po besedah Pregljeve svojevrsten izziv. »Zato smo temu že na začetku, v sami postavitvi komunikacijske strategije, namenili veliko truda. Pomembna sta tako sporočilo oziroma vsebina kot tudi, kako je ta vsebina posredovana. Zavedali smo se, da moramo biti jasni v komunikaciji, v vidnih pojavnostih pa zelo vizualno čisti in neposredni.«

Ob tem izpostavlja dejstvo, da je v financah zaupanje temelj delovanja. Upravljanje premoženja je kategorija znotraj financ, kjer so ljudje zelo občutljivi, zato temelji na zelo osebnem odnosu med stranko oziroma vlagateljem in finančnim svetovalcem. Zaupanje si je zelo težko pridobiti, enako težko ohraniti, zelo preprosto pa se ga izgubi. »Pri komunikaciji tako zelo pazimo, da smo 25-letni tradiciji, inovativnemu duhu in odličnemu upravljanju ter finančnemu svetovanju, ki je bil zapisan v DNK družbe KD Skladi, dodali moč globalne platforme Skupine Generali. Imamo pa seveda dva načina komuniciranja, ki se med seboj dopolnjujeta. Zelo smo se osredotočili na stranke, torej na vlagatelje, in jih nagovorili s tako imenovanim ena na ena pristopom. To pomeni osebno, preko pošte, telefona, sestanka ali butičnih dogodkov, ki jih organiziramo posebej zanje. Za vlagatelje izdajamo tudi informativno svetovalno revijo Optimum; tokratna enajsta številka je v celoti namenjena predstavitvi Skupine Generali in znotraj nje Generali Investments.« Splošno širšo javnost oziroma potencialne nove stranke nagovarjajo s celostno komunikacijsko akcijo nad črto (ATL), saj so poleg že omenjenega izziva (uveljavljene znamke KD, ki so jo preimenovali) imeli še enega, in sicer da slovenska javnost Generali pozna kot zavarovalno skupino. »Skupina Generali je v Sloveniji prisotna od leta 1997 in je v Sloveniji znana kot zavarovalniška dejavnost. KD Skladi so se preimenovali v Generali Investments, kar v percepciji ljudi na slovenskem trgu do zdaj ni bilo povezano z industrijo vzajemnih skladov in naložb.«

 

Veliko sprememb, ki niso vidne

Velik del prenove blagovne znamke je potekal »v hiši«. V sam projekt določitve strategije je bil po zagotovilih sogovornice zelo intenzivno vključen tudi predsednik uprave Luka Podlogar, pri oblikovanju strategije pa so sodelovali z zunanjim svetovalcem Zenelom Batageljem iz tržno raziskovalne hiše Valicon. Celotno prenovo pojavnosti so zaupali zunanjemu svetovalcu Robertu Ilovarju (pri kampanji ob rebrandingu oziroma oglaševanju sodelujejo s Pristopom), oblikovalcu in strokovnjaku za celostne podobe podjetij in blagovnih znamk, s katerim sodelujejo že več let in po besedah Pregljeve družbo in njeno dejavnost zelo dobro pozna. »V celoti je poskrbel za vidno pojavnost in opravil resnično izjemno delo, na kar smo zelo ponosni. Izhajati je bilo treba iz celostne pojavnosti Skupine Generali in jo prilagoditi dejavnosti upravljanja premoženja in lokalnemu trgu. Upravljanje premoženja je specifična finančna dejavnost, izpostavljena volatilnosti kapitalskih trgov in neposredno povezana s psihologijo vlagateljev. Temu mora biti prilagojena tudi tržna komunikacija, ki je v barvah, slikah, tipografiji in besedah vedno ‘finančno resna’,« pojasnjuje sogovornica. Dodaja, da mora biti ne glede na navedeno tudi ta komunikacija na koncu sklenjena v celoto, ki je Generali Skupina.

 

Kljub prenovi osnovni marketinški pristopi ostajajo enaki

Za prenovo ni bilo veliko časa. Sama transakcija spremembe lastništva je bila zaključena sredi februarja 2019, v sedmih mesecih pa je bilo treba urediti vse vidne pojavnosti in tudi tiste navzven manj vidne. »To pomeni prenovo vseh zalednih transakcijskih sistemov, spletne strani, zunanjih in notranjih označb, obrazcev, pridobitev soglasje regulatorja (ATVP, op. p.) za spremembo pravil upravljanja, uskladitev sistemov in ureditev vseh komunikacijskih kanalov. A rebranding ni samo to; veliko je tudi notranje komunikacije, vpliva na kulturo družbe, vključitev v tako veliko skupino pa tudi na organizacijo dela. Veliko je notranjih sprememb, ki na navzven niso vidne.«

Temu primerno je bilo treba prilagoditi tudi marketinške aktivnosti. Dozdajšnji logotip, črno-oranžni kvadrat, je mesto odstopil podobi beneškega leva, ki je simbol Skupine Generali. »Temu smo prilagodili celotno marketinško komuniciranje, na drugi strani pa delujemo lokalno. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve, a ohranja lokalni pristop in bližino strankam.« Ob tem sogovornica poudarja, da osnovni marketinški pristopi ostajajo enaki, saj so skladni s strategijo Skupine Generali in tudi samo panogo, kjer celotno poslovanje temelji na zaupanju. »Oglašujemo tudi na televiziji, česar se do zdaj v naši družbi nismo posluževali. Sicer pa ostajamo pri ustaljenih komunikacijskih kanalih, ki niso odvisni od spremembe lastništva ali imena, ampak od stanja na trgu in potrošniških ter zaznavnih navad naše ciljne skupine.«

 

Avtor članka: Gašper Meden. Objavljeno v Marketing magazinu, oktober 2019.