Kako si lahko “zvišamo” pokojnino

O varčevanju za starost in o tem, da bomo za svoje pokojnine morali sami poskrbeti, je bilo že veliko napisanega in povedanega in morda tudi zaradi tega, slednje počasi prihaja ljudem v zavest. Vedno bolj se zavedamo demografskih sprememb, ki so povezane s staranjem prebivalstva in manj rojstev in s tem povezanih negativnih posledic. Toda kljub temu, da se te problematike zavedamo, je še veliko takšnih, ki ne naredijo dovolj, da bi si zagotovili lepšo, varnejšo in brezskrbno starost.

 

Vsak od nas mora prevzeti odgovornost za svoj življenjskih standard za čas upokojitve. Jasno je, da si vsi želimo brezskrbne jeseni življenja. Vse svoje življenje delamo zato, da bomo v pokoju, ko bomo imeli več časa, lahko uživali brez skrbi, bodisi v svojih hobijih, na potovanjih ali pa si privoščili kaj drugega, za kar v aktivni dobi ni bilo dovolj časa. Toda, če bomo računali samo na državno pokojnino, ki je iz leta v leto nižja, bo to žal skoraj nemogoče. Zato moramo sami poskrbeti za dodatnih vir dohodkov že v aktivni dobi. Ne danes, ne jutri, … že včeraj bi to morali storiti.
Kolikšno pokojnino želimo imeti?

Preden začnemo varčevati za pokojnino, si moramo najprej zastaviti cilj varčevanja oziroma odgovoriti na vprašanje, kolikšno pokojnino želimo imeti predvsem glede življenjskega sloga, ki ga želimo v starosti imeti. Ko smo si enkrat želeni cilj določili, je potrebno izbrati način oziroma orodje, s katerim bomo zastavljeni cilj tudi dosegli. Na trgu je na voljo široka paleta ponudbe, zato lahko vsak izbira med različnimi naložbenimi oblikami kot so: hramba denarja v »nogavici«, rentna varčevanja na banki, naložbena zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, vrednostni papirji (obveznice, delnice), vzajemni skladi in druge.

V razvitem svetu velik del prebivalstva, ki varčuje za pokojnino, investira predvsem v vzajemne sklade, kateri so se izkazali za primeren finančni instrument, predvsem za dolgoročno varčevanje. Skladi namreč omogočajo preprosto in stroškovno ugodno možnost varčevanja v delnicah in obveznicah na ključnih kapitalskih trgih. Tako je odločitev za to obliko varčevanja, ne glede na to, kakšen je vaš končni cilj, smotrna, saj so donosi predvidoma višji kot pri varčevanju v banki, kjer so obrestne mere iz dneva v dan vse nižje.

Za starost je smiselno varčevati predvsem v delniških naložbah, ki so se dolgoročno izkazale kot najdonosnejša naložbena kategorija. Z daljšanjem ročnosti varčevanja, občutno upade tudi naložbeno tveganje delniških naložb. Ena izmed prednosti varčevanja v vzajemnih skladih je tudi visoka likvidnost sredstev, saj lahko do svojega premoženja dostopate kadarkoli. Družba za upravljanje, pri kateri varčujete v vzajemnih skladih, vam bo vaše premoženje izplačala na vaš TRR že v enem tednu.

Z nizkimi mesečnimi zneski, ki jih sproti sploh ne opazite, z varčevanjem v skladih na dolgi rok privarčujete lep dodatek k pokojnini.

Najbolj primeren način varčevanja za pokojnino pa je postopno, mesečno varčevanje v skladih v okviru varčevalnih načrtov. V ta namen so vam na voljo različni varčevalni načrti, kateri so v primerjavi z drugimi oblikami mesečnega varčevanja zelo prilagodljivi. Vlagatelja ne zavezujejo k vplačevanju določenega zneska za neko določeno obdobje, višino zneska lahko prilagajate glede na trenutne finančne situacije v vašem življenju ali po vaših zmožnostih. Varčevalni načrti omogočajo vplačevanje na mesečni ravni že od 30 EUR dalje. Tako lahko z nizkimi mesečnimi zneski, ki jih sproti sploh ne opazite, z varčevanjem v skladih na dolgi rok privarčujete lep dodatek k pokojnini. Postopno mesečno varčevanje je tako tudi odlična zaščita pred škodljivim čezmernim odzivanjem na tekoče dogodke na kapitalskih trgih, saj omogoča, da sredstva v vzajemne sklade vplačujete redno in avtomatsko, s čimer se precej zniža tveganje vstopa na trge v napačnem trenutku. Ta oblika varčevanja vam tudi omogoča periodično črpanje privarčevanih sredstev, kar je zelo pomembno pri varčevanju za starost.

Pomembno je poudariti, da moramo z varčevanjem za starost začeti čim prej, čeprav se marsikomu morda zdi, da imamo za to še dovolj časa. Toda, prej ko bomo začeli, več bomo lahko privarčevali. V praksi ljudje navadno začnemo za svojo starost varčevati prepozno. Prednost dajemo drugim stvarem, ki morda niso tako pomembne. Zelo priporočljivo je, da bi z varčevanjem začeli že takoj ob prvi zaposlitvi, čeprav je takrat razmišljanje o pokojnini zadnja stvar, ki nam pride na misel. Vendar se moramo zavedati, da je to naložba, ki nam bo omogočala bolj kakovostno in lažje preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

 

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka